Günlük Rapor - 8 Mart 2016 Salı Sayı: 888 Sayfa: 1

advertisement
Günlük Rapor - 8 Mart 2016 Salı Sayı: 888 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
7 Mart Günlük
387.5
0.0%
17,074 0.4%
2,002
0.1%
3,021 -0.5%
6,182 -0.3%
16,911 -0.6%
2,897
0.8%
795
0.5%
77,484 0.4%
95,014 0.2%
Aylık
5.7%
5.4%
6.5%
4.9%
5.7%
0.5%
4.8%
7.5%
4.4%
4.4%
YBB
-3.0%
-2.0%
-2.1%
-7.5%
-1.0%
-11.2%
-18.1%
0.1%
8.0%
8.7%
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
7 Mart
0.91%
1.91%
-0.55%
0.22%
1.48%
1.59%
1.46%
-0.06%
4.93%
5.69%
10.70%
10.42%
t-30
0.72%
1.84%
-0.50%
0.30%
1.56%
1.64%
1.55%
0.02%
4.87%
5.72%
11.03%
10.63%
2015
1.05%
2.27%
-0.35%
0.63%
1.96%
1.77%
1.59%
0.26%
5.00%
5.74%
10.86%
10.74%
Kurlar
GOÜ Para Birimleri
USD/TL
Euro/TL
Sepet(0.5$+0.5€)/TL
Euro/USD
USD/Yen
GBP/USD
Dolar Endeksi
7 Mart Günlük
66.6
-0.1%
2.9164 0.4%
3.2125 0.5%
3.0645 0.4%
1.1014 0.1%
113.5 -0.2%
1.4265 0.3%
97.1
-0.3%
Aylık
2.4%
0.0%
-1.2%
-0.7%
-1.3%
-2.9%
-1.6%
0.0%
YBB
1.3%
0.0%
1.3%
0.7%
1.4%
-5.6%
-3.2%
-1.6%
Emtia Fiyatları
7 Mart Günlük Aylık
Bileşik Fiyat Endeksi
971
1.6%
7.3%
Brent (USD/varil)
40.8
5.5% 19.9%
Tarım Fiyatı Endeksi 1,196
0.2%
2.3%
Ana Metal Fiyatı End. 753
-0.1%
8.3%
Altın (USD/ons)
1,267
0.7%
8.0%
YBB
3.0%
9.5%
-0.4%
6.6%
19.4%
t-1
0.86%
1.88%
-0.54%
0.24%
1.48%
1.56%
1.46%
-0.05%
4.92%
5.68%
10.70%
10.36%
Risk Göstergeleri
7 Mart
t-1
t-30
2015
VIX (S&P500 Vol.)
17.35 16.86 23.38 18.21
US OIS (3 aylık, bp)
40.80 40.50 39.00 37.90
EUR OIS (3 aylık, bp) -35.60 -35.70 -30.90 -23.50
Türkiye 5 Yıllık CDS
278.39 278.96 289.31 273.56
Türkiye:
 Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre Ocak
ayında sanayi üretimi yıllık bazda %5 olan
tahminimizin hafif üzerinde %5,6 oranında artış
kaydetti.
Üretimde
Ocak’ta
kaydedilen
bu
ivmelenmenin kısmen geçen yılın düşük bazından,
kısmen de otomotiv dışındaki ihracatçı sektörlerin
güçlü performansından kaynaklandığını düşünüyoruz.
Öte yandan daha çok iç talebe yönelik üretim yapan
sektörlerde zayıf bir seyir gözlendi. Öncü veriler sanayi
üretiminde Şubat ayında da benzer bir ayrışma
görebileceğimize işaret ediyorlar.
 Türkiye ile AB mülteci krizininin hafifletilmesi için
hazırlanan plan üzerinde prensipte anlaştı. Buna göre
Türkiye vatandaşları için vizesiz seyahatin en geç
Haziran sonunda başlamasını ve Suriyeli mültecilerin
yaşam şartlarını iyileştirmek üzere ilave 3 milyar
Euro’luk fon verilmesini talep ederken, geri kabul
anlaşmasını planlanandan önce yürürlüğe koymayı
kabul etti. AB tarafı ise nihai kararın 18 Mart’taki
Liderler Zirvesi’nde alınacağını belirtti. Bu gelişmenin
AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerleme açısından orta
vadede pozitif bir adım olduğunu düşünüyoruz.
Dünya:
 Çin ekonomisi Şubat ayında 51 milyar Dolar olan
ortalama beklentilerin altında 32,6 milyar Dolar dış
ticaret fazlası verdi. İhracat yıllık bazda %14,5 olan
tahminlerin üzerinde %25,4 daralırken, ithalat %13,8
oranında azaldı. Dış ticaret rakamlarındaki bozulma
kısmen Çin’deki yeni yıl tatilinin etkisinden
kaynaklanırken, ihracattaki sert düşüş önemli ölçüde
zayıf küresel talebin bir göstergesi oldu. İthalat ise iç
talep konusunda karışık sinyaller gelmeye devam
ederken, Çin ekonomisinin destekleyici para ve maliye
politikalarına ek olarak bankacılık sektörüne yönelik
genişlemeci makro ihtiyati tedbirlere de ihtiyaç
duyduğunu düşünüyoruz.
 Almanya’da sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki
aya göre %0,5 olan beklentilerin üzerinde %3,3
artarken, yıllık bazda %1,6 daralma tahminlerine
karşın %2,2 büyüme kaydedildi. Ülkeden son aylarda
gelen öncü veriler karışık bir görünüm ortaya koysalar
da sanayi üretimi ekonomideki ivme kaybının endişe
edildiği kadar sert olmadığına işaret etti .
Günlük Rapor - 8 Mart 2016 Salı Sayı: 888 Sayfa: 2
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
Gündem
Dönem
Tahmin
Önceki
12:00
Euro Bölgesi GSYH (Çeyreklik Değişim)
IV. Çeyrek
%0,3
%0,3
12:00
Euro Bölgesi GSYH (Yıllık Değişim)
IV. Çeyrek
%1,5
%1,5
Şubat
94,0
93,9
13:00
ABD
NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek
amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu
bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu
bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait
telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
Download