Günlük Rapor - 31 Mayıs 2016 Salı Sayı: 947 Sayfa: 1

advertisement
Günlük Rapor - 31 Mayıs 2016 Salı Sayı: 947 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
30 May. Günlük
403.1
0.0%
17,873 0.0%
2,099
0.0%
3,090
0.4%
6,271
0.0%
17,068 1.4%
2,822
0.0%
808
-0.1%
78,535 0.6%
96,391 0.8%
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
30 May.
0.91%
1.85%
-0.52%
0.17%
1.44%
1.49%
1.36%
-0.12%
4.63%
5.66%
9.37%
9.99%
Kurlar
30 May.
GOÜ Para Birimleri
66.7
USD/TL
2.9544
Euro/TL
3.2923
Sepet(0.5$+0.5€)/TL 3.1234
Euro/USD
1.1138
USD/Yen
111.1
GBP/USD
1.4640
Dolar Endeksi
95.5
Aylık
-0.1%
0.6%
1.6%
2.0%
0.5%
2.4%
-3.9%
-3.9%
-8.0%
-8.0%
t-1
t-30
0.91% 0.78%
1.85% 1.83%
-0.53% -0.49%
0.14% 0.27%
1.44% 1.60%
1.48% 1.59%
1.35% 1.49%
-0.12% -0.08%
4.62% 4.36%
5.66% 5.39%
9.37% 9.22%
9.99% 9.24%
Günlük
-0.1%
-0.2%
0.1%
-0.1%
0.2%
0.7%
0.1%
0.0%
Aylık
-4.0%
5.7%
3.0%
4.2%
-2.7%
4.3%
0.2%
2.6%
Emtia Fiyatları
30 May. Günlük
Bileşik Fiyat Endeksi 1,058
0.0%
Brent (USD/varil)
49.8
0.9%
Tarım Fiyatı Endeksi 1,376
0.0%
Ana Metal Fiyatı End. 717
0.0%
Altın (USD/ons)
1,205 -0.6%
Aylık
1.0%
3.4%
4.1%
-6.8%
-6.8%
Risk Göstergeleri
30 May.
VIX (S&P500 Vol.)
13.12
US OIS (3 aylık, bp)
47.10
EUR OIS (3 aylık, bp) -34.40
Türkiye 5 Yıllık CDS
274.51
t-1
t-30
13.12 15.70
47.75 38.60
-34.50 -34.30
273.65 239.53
Türkiye:
 TÜİK verilerine göre Nisan’da ihracat yıllık bazda %
10,2, ithalat ise %11,9 daraldı. Böylece dış ticaret açığı
yıllık bazda %16,3 daralarak öncü verilerle uyumlu bir
şekilde 4,2 milyar Dolar olarak gerçekleşti. AB
ülkelerine yapılan ihracat yıllık bazda %7,5 artarken
jeopolitik tıkanıklıklar toplam ihracattaki daralmanın
nedenleri oldu. Öte yandan düşük petrol fiyatları
sayesinde ithalat azalmaya devam etti. Bu eğilimlerin
ve dolayısıyla dış ticaret açığımızdaki daralmanın
Mayıs ve Haziran ayında da devam edebileceğini
2015 tahmin ediyoruz. Ancak, ikinci yarıda petrol
1.05% fiyatlarındaki gerilemenin pozitif etkilerinin ortadan
2.27% kalkacağını ve dış ticaret açığındaki iyileşmenin
-0.35% duraksayacağını düşünüyoruz.
0.63%
1.96% Dünya:
1.77%  Euro Bölgesi’nde genel ekonomik güven endeksi
1.59% Mayıs’ta 104,0’dan, 104,4 olan beklentilerden yüksek
0.26% gelerek, 104,7’ye çıktı. Hizmet sektörüne yönelik alt
5.00% endeksteki zayıflamaya karşın tüketici güven
5.74% endeksinin öncü hesaplamalarla uyumlu yükselişi
10.86% genel endeksteki güçlü sonucun arkasındaki nedendi.
10.74% Bununla birlikte, öncü hesaplamalara göre
YBB Almanya’da AB uyumlu TÜFE Mayıs ayında bir önceki
1.6% aya göre %0,3 olan beklentilerin üzerinde %0,4
1.3% artarken yıllık enflasyon -%0,3’ten %0,0’a toparlandı.
3.8% Bu sayede bugün yayımlanacak Euro Bölgesi öncü
2.6% TÜFE verilerinin de beklentilerden güçlü gelebileceğini
2.5% düşünüyoruz. Bir süredir Bölge genelindeki olumlu
-7.6% veriler genel olarak Almanya gibi merkez
-0.7% ekonomilerden kaynaklansa da çevre ülkelerde
-3.2% kırılganlıkların devam ettiği görülüyor. Bu nedenle,
YBB Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Perşembe günkü
12.2% toplantıda destekleyici para politikası duruşunu ve
33.5% ekonomik toparlanmaya ilişkin temkinli dilini
koruyacağını öngörüyoruz.
14.6%
1.5%  Japonya’da Nisan’da işsizlik oranı beklentiler
13.6% dahilinde %3,2’de sabit kalırken hanehalkı tüketim
harcamaları yıllık bazda -%1,3 olan tahminlerden daha
2015
az daralarak -%0,4 gerçekleşti. Ülkede Nisan’da sanayi
18.21
üretimi ise bir önceki aya göre %1,5 daralma
37.90
beklentilerine karşın %0,3 arttı. Veriler ay içerisinde
-23.50
yaşanan depremin ekonomiyi korkulduğu kadar
273.56
YBB
0.9%
2.6%
2.7%
-5.4%
0.5%
-10.3%
-20.3%
1.7%
9.5%
10.3%
Günlük Rapor - 31 Mayıs 2016 Salı Sayı: 947 Sayfa: 2
olumsuz etkilemediğine işaret etseler de bazı sektörlerde sert üretim kayıpları ve küresel talepteki zayıflıklardan
dolayı Japonya’nın ekonomik görünümü üzerindeki belirsizliklerin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle,
hükümetin vergi artışını bir süre daha öteleyeceği ve Japon Merkez Bankası’nın (BoJ) üçüncü çeyrekte ek para
politikası tedbiri alacağı beklentilerimizi koruyoruz.
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
Gündem
Dönem
Tahmin
Önceki
11:00
Euro Bölgesi Geniş Tanımlı Para Arzı (M3, Yıllık Değişim)
Nisan
%5,0
%5,0
12:00
Euro Bölgesi İşsizlik Oranı
Nisan
%10,2
%10,2
12:00
Euro Bölgesi Öncü TÜFE (Yıllık Değişim)
Mayıs
-%0,1
-%0,2
12:00
Euro Bölgesi Öncü Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim)
Mayıs
%0,8
%0,7
15:30
ABD
Bireysel Gelirler (Aylık Değişim)
Nisan
%0,4
%0,4
15:30
ABD
Bireysel Harcamalar (Aylık Değişim)
Nisan
%0,6
%0,1
15:30
ABD
Çekirdek PCE (Aylık Değişim)
Nisan
%0,2
%0,1
17:00
ABD
Tüketici Güven Endeksi
Mayıs
96,0
94,2
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek
amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu
bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu
bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait
telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
Download