9. bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir.

advertisement
Öğrencinin
Adı Soyadı:
No:
2015 – 2016ÖĞRETİM YILI
F İ N İ K E C U M H UR İ Y E T Ç O K P R O G R A M L I A N A D O L U L İ S E S İ
ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ MESLEK DALI
10. SINIF ELEKTRİK-ELEKTRONİK ESASLARI DERSİ 1. SINAV SORULARI
A
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere,
cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
3puan*10 soru=30 puan
1. ( )Jeotermal snt. ve nükleer santraller türbini döndürme mekanizması bakımından bir bakıma termik santrallerdir.
2. ( )Güneş panellerinden elde edilen gerilimi şbk.gerilimine uygunlaştırmak için gerilim dönüştürücü devreler kullanılır.
3. ( )İletkenlik kalitesi bakımından en iyisi altın ve sonra gümüş sonra da bakırdır.
4. ( )Bakır, hem iyi bir iletken hem de altın ve gümüşten daha dayanıksızdır.
5. ( )İki yük arasındaki itme ya da çekme kuvveti aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.
6. ( )Elektrik alanının yönü, pozitif yükten negatif yüke doğrudur.
7. ( )İki pozitif yüklü cisim arasında bir çekme kuvveti vardır.
8. ( )4 μC‟luk bir yükten 2 m uzaklıktaki bir x noktasının potansiyeli, 3 m uzaklıktaki bir y noktasının pot. küçüktür.
9. ( )Yüklü bir elektroskopa, yük miktarı daha az ve zıt yüklü bir cisim yaklaştır. elektroskopun yaprakları biraz açılır.
1
birbirlerine dokundurulursa yüklerinin toplamı sıfır olur.
B
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
3puan*10 soru=30 puan
1._________________Elektrik akımı harfleriyle gösterilir.
2._________________Elektrik akımının birimidir.
3._________________Elektrik akım miktarını ölçen ölçü aletinin ismidir.
4._________________Elektrik akımının miktarını ölçen ölçü aletinin devreye bağlantı şeklidir.
5._________________Elektrik akım biriminin Üst katıdır.
6._________________Elektrik akım biriminin Üst katıdır.
7._________________Elektrik akım biriminin ast katıdır.
8._________________Elektrik akım biriminin ast katıdır.
9._________________zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir.
10.________________zamana bağlı olarak hem yönü hem de şiddeti değişen akımlara denir.
C
İletken maddenin tanımını yapınız .
İmal edildiği metale göre iletken maddelerden 10 tanesinin ismini yazınız.
10puan+(1puan*10)=20 puan
İletkenin Tanımı :
İletken maddeler: 1._______
2._______
6._______
3._______
7._______
4._______
8._______
9._______
5._______
10._______
D
Aşağıda verilen devrenin ;
5puan*4 soru=20 puan
1-Eşdeğer elektrik devre şemasını çiziniz.
2-Eşdeğer elektrik şemasını ,devreye Akım ölçme aleti bağlayarak çiziniz.
3-Malzeme Listesini yazınız.
4-Listedeki malzemeleri kısaca açıklayınız.
Süre 40 dakika
BAŞARILAR
Ömer ÖZKAN
Download