Hutbe 15.08.2014 Peygamberimizin ahlaki tercume

advertisement
Cuma Hutbesi 15.08.2014
Peygamberimiz’in
in Güzel Ahlakı
Ahl
‫ٌ ِ َ ْ َ نَ َ ْ ُ ﱠ‬
َ‫ﷲ‬
‫ ًا‬$ِ% َ
‫َ!َ ْ َ نَ َ ُ ْ ِ َر ُ ِل ﱠ‬
َ َ َ ٌ ‫ﷲِ أ ُ ْ َ ة‬
‫َ ْ َم ْا) ِ( َ َو َذ َ َ ﱠ‬$ْ ‫َوا‬
َ‫ﷲ‬
Muhterem Müminler!
Bugünkü hutbemiz, Yüce Rabbimiz’in,
in, “Andolsun ki
Resûlullah sizin için, Allah’aa ve ahiret gününe
kavuşmayı umanlar ve Allah’ıı çokça
çok ananlar için
güzel bir örnektir.”1 buyurduğu
ğu Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in güzel ahlakı
kı hakkında olacaktır.
Değerli Kardeşlerim!
İslam ahlakını ortaya koyan bizzat Kur’ân-ı
Kur
Kerîm’dir.
Bu sebeple “İslam ahlakı” tabiri, prensip olarak “Kur’an
ahlakı” tabiri ile aynı şeyi
eyi ifade eder. Nitekim
müminlerin annesi Hz. Âişe
şe (r.anha) bir soru
münasebetiyle Hz. Peygamberimiz’in
Peygamberimiz
ahlakının,
“Kur’an ahlakı” olduğunu belirtmiştir.
Şu hâlde, Kur’an ahlakını
kını herkesten önce kendi
hayatına uygulayan ve çevresindekilerin de onu
uygulamalarını sağlayan bizzat İslam
m Peygamberi’dir.
Peygamberi
Bu sebepledir ki, o bir ahlak eğitimcisidir
ğitimcisidir ve hayatı
boyunca bu eğitimcilik
itimcilik görevini sürdürmüştür.
sürdürmü
Değerli Kardeşlerim!
Allah’ın resulü Hz. Peygamber bir saadet güneşi
güne olarak
doğdu. Onun kalplere yerleştirdiği iman
man ışığı
ı
sayesinde
yanlış inançlar silindi, cehaletin yerine ilim, zulmün
yerine hak ve adalet, kin ve nefretin yerine ise insan
sevgisi geldi. Gerçek anlamda İslam
m kardeşliği
karde
tesis
edildi.
Sevgili Peygamberimiz insanlara dünya ve ahirette
mutlu olmanın yollarını gösterdi. Öğrettiği
Öğ
ahlak
ilkelerini de, ilk olarak kendisi tatbik ederek tüm âleme
en güzel örnek oldu.
Peygamberimiz’in
in kalbi insan sevgisiyle doluydu.
do
O
kadar merhametliydi ki, elindekini yoksullara verip
kendisi aç kaldığıı bile olurdu. Sadece insanlara de
değil,
hayvanlara karşı da şefkat
efkat ve merhamet gösterirdi.
Peygamberimiz çocukları çok sever, onları her fırsatta
kucağına alıp okşardı. Bir adam, Peygamberimiz’in
Peygamberimiz bir
çocuğu sevip öptüğünü görünce;
-“Benim on çocuğum
um var. Onların hiçbirini öpmü
öpmüş
değilim.” dedi.
Peygamberimiz bunun üzerine ona;
-“Merhamet
Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.”
olunmaz.
buyurdu.
O, namaz kılarken bile oynamak için omuzlarına çıkan
torunlarının bu davranışlarını hoşgörüyle
şgörüyle kar
karşılamıştır.
O, son derece
ce alçakgönüllü idi. Zengin ya da fakir
ayırımı yapmaz, bir hizmetçi de davet etse,
etse davete
icabet ederdi.. Yoksul ve fakir kimselerle birlikte oturup
yemek yer, en fakir insanların evlerine giderek,
gider
hâl ve
1
Ahzâb suresi, 33:21
hatırlarını sorardı. Hastaları ziyaret eder, iyileşmeleri
iyile
için dua ederdi. Bir topluluğa
ğa gittiği
gitti zaman boş bulduğu
yere oturur, kimseyi rahatsız etmezdi.
Adamın biri Peygamberimiz’’i ziyarete gelmiş, huzuruna
girince heyecandan titremeye başlamıştı.
ba
Bunun üzerine
Peygamberimiz ona şöyle dedi:
dedi
-“Arkadaş titreme! Ben hükümdar de
değilim. Kureyş
kabilesinden
lesinden kuru ekmek yiyen bir kadının
oğluyum.”
Aziz Müminler!
İslam
m Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.),
(s.a.v elbisesini
kendi eliyle yamar, ayakkabısını onarır, çarşıya giderek
ihtiyaç duyduğu şeyleri
eyleri satın alarak eve kendisi getirir
ve kimseye yük olmazdı.
Sevgili Peygamberimiz örnek bir aile reisiydi.
Kadınlara son derece nazik davranır ve ev işlerinde
i
onlara yardım ederdi.
Peygamberimiz, misafiri çok sever, onlara
on
bizzat
kendisi hizmet ederdi. Müslüman olmayanlardan
kendisini ziyarete gelenlere de aynı şekilde davranırdı.
O, hiç kimseye kötü söz söylememiş,
söylememi kırıcı bir
davranışta bulunmamışş ve ömrü boyunca hiç kimseyi
azarlamamıştır.
Peygamberimiz’in yaşayışı
ş şı sa
sade ve temizdi. Bedenini
ve elbisesini
sesini daima temiz tutardı.
O, doğru
ru sözlüydü. Verdiğ
Verdiği sözden asla dönmez,
yalancıları da sevmezdi. Peygamberimiz, kimseden
intikam almaz, bağışlamayı
ğ şlamayı severdi. Ya
Yaşlılara saygılı
davranır, küçüklere de sevgi ve şefkat gösterirdi.
Peygamberimiz, yaşamı
şamı boyunca her konuda örnek
olmuş ve bunu sadece söz ile de
değil, davranışlarıyla da
göstermiştir.
nun yolundan gidenlere.
Ne mutlu onun
Sermon du Vendredi 15.08.2014
Le bon comportement de notre Prophète –SAS-
‫َ َ َ ٌ ِ َ ْ َ نَ َ ْ ُ ﱠ‬
َ‫ﷲ‬
‫َ ﱠ‬
‫ ًا‬$ِ% َ َ‫ﷲ‬
‫َ!َ ْ َ نَ َ ُ ْ ِ َر ُ ِل ﱠ‬
ٌ ‫ﷲِ أ ُ ْ َ ة‬
َ ‫َ ْ َم ْا) ِ( َ َو َذ‬$ْ ‫َوا‬
Chers Croyants !
Le sermon d’aujourd’hui portera sur le comportement
exemplaire de notre prophète -SAS-, qu’Allah
qu
-Azze we
Djelle- nous conseille de suivre à travers ce verset du
Coran : « En effet, vous avez dans le Messager
d'Allah un excellent modèle à suivre, pour
quiconque espère en Allah et au Jour dernier et
invoque Allah fréquemment. »2
Mes Chers Frères !
L’éthique de l’islam est instaurée par le Saint Coran.
C’est pour cela que les termes « Ethique
thique İslamique » et
« Ethique du Coran » expriment en principe la même
chose. En effet, suite à une question posée à la mère des
croyants Aicha -qu'Allah l'agrée-, cette dernière indiqua
que les vertus du prophète -SAS- était celles enseignées
par le Coran.
C’est donc le prophète
rophète de l’islam qui,
qui avant tout le
monde, a appliqué l’éthique du Coran dans sa vie et l’a
fait appliquer dans son entourage. C’est pour cette
raison qu’il est un éducateur en matière de
comportement et a continué cette éducation durant toute
son existence.
Mes Chers Frères !
Le Messager d'Allah -SAS- estt né tel un soleil
rayonnant de bonheur. Grâce à la lumière
umière de la foi qu'il
a placée dans les cœurs, les mauvaises croyances ont été
effacées, la science a pris la place de l’ignorance, la
justice a pris la place de l’oppression
oppression et l’amour de
l’humain a pris la place de la haine. La fraternité
islamique a été mise en place au sens propre du terme.
Notre bien-aimé prophète -SAS- a montré le chemin
pour être heureux dans ce bas-monde
monde et dans l'au-delà.
l'au
En mettant d’abord lui-même
même en pratique les principes
moraux qu'il a enseignés, il a été le meilleur exemple
pour toute l’humanité.
Le cœur de notre prophète -SAS- était rempli d'amour
envers les humains. Il était tellement miséricordieux
qu'il lui arrivait de rester affamé en donnant ce qu'il
avait aux nécessiteux. Il était miséricordieux et
compatissant, non seulement envers les humains, mais
également envers les animaux.
e à
Notre prophète -SAS- aimait beaucoup les enfants, et
chaque occasion, il les prenait dans ces bras et
s’occupait d’eux.
Quand un homme aperçut le prophète
rophète -SAS- embrasser
un enfant, il lui dit :
'ai dix enfants mais j'en ai jamais embrassé
« - J'ai
un. »
2
Sourate Les Coalisés, 33:21
Le prophète -SAS- lui répondit alors :
« Celui qui ne fait pas miséricorde,
iséricorde, il ne lui sera pas
fait miséricorde. »
Lorsque ses petits-fils
fils grimpaient sur ses épaules pour
s’amuser, il ne disait rien même pendant la prière. Il
était extrêmement modeste. Il ne faisait pas de
différence entre le riche et le pauvre, et même si c’était
un serviteur qui l’invitait, il acceptait cette invitation. Il
s’asseyait à table avec les pauvres et les nécessiteux, il
rendait visite aux plus démunis pour s’assurer qu’ils
aillent bien. Il rendait visite aux malades et faisait
faisa des
invocations pour qu’ils guérissent. Lorsqu’il se rendait
auprès d’un groupe, il s’asseyait là où une place était
disponible et ne dérangeait personne.
Un jour, un homme vint rendre visite au Prophète SAS- et se mit à trembler d’émotion une fois en sa
présence. Sur cela, notre prophète
rophète -SAS- lui dit : « Ne
tremble pas, je ne suis point un roi, je ne suis que
l’enfant d’une femme de Qouraysh
Q
qui mangeait du
pain sec. »
Chers Croyants !
hammed -SAS- réparait ses
Le prophète de l’islam Muhammed
vêtements et sess chaussures lui-même, se rendait au
marché acheter ce dont il avait besoin et les rapportait à
la maison seul, sans être un poids pour personne.
Notre bien-aimé prophète -SAS
SAS- était un père de famille
exemplaire. Il agissait de manière aimable avec les
femmes et les aidait dans l’accomplissement des tâches
ménagères.
Notre prophète -SAS- aimait beaucoup les invités et il
les servait lui-même. Il se comportait
comportai de la même
manière avec les non musulmans qui venaient lui rendre
visite. Il n’a jamais mal parlé ou ne s’est jamais mal
comporté avec personne,, et durant toute sa vie, il n’a
jamais blâmé qui que ce soit.
Le style de vie de notre prophète
rophète -SAS- était simple et
propre. Son corps et ses vêtements étaient toujours
propre.
Il disait toujours la vérité. Il tenait toujours sa parole, et
il détestait les menteurs.
Notre prophète -SASne
prenait jamais de vengeance et il aimait pardonner.
Il était respectueux envers les personnes âgées, aimable
et affectueux envers les plus jeunes. Durant toute sa vie
notre prophète -SAS- a été un exemple dans tous les
domaines. Et ceci, non seulement avec la parole mais
également
avec
le
comportement.
Quel bonheur
onheur a ceux qui suivent son chemin.
Download
Study collections