Temel Elektronik çalışma soruları

advertisement
ÇALIŞMA SORULARI
1. ……………….., iletken bir telin 'nüve' denilen bir malzeme üzerine sarılmasıyla elde edilirler. Tel ardışık şekilde
ve belli bir çapta sarılır. Teller birbiri üzerine sarılırken kısa devre oluşmaması için yalıtılırlar (yalıtım için vernik
tercih edilir).
yandaki sembol hangi devre elemanına aittir?.Yazınız?
2.
3. Bobinlerin elektriksel değeri …………………… olarak adlandırılır ve birimi ………… dir, ….. harfiyle
gösterilir.
4. Bobinlerin endüktansları ……………………….. denilen bir cihazla ölçülür.
5. …………….., silisyum gibi bir yarı iletken maddenin P ve N tipi olarak elde edilmiş iki türünün birleşiminden
oluşan bir devre elemanıdır.
6.
yandaki sembol hangi devre elemanına aittir? Yazınız.
7. Işık yayan diyotlara ne denir? Devre sembolünü çiziniz.
8.
yandaki sembol hangi devre elemanına aittir?
9. Transistörler nerelerde kullanılır 2 örnek veriniz.
10. (56)10=(..?..)2
11. (6CA)16=(..?..)2
12. (111 011 101)2=(..?..)8
13. (1110)2=(..?..)10
14. Kondansatör’ün temel kısa tanımını yapınız, birimi, harf gösterimi ve sembolü nedir?
15. Başlıca özelliklerinden 3 adet yazınız
16. Aşağıdaki Yarı iletkenler ile ilgili verilmiş ifadeleri Doğru – Yanlış olarak cevaplayınız.
[ D ] Isı, ışık ve magnetik etki altında bırakıldığında veya gerilim uygulandığında bir miktar valans elektronu serbest
hâle geçer, yani iletkenlik özelliği kazanır.
[ Y ] İletkenlik bakımından iletkenlerden daha fazla iletkenlik gösterir.
[ Y ] Dermir yarı iletken yapımında kulanılır.
[ D ] Üzerine ışık düştüğünde iletken olarak akım geçiren elemanlara Foto Diyot denir.
17. Diyotun simgesi nedir? Diyotun Doğru Polarma açıklaması nedir?
18. Diyot çeşitleri nelerdir?
19. PNP ve NPN transistörlerin sembollerini çiziniz.
Download
Study collections