Günlük Rapor - 11 Kasım 2016 Cuma Sayı: 1057 Sayfa: 1

advertisement
Günlük Rapor - 11 Kasım 2016 Cuma Sayı: 1057 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
10 Kas. Günlük
411.8
0.2%
18,808 1.2%
2,167
0.2%
3,047 -0.3%
6,828 -1.2%
17,344 6.7%
3,171
1.4%
876
-0.5%
76,360 0.2%
93,201 0.2%
Aylık
-0.3%
3.7%
1.4%
0.9%
-3.4%
1.9%
3.5%
-3.3%
-1.7%
-1.7%
YBB
3.1%
7.9%
6.0%
-6.8%
9.4%
-8.9%
-10.4%
10.3%
6.5%
6.6%
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
10 Kas.
0.92%
2.15%
-0.63%
0.27%
1.34%
1.39%
1.90%
-0.05%
5.49%
6.41%
9.63%
10.61%
t-1
0.89%
2.06%
-0.63%
0.20%
1.26%
1.27%
1.75%
-0.07%
5.05%
6.02%
9.68%
10.55%
t-30
2015
0.87% 1.05%
1.77% 2.27%
-0.67% -0.35%
0.02% 0.63%
0.98% 1.96%
1.01% 1.77%
1.38% 1.59%
-0.05% 0.26%
4.50% 5.00%
5.47% 5.74%
8.81% 10.86%
9.86% 10.74%
Kurlar
GOÜ Para Birimleri
USD/TL
Euro/TL
Sepet(0.5$+0.5€)/TL
Euro/USD
USD/Yen
GBP/USD
Dolar Endeksi
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı End.
Altın (USD/ons)
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
US OIS (3 aylık, bp)
EUR OIS (3 aylık, bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
10 Kas.
66.5
3.2507
3.5412
3.3960
1.0893
106.8
1.2555
98.8
10 Kas.
1,107
45.8
1,381
875
1,259
10 Kas.
14.74
52.59
-35.00
287.90
Günlük
-2.0%
1.3%
1.1%
1.2%
-0.2%
1.1%
1.2%
0.3%
Günlük
0.3%
-1.1%
-0.4%
2.1%
-1.5%
t-1
14.38
52.79
-35.00
270.14
Aylık
-2.7%
5.4%
3.9%
4.6%
-1.5%
3.2%
3.6%
1.1%
Aylık
0.5%
-12.5%
0.6%
11.7%
0.5%
t-30
15.36
46.00
-34.93
255.62
YBB
1.2%
11.4%
11.7%
11.5%
0.3%
-11.1%
-14.8%
0.2%
YBB
17.5%
23.0%
15.1%
23.8%
18.7%
2015
18.21
37.90
-23.50
273.56
Türkiye:
 Geçen yıl Eylül’de 167 milyon Dolar fazla veren cari
işlemler dengesi bu yıl aynı ayda 1,684 milyar açık
verdi. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı Ağustos’taki
30,6 milyar Dolar’dan 32,4 milyar Dolar’a yükseldi.
Hizmet dengesinde bozulma yavaşlayarak da olsa devam ederken, dış ticaret açığındaki genişlemenin ve
birincil gelir hesaplarındaki büyük miktarlı çıkışın cari
açıktaki artışın nedenleri olduğu görülüyor. Finansman
tarafında ise, özel sektör hem uzun hem de kısa vadeli
borçlanmalarda net ödeme yapmaya devam ederken
719 milyon Dolar’lık doğrudan yabancı yatırım girişi
görülüyor. 1,6 milyar Dolar’lık portföy yatırımı çıkışı
olurken resmi rezervlerde 4,8 milyar Dolar’lık azalış
meydana gelerek finansman tarafındaki sıkışıklığı teyit
etti. Yılın kalan döneminde turizm sektöründeki zayıflıkların yavaşlayarak da olsa devam edebileceğini
öngörüyoruz. Bununla birlikte, ivme kaybetmiş iç talep
ve görece gücünü koruyan dış talep sayesinde dış ticaret açığında riskleri dengeli görüyoruz. Buradan hareketle cari işlemler açığında bozulmanın sınırlı kalacağını öngörerek yılsonu için 32 milyar Dolar tahminimizi
koruyoruz.
 TCMB, bugünden itibaren teminat döviz depo işlemleri için limit uygulamasına yeniden başlanacağını
açıkladı. Bu kapsamda banka limitlerinin 17 Temmuz
2016 öncesi limitlerin dört katı olarak belirledi. Tahsis
edilen limite ulaşılana kadar limitlerini aşmış olan bankaların mevcut depolarının uzatılmayacağı ve yeni
depo tesis edilmeyeceği belirtildi. Bu karar ile TCMB
olağanüstü koşulların kısmen ortadan kalkması ile
limitleri yeniden getirerek ihtiyaç olduğunda yine kullanabileceği ek bir alan oluştururken, limitleri yüksek
tutarak temkinli davrandığını düşünüyoruz.
Dünya:
 ABD’de yeni seçilen başkan Donald Trump’ın daha
korumacı dış ticaret ve genişlemeci maliye politikaları
uygulayabileceğine yönelik beklentiler artarken ABD
Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını hızlandırabileceği beklentileri önemli ölçüde güçleniyor. Bu etkenlere bağlı olarak küresel finansal piyasalarda ABD
tahvilleri öncülüğünde tahvil faizleri yükseltirken diğer
varlık sınıfları farklılaşan performanslar sergiliyorlar.
Günlük Rapor - 11 Kasım 2016 Cuma Sayı: 1057 Sayfa: 2
Gelişmiş ekonomilerde hisse senetleri gücünü kısmen korurken para birimleri Dolar karşısında görece zayıf bir
seyir izliyorlar. Gelişmekte olan ekonomilerde ise para birimlerindeki satış baskısı hisse senetlerini de zayıflatıyor. Dün gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri Dolar karşısında ortalama %2 değer kaybederken hisse
senetleri günlük bazda %0,5 gerilediler. Gelişmekte olan ekonomilerin risk primleri artarken tahvil faizlerinde
yükselişler yaşandı. Bu sabah ise finansal piyasalar görece sakin bir görünüm sergileseler de Fed’in Aralık ayındaki toplantısında alması muhtemel faiz artırımı kararına ilişkin daha fazla ipucu sağlanana kadar küresel piyasalarda bu negatif ve oynak temanın devam edeceğini tahmin ediyoruz.
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
18:00
ABD
Gündem
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi
Dönem
Tahmin
Önceki
Kasım
87,9
87,2
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler,
hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin
kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı
Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
Download