ÇOC502

advertisement
Dersin Adı: ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Teori
Uyg.
Lab.
14X3= 42
-
14X8=112
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Teorik
X
Enstitü Adı: HKU, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Anabilim Dalı: Hemşirelik AD
Krediler
Yarıyılı
Dersin Türü
Kodu :ÇOC502
Uygulama
X
Proje/Alan
Çalışması
14X8=112
Ödev
Toplam
14X6=84
350
II. Yarıyıl
Dili
Zorunlu
X
Seçmeli
T+U+L= Kredi
7
AKTS
Kredisi
350/30=12
Türkçe
Çocuk sağlığını bütüncü, aile merkezli, atravmatik bakım ve multidisiplinler yaklaşım ile ele
alarak; temel sağlık hizmetleri felsefesi doğrultusunda, sağlık bakımının her aşamasında
sağlıklı/hasta çocuğun sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, korunması ve sürdürülmesi,
sağlıklı/hasta çocuğun ve ailesinin bakım gereksinimlerinin karşılanması ve izleminde bilgi, beceri
ve problem çözme yeteneği kazandırmaktır.
ÖÇ 1. Çocuk Sağlığını Değerlendirme Yöntemlerini Uygular, Sağlık Değerlendirmesi İle Elde
Edilen Verileri Yorumlar.
ÖÇ 2. Çocuğun Büyüme Gelişme Özelliklerine Göre Hemşirelik Bakımı Verir.
ÖÇ 3. Çocuk ve Ailenin Hastalık, Hastaneye Yatma Gibi Stres Faktörleri İle Baş Etme Durumunu
Değerlendirir ve Destekleyici Yaklaşımda Bulunur.
ÖÇ 4. Ülkemizde Çocuk Sağlığını Tehdit Eden Akut ve Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Sürecini
Kullanarak Hemşirelik Bakımını Planlar, Uygular ve Sonucu Değerlendirir.
ÖÇ 5. Çocuk/Aileye Bakım Verirken Destekleyici, Eğitici, Araştırıcı, Savunucu Rollerini
Gerçekleştirir.
ÖÇ 6. Çocuk İle İlgili Yasal ve Etik Konuları Tartışır.
1. Çavuşoğlu H (2011). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt: 1 ve 2, Bizim Büro Basımevi, Ankara.
2. Kavaklı A (1992). Çocukluk Yaşlarında Büyüme ve Gelişme. Hilal Matbaacılık, İstanbul.
3. Büyükgönenç L, Törüner E (2011). Çocuk Sağlığı Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar, Göktuğ
Yayıncılık, Ankara.
4. Dadoğlu T, Görak G (2008). Temel Neonotoloji ve Hemşirelik İlkeleri, Nobel Tıp Kitabevleri,
İstanbul.
5. Temel Pediatri (2010). Editörler:E Hasanoğlu, R Düşünsel, A Bideci.Güneş Tıp Kitapevi,
Ankara.
6. Ekşi A (2010). Ben Hasta Değilim. İkinci baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
7. Hay W.W, Levin M.J, Sondheimer J.M, Deterding R.R (2012). Güncel Pediatri Tanı ve Tedavi.
Çeviri Editörü: F. Sarıalioğlu, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara.
8. Savaşer S, Yıldız S (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi.
Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
9. Polat O (2007).Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı – 1 (Tanımlar). 1. Baskı. Seçkin Yayıncılık,
İstanbul.
10. Polat O (2007).Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı – 2 (Önleme ve Rehabilitasyon). 1. Baskı.
Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
11. Pediatri Hemşireliği (2013). Editörler: Z. Conk, Z. Başbakkal, H. Bal Yılmaz, B. Bolışık,
Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara.
12. Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı (2015). Editörler: S. Kuğuoğlu, CB. Demirbağ, Akademisyen
Tıp Kitapevi, Ankara.
(HER SUNUMDA EN AZ 10 MAKALE KAYNAK OLARAK KULLANILACAKTIR.
KAYNAKLAR SON 10 YILDA YAYINLANMIŞ OLMALIDIR)
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yüzde (%)
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Varsa (X)
olarak
Yüzde (%)
işaretleyini
z
Yarıyıl İçi
Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ara Teslim
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi
(proje, rapor, ders
sunumu, portfolyo
çalışmaları vb)
Bakım planı sunum
ve dosyası hazırlama
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
% 30
% 20
X
% 50
Sözlü Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hastane Enfeksiyonları ve Çocuk Sağlığına Etkisi
Ateşli Çocuğa Yaklaşım
Çocukluk Çağında Sık Görülen Kazalar (Travmalar, Yanıklar, Zehirlenmeler)
Çocukluk Çağında Sık Görülen Kazalar (devam)
Aile İçi İletişime Temelli Duygusal ve Davranışsal Sorunlar
Aile İçi İletişime Temelli Duygusal ve Davranışsal Sorunlar (devam)
Çocuklarda Sık Görülen Ruhsal Sorunlar ve Çocuk-Aileye Etkisi
Çocukta Ağrı Kavramı ve Teorileri
Akut Hastalıkların Çocuk ve Aileye Etkileri (Acil Ünitesi, Yoğun Bakım Ünitesi)
Kronik Hastalıkların Çocuk ve Aileye Etkileri (Fiziksel/Mental Engelli Çocuklar)
Kronik Hastalıkların Çocuk ve Aileye Etkileri (Terminal Dönem)
Ülkemizde Çocuklarda Sık Görülen Akut Hastalıklar
Ülkemizde Çocuklarda Sık Görülen Kronik Hastalıklar
Dersin Değerlendirmesi
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇİĞDEM
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
[email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards