Günlük Rapor - 29 Ocak 2016 Cuma Sayı: 861 Sayfa: 1

advertisement
Günlük Rapor - 29 Ocak 2016 Cuma Sayı: 861 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
28 Oca.
367.6
16,070
1,893
2,979
5,932
17,041
2,656
722
72,427
88,583
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
28 Oca.
0.82%
1.98%
-0.45%
0.40%
1.67%
1.62%
1.51%
0.22%
4.87%
5.67%
11.11%
10.90%
Kurlar
28 Oca.
GOÜ Para Birimleri
64.2
USD/TL
2.9692
Euro/TL
3.2506
Sepet(0.5$+0.5€)/TL 3.1099
Euro/USD
1.0940
USD/Yen
118.8
GBP/USD
1.4362
Dolar Endeksi
98.5
Emtia Fiyatları
28 Oca.
Bileşik Fiyat Endeksi
906
Brent (USD/varil)
33.9
Tarım Fiyatı Endeksi 1,175
Ana Metal Fiyatı End. 687
Altın (USD/ons)
1,115
Risk Göstergeleri
28 Oca.
VIX (S&P500 Vol.)
22.42
US OIS (3 aylık, bp)
38.85
EUR OIS (3 aylık, bp) -28.80
Türkiye 5 Yıllık CDS
276.83
Günlük Aylık
YBB Türkiye:
0.2%
-9.1% -7.9%  TÜİK verilerine göre Aralık’ta yıllık bazda ihracat %
0.8%
-9.3% -7.8% 11,1 gerilerken, ithalat %17,5 daraldı. Dış ticaret açığı da
0.6%
-8.9% -7.4% yıllık bazda %27,4 küçülerek 6.2 milyar Dolar’a indi.
-2.1% -10.1% -8.8% Böylece yıl genelinde ihracatta %8,7, ithalatta %14,4’lük
-1.0% -6.1% -5.0% daralma yaşandı. İthalat düşen enerji maliyetleri ile
-0.7% -10.2% -10.5% gerilerken, ihracattaki kaybı Avrupa ekonomilerine
-2.9% -25.5% -25.0% ihracatın nispeten güçlü kalması sınırlıyor. Önümüzdeki
0.9%
-9.7% -9.1% dönemde bu eğilimin genel olarak devam edeceğini ve
0.5%
-2.0%
1.0% dış ticaret hadlerimizdeki iyileşmeyle ve Avrupa
0.4%
-2.0%
1.3% ekonomilerindeki toparlanma ile birlikte büyümeye net
dış talepten gelecek katkının artarak devam edeceğini
t-1
t-30
2015
düşünüyoruz.
0.84% 1.09% 1.05%
2.00% 2.31% 2.27%
Dünya:
-0.45% -0.34% -0.35%
 Japon Merkez Bankası (BoJ) 80 trilyon Yen
0.44% 0.63% 0.63%
seviyesindeki varlık alım hedefini değiştirmezken,
1.71% 1.90% 1.96%
sürpriz bir şekilde faizleri %0,1’den -%0,1’e düşürdü.
1.61% 1.80% 1.77%
BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda ekonomiyi desteklemek
1.50% 1.63% 1.59%
ve enflasyonu yükseltebilmek için nicelik, nitelik ve oran
0.21% 0.26% 0.26%
olarak daha fazla gevşemeye gidebileceklerini söyledi.
4.95% 5.04% 5.05%
Ülkede ekonomik görünüm bozulurken, deflasyonist
5.70% 5.76% 5.77% baskı sürüyor. Aralık ayında ülkede yıllık enflasyon %
11.20% 10.84% 10.86% 0,3’ten %0,2’ye gerilerken, çekirdek enflasyon %0,9’dan
11.04% 10.72% 10.74% %0,8’e indi. Hanehalkı tüketim harcamaları Aralık’ta
Günlük
0.8%
-1.1%
-0.6%
-0.8%
0.4%
0.1%
0.9%
-0.4%
Aylık
-2.7%
2.2%
2.4%
2.3%
0.2%
-1.4%
-3.1%
0.4%
YBB
-2.2%
1.8%
2.5%
2.2%
0.7%
-1.2%
-2.5%
-0.1%
yıllık bazda -%2,5’lik beklentilerin de altında kalarak %
4,4 azaldı. Bununla birlikte Aralık’ta sanayi üretimi bir
önceki aya göre %1,4, yıllık bazda ise %1,6 daraldı.
BoJ’un bu hamlesinin ardından önümüzdeki dönemde
ekonomide belirgin bir toparlanma kaydedilemezse ek
para politikası tedbirleri alınabileceğini düşünüyoruz.
 ABD’de dayanıklı mal siparişleri Aralık’ta bir önceki
aya göre %0,7 olan piyasa ortalama tahminlerinin çok
üzerinde, %5,1 oranında azaldı. Kasım dayanıklı mal
Günlük Aylık
YBB sipariş verileri de önceki açıklamalara göre aşağı yönde
0.2%
-4.3% -3.9% revize edildiler. Aynı döneme ait bekleyen konut
2.4% -10.3% -9.1% satışları da aylık bazda %0,9’luk beklentilerin altında
-1.1% -1.7% -2.1% sadece %0,1 oranında artış gösterdi. Söz konusu zayıf
verilerin şu aşamada yeni bir bilgi içermekten ziyade bir
-1.1% -3.2% -2.8%
süredir ekonomide öncü verilerin işaret ettiği boyutta
-0.9%
4.3%
5.1%
bir ivme kaybını teyit ettiğini düşünüyoruz. Sonuç
t-1
t-30
2015 olarak, bu verilerin ve ülkedeki ekonomik koşulların
23.11 16.08 18.21 ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl iki veya üç faiz
38.70 37.40 37.90 artırımı yapabileceği beklentilerimizle uyumlu olduğunu
-29.00 -23.50 -23.50 düşünüyoruz .
275.36 273.00 273.56
Günlük Rapor - 29 Ocak 2016 Cuma Sayı: 861 Sayfa: 2
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
Gündem
Dönem
Tahmin
Önceki
11:00
Euro Bölgesi Geniş Tanımlı Para Arzı (M3, Yıllık Değişim)
Aralık
%5,2
%5,1
12:00
Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık Değişim)
Ocak
%0,4
%0,2
12:00
Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim)
Ocak
%0,9
%0,9
IV. Çeyrek
%0,8
%2,0
Ocak
93,0
93,3
15:30
ABD
GSYİH (Yıllıklandırılmış Değişim)
17:00
ABD
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek
amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu
bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu
bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait
telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
Download