PowerPoint Template

advertisement
Decision Making and Performance Management in Public Finance
Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi
TR08IBFI03
Performans Yönetimi Nereye Gidiyor
Ari Sihvola
15 Kasım 2011
24.11.2011
1
Decision Making and Performance Management in Public Finance
Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi
TR08IBFI03
OECD Bir Bakışta Hükümet 2011
 Hükümetler krizin ardından ekonomik ayak izlerini önemli ölçüde
genişletmiştir (2007-2009)
 OECD üyesi birçok hükümetin borç azaltımı veya stabilizasyonu için
büyük mali konsolidasyon planları gerçekleştirmesi gerekiyor
 OECD ülkelerinin çoğu kamu hizmetlerini azaltma veya yeniden
yapılandırma yönünde politikalar uygulamaktadır.
 Ülkeler hükümete ilişkin bilgi ve verileri halka açarak güveni yeniden
inşa etme yönünde adımlar atmaktadır.
 Kamu hizmetlerinde stratejik düşünme ve güçlü liderlik hiç olmadığı
kadar önemli duruma gelmiştir.
 E-devlet hizmetlerinin kullanımında şirketlerin sayısı vatandaşların
sayısını aşmaya devam etmektedir.
 OECD ülkelerinin ortalama kamu alımı harcamaları önemli
büyüklüktedir, bu da hem fırsat hem de tehditlere yol açmaktadır.
24.11.2011
2
Decision Making and Performance Management in Public Finance
Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi
TR08IBFI03
Yeni Kamu Yönetimi Öldü mü?
•Yeni kamu yönetiminin temel unsurlarının (ayrıştırma,
rekabet, teşviklendirme) yerini Dijital Çağ Yönetişiminin
unsurları (yeniden entegrasyon, ihtiyaca dayalı
bütünsellik, dijitalleşmeye bağlı değişiklikler) mi
alacaktır?
•Ekonomi dışı değerlere ve toplumsal sorunlara daha
fazla vurgu yaparak devletin meşruiyetini arttırmayı
amaçlayan Weberci devlet anlayışının yeniden doğuşuna
mı tanık oluyoruz?
•Yönetim-Yönetişim teorimizi ağ toplumu adı verilen
toplum içinde dikey ve yatay yönlendirmeye mi
dayandırıyoruz?
(Ref. Jouke de Vries: Is New Public Management Really Dead ?; OECD
Journal on Budgeting vol. 2010 / 1)
24.11.2011
3
Decision Making and Performance Management in Public Finance
Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi
TR08IBFI03
Finlandiya’daki Mevcut Kamu Mali
Yönetimine Yönelik Eleştiriler
 Finlandiya’daki mevcut çalışmada “sonuçlara dayalı yönetimdeki
verimlilik, ekonomiklik ve etkililik hedeflerinin Finlandiya bütçe
mevzuatının gereklilikleri bağlamında dengeden uzak olduğu
görülebilir” şeklinde bir ifade kullanılmıştır.
 “Muhasebe ve değerlendirme sistemlerindeki olumsuzluklar
nedeniyle hedeflere ulaşılamamıştır.”
 “Dolayısıyla sonuca dayalı yönetim, mali yönetim ve devlet
ekonomisinin genel yönetimi üzerinde bir yük olarak görülebilir.”
 “Sonuca dayalı yönetimin yapısının bir ayrıştırma durumu içerisinde
olduğu düşünülebilir.”
(Juhani Kivelä: Valtiokonsernin talousohjauksen tila – tuki vai taakka? (Finlandiya’daki
kamu mali yönetiminin durumu), Tampere University Press 2010)
24.11.2011
4
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards