DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dış Ticaret İşlemleri ve

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
10
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
1. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
1. yarıyıl / Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Prof. Dr. A. Ayşen Kaya
Öğretim Sistemi
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, dış ticaret işlemleri ve dış ticaretin finansmanı hakkında
öğrencilerin teorik bilgi sahibi olmalarını ve bu teorik bilgileri dış ticaret
analizlerinde kullanarak iktisadi sentezler yapabilmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1. Temel dış ticaret işlemlerini tanıyabilme
2. Dış ticaretin finansman tekniklerini tanıyabilme
3. Dış ticaret işlemleri ve finansman tekniklerini iktisadi analizlerde
uygulayabilme
4. Yapılan dış ticaret analizlerini yorumlayabilme
Dünyada ve Türkiye’de dış ticareti teşvik eden kurum ve kuruluşlar, temel
dış ticaret işlemleri (İthalat, İhracat ve Kambiyo mevzuatı), Dış Ticarette
Kullanılan Teslim Şekilleri ve Belgeler, Dış Ticaretin Finansmanı ve Devlet
Destekleri (Finansal Kiralama (Leasing), Faktoring, Forfaiting, Türk
EXIMBANK Kredileri, Serbest Bölgeler)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
1
Tanışma
Uygulama
Okuma
Dersin kural ve gereklerinin
açıklanması
Okuma listesi ve araştırma konuları
Okuma
2
Dünya Ticaret Örgütü
GATT ve kuruluşu, yapısı, etkileri
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve
kuruluşu, yapısı, etkileri
Okuma, Ödev
hazırlama
3
Türkiye’de dış ticareti teşvik eden
kurum ve kuruluşlar
İGEME-EXİMBANKİHRACATÇILAR BİRLİĞİ, DIŞ
TİC. MÜSTEŞARLIĞI vb.
4
Temel dış ticaret işlemleri
Okuma
İthalat, İhracat ve Kambiyo mevzuatı
5
Temel dış ticaret işlemleri
Okuma, Ödev
İthalat, İhracat ve Kambiyo mevzuatı hazırlama
6
Dış Ticarette Kullanılan Teslim
Şekilleri ve Belgeler
Dış Ticarette Kullanılan Ödeme
Yöntemleri: Peşin ödeme, Mal
mukabili ödeme, Belge karşılığı
ödeme, Kabul kredili ödeme, Karşı
ticaret, Konsinye ihracat, Mahsuben
ödeme, Akreditifli ödeme
7
Dış Ticarette Kullanılan Teslim
Şekilleri ve Belgeler
Dış Ticarette Kullanılan Ödeme
Yöntemleri: Peşin ödeme, Mal
mukabili ödeme, Belge karşılığı
ödeme, Kabul kredili ödeme, Karşı
ticaret, Konsinye ihracat, Mahsuben
ödeme, Akreditifli ödeme
8
Ara Sınav
Okuma
9
Dış Ticaretin Finansmanı ve Devlet
Destekleri
Finansal Kiralama (Leasing),
Faktoring, Forfaiting,
Okuma
10
Finansal Kiralama (Leasing),
Faktoring, Forfaiting ile ilgili örnek
olay çalışması
Dış Ticaretin Finansmanı ve Devlet
Destekleri
Türk EXIMBANK Kredileri
Okuma
11
12
Türk EXIMBANK Kredileri ile ilgili
Okuma, Sunum
Okuma, Ödev
hazırlama
Okuma, Ödev
hazırlama
örnek olay çalışması
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
•
•
•
•
•
•
•
•
Okuma
13
Dış Ticaretin Finansmanı ve Devlet
Destekleri
Serbest Bölgeler
14
Serbest Bölgeler ile ilgili örnek olay
çalışması
Okuma, Sunum
15
Dönemin genel değerlendirmesi
Tartışma
16
Final Sınavı
Aydın, D., Ataman Ü., Sümer, H., Sevim, A. (2009), Dış Ticaret
İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Yayını No. 981.
Kaya, F. (2010), Dış Ticaret İşlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları,
(4. Bası), Ankara: Detay Yayıncılık.
Kaya, (2011), Dış Ticaret İşlemeleri Yönetimi, (3. Bası), İstanbul:
Beta Yayıncılık.
Krugman, P.R. (Der.), (1990) Rethinking International Trade,
Cambridge:MIT Press.
Krugman P.R. (Der.) (1986), Strategic Trade Policy and the New
International Economics, Cambridge: MIT Press.
Krugman, P.R., (1981), “Intraindustry Specialization and the Gains
from
Trade,” Journal of Political Economy, 89: 959-973.
Seyidoğlu, H., (2003) Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve
Uygulama, Geliştirilmiş 15.Basım. İstanbul: Güzem Yayınları, 2003.
Seyidoğlu, H. (2003), Uluslararası Finans, (4.Bası), Güzem Can
Yayınları: İstanbul.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Derse katılım
Katkı Yüzdesi (%)
Dönem içi çalışma
Sunum
Yarı Yıl Sınavı
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
80
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
5
80
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
2
4
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
25
2
2
2
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
2
2
2
50
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
300
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
300/30=10 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ1
ÖÇ1
5
ÖÇ2
5
PÇ2
PÇ3
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
2
5
ÖÇ3
ÖÇ4
PÇ4
5
5
5
3
PÇ11
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards