istanbul medipol üniversitesi dış ticaretin finansmanı ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
DŞT223276 Dış Ticaretin Finansmanı
Ders Saati
3
Bölüm/Program
Dış Ticaret
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Göv. Ali İzzet Eken
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Pazartesi 15.00-16.30
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere dış ticarette finansman tekniklerini öğretmek ve iş hayatında bu tekniklerden
faydalanmalarını sağlamak
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
1-Dış işlemler ile ilgili mevzuat ve uluslararası işlemlerde kullanılan belgelerin, teslim ve ödeme şekillerinin
işlevleri hakkında
yeterli bilgi sahibi olur.
2-İhracatta sevkiyat öncesi kullanılan akreditif, ticari banka ve Eximbank kredilerini uygulayabilir.
3-İhracat işlemi sonrası gereken finansman için farklı alternatifleri değerlendirir.
4-Dış ticaret finansmanında factoring, forfaiting ve leasing yöntemlerini kullanabilir.
5-İthalatta,ithal öncesi ve sonrası finansman tekniklerini yürütebilir ve yurt dışı kaynaklardan sağlanacak
uygun kredileri değerlendirir.
Genel Yeterlilikler
Sorgulama, farkındalık, eleştirebilme
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Hafta Dış Ticarete Genel Bakış
2. Hafta Dış İşlemler Mevzuatı ve Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
3. Hafta Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri
4. Hafta Ödeme Şekilleri - Peşin Ödeme
5. Hafta Akreditif ile ödeme ve çeşitleri
6. Hafta Vesaik Mukabili Ödeme
7. Hafta Mal Mukabili Ödeme
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İhracat- Kısa Vadeli İhracatın Finansmanı
10. Hafta Orta ve Uzun Vadeli İhracatın Finansmanı
11. Hafta İthalat- İthal Öncesi Finansman
12. Hafta İthalat Sonrası Finansman
13. Hafta Yurt Dışı Kaynaklar- Teminat Mektubu Kredileri
14. Hafta Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Korunma Yöntemleri
Öğretim ve Teknikleri
Konuların anlatımı ve reel sektörden örnekler ile tartışılması
Dersin Koşulları
% 70 Devam zorunluluğu: % 40 Ara sınav, % 60 Dönem sonu sınavı
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Dış Ticaret ve Finansmanı- Dr. Ferudun Kaya,Beta Yayın 2009, www.eximbank.gov.tr. sitesi
Download