Günlük Rapor - 2 Mart 2017 Perşembe Sayı: 1136

advertisement
Günlük Rapor - 2 Mart 2017 Perşembe Sayı: 1136 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
1 Mar. Günlük
448.4
0.9%
21,116 1.5%
2,396
1.4%
3,390
2.1%
7,383
1.6%
19,394 1.4%
3,247
0.2%
938
0.2%
89,320 2.1%
109,752 2.2%
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
1 Mar.
1.29%
2.45%
-0.84%
0.28%
1.19%
1.68%
2.12%
0.06%
5.80%
6.39%
11.12%
10.99%
t-1
1.26%
2.39%
-0.91%
0.21%
1.15%
1.64%
2.08%
0.05%
5.69%
6.29%
11.09%
10.87%
Aylık
3.5%
5.7%
5.0%
3.9%
3.7%
0.1%
2.8%
2.8%
3.6%
3.8%
YBB
6.3%
6.8%
7.0%
3.0%
3.4%
1.5%
4.6%
8.8%
14.3%
14.9%
t-30
1.21%
2.49%
-0.69%
0.45%
1.44%
1.62%
2.32%
0.08%
5.72%
6.54%
11.21%
11.06%
2016
1.19%
2.45%
-0.80%
0.20%
1.24%
1.38%
1.81%
0.04%
5.86%
6.67%
10.63%
11.42%
Türkiye:
 BDDK’nın aylık verilerine göre, bankacılık sektörü
aktifleri Ocak’ta bir önceki yılın aynı ayına göre %20,7
artışla 2,866 trilyon TL seviyesine çıktı. Aynı dönemde
krediler %20,4 artarken mevduatlarda büyüme %20,0
olarak gerçekleşti. Sektörün Ocak ayındaki net karı ise
yıllık bazda %50,0 oranında artış gösterdi. Sektördeki
güçlü aktif büyümesi ticari krediler ve kamu bankaları
öncülüğünde gelirken bu dönemde kurdaki artışların
hızlandırıcı bir unsur olduğu görülüyor. Bununla birlikte, karlılıktaki yüksek artış ise faiz marjlarındaki iyileşme ve makro ihtiyati tedbirlerdeki gevşemeden kaynaklanıyor. Artmakta olan fonlama maliyetlerine rağmen, son dönemde alınan sektörü rahatlatıcı ve kredi
büyümesini teşvik edici tedbirlerin karlılığa pozitif katkısının ilerleyen dönemlerinde devam edeceğini öngörüyoruz.
Dünya:
 ABD’de Ocak’ta bireysel gelirler bir önceki aya göre
%0,3 olan beklentilerin hafif üzerinde %0,4 artarken,
harcamalardaki aylık artış %0,3’lük tahminlerin altında
%0,2 gerçekleşti. Çekirdek PCE aynı dönemde aylık
bazda tahminlerle uyumlu bir şekilde %0,3 artarken
Kurlar
1 Mar. Günlük Aylık
YBB yıllık enflasyon %1,7’de sabit kaldı. Gelir ve harcama
artışları genel olarak uyumlu bir patika izlerken enflasGOÜ Para Birimleri
67.7
0.3%
1.6%
2.7%
yon dinamiklerinde bir hızlanmadan ziyade ılımlı seyUSD/TL
3.6535 0.2%
-3.4%
3.7%
rin sürdüğü görülüyor. Ülkede inşaat harcamaları ise
Euro/TL
3.8547 -0.1% -4.7%
4.0%
Ocak’ta aylık bazda %0,6 artış beklentilerinin aksine %
Sepet(0.5$+0.5€)/TL 3.7541 0.1%
-4.1%
3.9%
1,0 oranında azaldı. Verinin beklentilerin altında kalEuro/USD
1.0547 -0.3% -1.4%
0.3%
masında kısmen Aralık rakamlarının yukarı yönlü revizUSD/Yen
113.7
0.9%
0.0%
-2.8%
GBP/USD
1.2293 -0.7% -1.5% -0.4% yonu etkili oldu. Bununla birlikte, imalat sanayi ISM
Dolar Endeksi
101.8
0.7%
1.3%
-0.4% Ocak’taki 56,0’dan, 56,2 olan tahminleri aşarak,
57,7’ye yükseldi. Fiyatlara ve istihdama yönelik alt
Emtia Fiyatları
1 Mar. Günlük Aylık
YBB
endekslerdeki gerilemeye karşın yeni siparişler alt
Bileşik Fiyat Endeksi 1,200
0.7%
2.1%
3.5%
endeksindeki güçlü toparlanma gelecek aylar açısınBrent (USD/varil)
56.4
1.4%
2.0%
-0.8%
dan olumlu sinyaller verdi.
Tarım Fiyatı Endeksi 1,420
1.7%
1.7%
5.6%
 Öncü hesaplamalara göre, Almanya’da TÜFE ŞuAna Metal Fiyatı End. 940
1.0%
5.4% 11.3%
bat’ta aylık bazda %0,6 olan beklentilerin üzerinde %
Altın (USD/ons)
1,250
0.1%
4.5%
8.9%
0,7 artarken, yıllık enflasyon Ocak’taki %1,9’dan %
Risk Göstergeleri
1 Mar.
t-1
t-30
2016
2,2’ye yükseldi. Enflasyondaki hızlanma enerji fiyatlaVIX (S&P500 Vol.)
12.54 12.92 11.88 14.04
rındaki artışın ikincil etkilerini yansıtırken detaylar
US OIS (3 aylık, bp)
81.89 81.05 69.01 66.61
temel dinamiklerde şu aşamada büyük bir bozulmaya
EUR OIS (3 aylık, bp) -35.30 -35.00 -35.20 -34.70
işaret etmiyorlar. Bununla birlikte, ülkede Şubat’ta
Türkiye 5 Yıllık CDS
243.13 240.89 266.00 273.17
Günlük Rapor - 2 Mart 2017 Perşembe Sayı: 1135 Sayfa: 2
işsiz sayısı bir önceki aya göre 10 bin kişi olan tahminlerin üzerinde 14 bin kişi azalırken işsizlik oranı %5,9’da
sabit kaldı. Ülkede Şubat ayı imalat sanayi PMI ise 57,0’dan 56,8’e revize edilerek öncü hesaplamadan bir miktar
daha yavaş bir canlanmaya işaret etti. Bu sebeple Euro Bölgesi Şubat imalat sanayi PMI da 55,5’ten 55,4’e çekildi. Ancak yine de PMI verileri hem Almanya’da hem de Euro Bölgesi genelinde ekonomik aktivitenin yeni yıla da
nispeten güçlü bir başlangıç yaptığına işaret ediyorlar.
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
Dönem
Tahmin
Önceki
13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı
Ocak
%9,6
%9,6
13:00 Euro Bölgesi TÜFE Öncü Hesaplaması (Yıllık Değişim)
Şubat
%1,9
%1,8
13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Öncü Hesaplaması (Yıllık Değişim)
Şubat
%0,9
%0,9
15:30
Şubat
ABD
Gündem
Challenger İstihdam Azalışı (Yıllık Değişim)
-%38,8
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler,
hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin
kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı
Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
Download