Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) AKTS Kendini Tanıma

advertisement
Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
2
Uygulama
(saat/hafta)
0
Laboratuar
(saat/hafta)
0
AKTS
Kendini Tanıma
SBF100 1. YIL/1. Yarıyıl / Güz
3
ve İletişim
Yönetimi
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin öğrenme Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gözlem, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme, Rapor
ve
öğretme Hazırlama ve/veya Sunma, Gösteri; Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası
teknikleri
Proje Tasarımı/Yönetimi, Diğer
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin iletişimin temel kavramlarını ve insan davranışlarını anlayarak, meslek
yaşantısında hasta, hasta yakını ve ekip içi iletişimde iletişim yöntemlerinden profesyonelce
yararlanabilmesi ve günlük hayatta sağlıklı insan ilişkileri kurabilmesidir.
Dersin öğrenme Bu dersin sonunda öğrenci; İnsan davranışlarını anlar, İnsanların duygusal gereksinimleri tanımlar, Hasta
çıktıları
ve hasta yakınının iletişim ihtiyaçlarını değerlendirir, Hasta,hasta yakını ve ekip içi iletişimde iletişim
yöntemlerinden profesyonelce yararlanır.
Dersin içeriği
Kendini gerçekleştirme, kendini tanıma, iletişim, iletişimi engelleyen etmenler, sosyal beceriler, hayır
deme, sorun çözme, kendini ortaya koyma, öfke, stres, heyecan, kaygı ve korku vb. zorlayan duygularla
baş etme, sağlıklı karar verme, topluluk önünde konuşma, benlik kavramı, kariyer ve kariyer planlama, cv
hazırlama, verimli ders çalışma, atılgan ve girişimci davranış geliştirme, duygusal zeka.
1. Altıntaş, E. ve Çamur, D. (2005). Beden Dili Sözsüz İletişim. Aktüel Yayınları: İstanbul.
Bach, S. and Grant, A. (2009).Communication and interpersonal skills for nurses (Transforming
nursing practice). UK: Learning Matters Ltd.
2. Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2000). Stres ve Başaçıkma Yolları (20. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Balzer Riley, J. (2007). Communication in nursing. USA: Mosby.
Clark, L. (2000). Duygulara Yardım (Çev: Yazgan, G.). İstanbul: Evrim Yayınları.
3. Terakye, G.2008; Hasta Hemşire İlişkileri, Zirve, Ofset.Ankara.
4. Üstün, B., Akgün, E., Partlak N. 2005; Hemşirelikte İletişim Becerilerinin Öğretimi, Okullar
Yayınevi,İzmir.
5. İletişim Çatışmaları ve Empati ( Üstün Dökmen
6. Yarına Kim Kalacak? Evrenle Uzlaşma Sürecinde Varolmak Gelişmek Uzlaşmak
( Prof. Dr. Üstün Dökmen)
7. Duygusal Gerilimle Başedebilme ( Kadir Özer )
8. Dans Eden Benlikler ( Kadir Özer )
9. Yeniden İnsan İnsana ( Doğan Cüceloğlu )
10. İçimizdeki Çocuk ( Doğan Cüceloğlu )
11. İletişim Donanımları( Doğan Cüceloğlu )
12. Bir Cadı Masalı ( Leyla Navora )
Kaynaklar
13. Beni Duyuyormusun ? ( Leyla Navora )
14. İki Boy Ufak Papuç ( Leyla Navora )
15. Bedenin Dili ( Zuhal, Acar Baltaş )
16. Stres ve Başaçıkma Yolları ( Zuhal, Acar Baltaş )
17. Dikkat Vüvudunuz Konuşuyor (Ahmet Şerif İzgören)
18. Normaldışı Davranışlar ( Engin Geçtan )
19. İnsan Olmak( Engin Geçtan )
20. Beş Sevgi Dili ( Gary Chapman )
21. Martı ( Richard Bach )
22. Öfke Dansı ( Harriet Lerne )
23. Kendine Güven ve Güç Elde Etmenin Yolları ( Les Gibom )
24. Hayır Dediğimde Kendimi Suçlu Hissetmiyorum ( Manvel Smıth )
25. Egoist Olma Sanatı (J. Kirschner )
26. Bizi Biz Yapan Seçimlerimiz ( Shad Helmstetter )
27. Özgüven ( Kenneth Hambly )
28. Bir Kapı Kapanır Bir Kapı Açılır ( Arthur Pine )
29. İnsanın Anlam Arayışı ( Victor Frankl )
30. Duyulmayan Anlam Çığlığı ( Victor Frankl )
1
31. Etkili Ana-Baba Eğitimimde Uygulamalar ( Thomas Gordon )
32. Etkili Öğretmenlik Eğitimi ( Thomas Gordon )
33. Sınırlar ( Henry Cloud, John Townsend )
İZLENMESİ ÖNERİLEN FİLİMLER
Hayatım 1993
Yeşil Yol 1999
Baban ve Oğlum 2005
Guguk Kuşu 1981
Zoraki Kral 2011
Şimdi ya da Asla 2007
Çikolata 2000
Uçurtma Avcısı 2007
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
TARTIŞILACAK KONULAR
1. Hafta
Tanışma Ve Dersin Tanıtımı,
Kendini Tanıma Ve Kabullenme,
2. Hafta
Sınırlar Ve Sorumluluklar,
3. Hafta
Mesleki Değerlerimiz Ve Gerçekler,
4. Hafta
Benlik Durumları
5. Hafta
Duyulanma Süreci
6. Hafta
Kalıplaşmış Düşünceler (İletişimin Düşünsel Alt Yapısı)
7. Hafta
I. ARA SINAV
8. Hafta
Davranış Kalıpları
9. Hafta
İletişim
10. Hafta
İletişim Teknikleri
 Atılgan Davranış-Hayır deme
 Empati
11. Hafta
 Ben Dili
 Uygun Teknikle Amaçlı Sorular Sormak
 Dinlemek
 Bilgi Verme
12. Hafta
 Geribildirim alma ve verme
 Özetleme ve Somutlaştırma
 Zaman yönetimi
 Algı ve Önyargı
 Başetme
13. Hafta
Kayıp ve Ölüm, Film Seyretme
14. Hafta
II. ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme,
vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
1
2
3
4
5

3
Download