uluslararası iktisat

advertisement
ULUSLARARASI İKTİSAT II
AKTS
İKT 322
Lisans
3 s/hafta
3 kredi
Teorik: 3 s/hafta
Zorunlu
Türkçe
İletişim: Prof. Dr. Dinç Alada
e-posta: [email protected]
Dersle İlgili Görüşme Saati: Pazartesi,Salı,Çarşamba ,14.00-16.00
Dersin Genel Amacı:
Uluslararası İktisat’ın iki ana bölümü olan Uluslararası Ticaret Teorileri ve Politikaları ile
Uluslararası Para Sistemi ve Kur Politikaları konularında öğrencilere gerekli olan kuramsal
bilgileri vermek ve bu kuramsal bilgileri güncel gelişmeler ışığında yorumlayabilmektir.
Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Dış Ödemeler Bilançosu konusundaki teorik ve uygulamaya ilişkin görüşleri öğrenir.
2. Dış açık ve Dış Fazla kavramlarını anlar.
3. Döviz kuru teorileri konusunda bilgi sahibi olur.
4. Döviz piyasasının işleyişini kavrar.
5. Döviz piyasası işlemcileri hakkında bilgi sahibi olur.
6. Döviz arbitrajını öğrenir.
7. Geleceğe yönelik döviz işlemlerini öğrenir.
Genel Yeterlikler:
Farklı döviz kuru teorilerini anlama, ödemeler bilançosunun anlamını ve önemini kavrama,
ödemeler dengesinin sağlanması konusunda geliştirilen teorileri analiz edebilme.
Hafta
Tartışılacak Konular
1. Hafta: Dış Ödemeler Bilançosu
2. Hafta: Dış Açık ve Dış Fazla
3. Hafta: Döviz Piyasası Analizleri
4. Hafta: Döviz Piyasası İşlemcileri
5.Hafta: Döviz Talebi ve Döviz Arzı
6. Hafta: Döviz Kuru ve Döviz Arbitrajı
7. Hafta: Geleceğe Yönelik Döviz İşlemleri
8. Hafta: Arasınav,
15 Nisan
9. Hafta: Vadeli Döviz İşlemleri , Döviz Opsiyonları ve Kredi Swapları
10.Hafta: Kur Risklerinden Korunma Yöntemleri
11.Hafta: Döviz Kuru Teorileri
12.Hafta: Dış Ticaret Akımları Yaklaşımı
13.Hafta: Satın alma Gücü Paritesi Yaklaşımı
14.Hafta: Parasalcı Yaklaşım ve Portfolyo Dengesi Yaklaşımı
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt,
Değerlendirme Yöntemi:
1 yarıyıliçi sınav ve 1 yarıyılsonu final sınavı
Önkoşul:
Yok
Ders Kitabı / Yardımcı Okumalar:
Prof.Dr. Halil Seyidoğlu, Uluslar arası İktisat:Teori,Politika ve Uygulama,Güzem Can
Yayınları,İstanbul
Prof.Dr.Emin Ertürk,Uluslararası İktisat,Alfa yayınları
Prof.Dr.Dinç Alada tarafından dönem içerisinde dağıtılması planlanan “Ders Notları”
Download