AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Uluslararası İktisat Teorisi
Dersin Adı
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli Ders
Dersin Seviyesi
Para Banka Tezsiz Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
10
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Prof. Dr. Fatih Saygılı
Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Dersin amacı; öğrencilerin uluslararası iktisat ve dış ticaret teorilerinin önemini
uygulamalarıyla birlikte anlamalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1- Uluslararası ticaret teorilerini ve temel kavramlarını anlayabilme ve
tanımlayabilme.
2- Uluslararası ticaret teorilerini karşılaştırabilme.
3- Bu teorilerden hareketle günümüzdeki uluslararası ekonomik olayları
analiz edebilme.
4- Ölçeğe ekonomileri ve eksik rekabetin uluslararası ticaret üzerindeki
etkisinin sentezini yapabilme.
5- Ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret teorileri arasındaki ilişkiyi
ekonomik göstergeler ile değerlendirebilme.
6- Uluslararası faktör hareketlerini ekonomik göstergeler yardımı ile analiz
edebilme.
7- Uluslararası ekonomik göstergeleri takip edebilmek, istatistiki verileri
kullanabilme ve yorumlayabilme.
8- Uluslararası iktisat konuları ile ilgili problem çözebilme, proje
hazırlayabilme, sunabilme ve grup tartışması yapabilme.
Uluslararası ticaret modelleri için analiz araçlarının açıklanması. Klasik ve neoklasik dış ticaret teorilerinin incelenmesi. Ricardo ve arz talep modellerinin
analiz edilmesi ve konu ile ilgili problem çözülmesi. Teklif eğrileri ve dış ticaret
hadlerinin açıklanması. Hecksher-Ohlin modelinin analiz edilmesi ve problem
çözümü. Uluslararası ticaret modellerinin testlerinin değerlendirilmesi. Leontief
paradoksu ve sonuçlarının tartışılması. Karşılaştırmalı üstünlüklere alternatif
teorilerin analiz edilmesi. Ölçek ekonomileri, eksik rekabet ve uluslararası
ticaret ilişkisinin değerlendirilmesi. Dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme
ilişkisinin sentezinin yapılması. Uluslararası faktör hareketlerinin uluslararası
ticaret üzerindeki etkisinin ortaya koyulması.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
1
Uluslararası Ticaret Modelleri İçin Analiz
Araçları
Okuma
2
Klasik ve Neo-Klasik Dış Ticaret Teorileri
Okuma
3
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi: Ricardo
Modeli
Problem
Çözümü
Arz ve Talep Modelleri
Araştırma ödevi
hazırlanması
5
Teklif Eğrileri ve Dış Ticaret Hadleri
Araştırma ödevi
hazırlanması
6
Faktör Donanımı Teorisi ve Hecksher-Ohlin
Modeli
Okuma
7
Faktör Donanımı Teorisi ve Hecksher-Ohlin
Modeli
Problem
Çözümü
8
Ara Sınav
9
Uluslararası Ticaret Modellerinin Test Edilmesi
Problem
Çözümü
10
Leontief Paradoksu ve Sonuçları
Okuma ve ödev
sunumu
11
Karşılaştırmalı Üstünlüklere Alternatif Teoriler
Okuma ve ödev
sunumu
12
Karşılaştırmalı Üstünlüklere Alternatif Teoriler
Okuma ve ödev
sunumu
13
Ölçek Ekonomileri, Eksik Rekabet ve
Uluslararası Ticaret
Ödev sunumu ve
Sınıf Tartışması
14
Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme
Analizleri
Ödev Sunumu
ve Sınıf
Tartışması
15
Uluslararası Faktör Hareketleri
Ödev sunumu ve
Sınıf Tartışması
16
Final Sınavı
4
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
ACAR, Sadık Uluslararası Reel Ticaret: Teori Politika, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir,
2000
ALKİN, Erdoğan Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1990
CHACHOLİADES, Miltiades International Economics, McGraw-Hill Publishing Co.,1990
GERBER, James International Economics, 2nd Edition, Pearson Education
Inc. 2002
HUSTED, Steven & MELVIN, Michael, International Economics, 5th Edition, The Addison-Wesley
Longman Inc., 2001
KRUGMAN, Paul R.& OBSTEFELD, M
International Economics- Theory and Policy- 5th
Edition, Addison-Wesley Publishing Co., 2000
SALVATORE, Dominick International Economics, 6th Edition, John Wiley & Sons Inc., 1999
SEYİDOĞLU, Halil
Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama
14. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul, 2001
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Uygulama
Katkı Yüzdesi (%)
Derse Katılım
20
Ders içi Sunum
20
Yarıyıl ara Sınavı
60
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Sayısı
Süresi(saat)
Toplam İş Yükü(saat)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
5
80
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
2
4
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
25
2
2
2
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
2
2
2
50
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
300
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
ÖÇ1
3
5
5
5
5
ÖÇ2
3
5
5
5
5
5
5
5
5
ÖÇ3
ÖÇ4
PÇ2
300/30=10 ECTS
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3
3
3
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
5
5
5
5
ÖÇ5
3
5
5
5
5
5
ÖÇ6
3
5
5
5
5
5
OÇ7
5
5
5
5
5
5
OÇ8
5
5
5
5
5
5
PÇ14
Download