Ders Adı : LİNEER CEBİR I Ders No : 0040070004 Teorik : 2 Pratik

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: LİNEER CEBİR I
Ders No
: 0040070004
Teorik
:2
Pratik
:0
Kredi
:2
ECTS
:3
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Yok
Dersi Verenler
AYDIN KARAKOCA, MURAT ERİŞOĞLU, ÜLKÜ ERİŞOĞLU,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Matris kavramı ve matris uygulamalarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Vektörler
Matris cebiri
Vektör uzayları ve alt uzaylar
Permütasyonlar ve determinantlar
Lineer dönüşümler
Matrisin rankları
Genelleştirimiş ters
Lineer denklem sistemleri
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
1
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Matris işlemlerini yapabilme becerisi
Ders Akışı
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
1
Vektörler
Teorik
2
Matris cebiri
Teorik
3
Matris cebiri
Teorik
4
Vektör uzayları ve alt uzaylar
Teorik
5
Vektör uzayları ve alt uzaylar
Teorik
6
Permütasyonlar ve determinantlar
Teorik
7
Permütasyonlar ve determinantlar
Teorik
8
Lineer dönüşümler
Teorik
9
Lineer dönüşümler
Teorik
10
Matrisin rankları
Teorik
11
Matrisin rankları
Teorik
12
Genelleştirimiş ters
Teorik
13
Lineer denklem sistemleri
Teorik
14
Lineer denklem sistemleri
Teorik
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Arif Sabuncuoğlu , Lineer Cebir, Nobel Kitabevi, 2011.
Ders için önerilen kaynaklar
Durmuş Bozkurt, Bahri Tüten, Lineer Cebir, Eğitim Yayınları, 2010.
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
100
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
100
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
1
Temel istatistiksel yöntemleri belirleyebilme, uygulayabilme, yorumlayabilme
☑
☐
☐
☐
☐
2
Temel olasılık kuralları ve dağılımları kullanabilme
☑
☐
☐
☐
☐
3
Teori ve uygulamayı ilişkilendirebilme
☐
☑
☐
☐
☐
4
Bilimsel bir çalışma için uygun deneysel tasarım ve örneklem seçebilme
☐
☐
☐
☐
☐
5
Veri madenciliği yöntemlerini uygulayabilme
☐
☐
☐
☐
☐
6
En az bir istatistik paket programı kullanabilme
☑
☐
☐
☐
☐
7
Veri ve bilgi toplamak, herhangi bir konu ile ilgili sonuçlar geliştirebilme
☐
☐
☐
☐
☐
8
Veriyi bilgiye dönüştürme ve veri analizi gerçekleştirebilme
☑
☐
☐
☐
☐
9
Topluluk önünde konuşma, sunum ve rapor yazma becerisi
☐
☐
☐
☐
☐
10
Etkili iletişim gösterme ve diğer disiplinlerde araştırmacılar çalışabilme
☐
☐
☑
☐
☐
11
Akademik bilgi ve etik kuralları meslek yaşamına geçirebilme ve uyarlayabilme
☐
☐
☐
☐
☐
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
2
28
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
14
2
28
Ödev
0
0
0
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
10
10
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
10
10
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
76
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
3.04
3
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
Ara sınav
Final
Download