adnan menderes üniversitesi karacasu memnune inci meslek

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Uluslararası İktisat I
Ders Kodu
DIT209
AKTS Kredi
3
Ders Düzeyi
İş Yükü
100 (Saat)
23.10.2017
Önlisans
Teori
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin; Uluslararası ticaret teorileri ve politikalarının etkilerini analiz etme becerisi
sağlanacaktır.
Özet İçeriği
Uluslararası ticaret teorilerini analiz edebilmek
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir)
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Öğr. Gör. Erkan DENDEŞ
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, 15. Baskı, İstanbul.
1
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Uluslararası Ticaret Teorisi
2
Teorik
Merkantilistler ve Fizyokratlar
3
Teorik
Klasik Ticaret Teorileri
4
Teorik
Faktör Donatım Teorisi
5
Teorik
Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri
6
Teorik
Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri
7
Teorik
Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri
8
Teorik
Dış Ticaret Politikasının Amaç ve Araçları
9
Teorik
Korumacılığı Savunan Görüşler
10
Teorik
Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri
11
Teorik
Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri
12
Teorik
Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
13
Teorik
Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
14
Teorik
Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
0
3
42
Ödev
2
8
1
18
Dönem Ödevi
1
12
2
14
Ara Sınav
1
12
1
13
Dönem Sonu Sınavı
1
12
1
13
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
100
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
1. Temel Uluslararası Ticaret Teorilerini Kavramak
2
Dış Ticaret Politikası Araçlarını Ayırt Etmek
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 23.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
3
Uluslararası ticaretin kuralları ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak
Program Çıktıları (Dış Ticaret)
1
Dış Ticaret alanında temel bilgilere sahip olmak ve kullanılan çeşitli belgeleri tanıyabilmek
2
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
3
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak
4
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek, pazar araştırmaları yapabilmek ve bunların
gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilmek
5
Uluslararası ticaret oluşumları ve uluslararası ticaret politikaları bilgisine sahip olmak
6
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olmak
7
Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak
8
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olmak
9
Uluslararası ticaret ve AB hukuku bilgisine sahip olmak
10
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olmak
11
Bitirme projesiyle bilginin araştırılması ve raporlanması pratiğine sahip olmak
12
Mesleği ile ilgili mevzuatı takip ederek temel hukuk bilgilerine sahip olmak
13
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak
14
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
15
Dış ticaret konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olmak.
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
PÇ1
5
5
5
PÇ2
5
5
5
PÇ5
5
5
5
PÇ8
4
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 23.10.2017
2/2
Download