KTÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015

advertisement
KTÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ
UZAKTAN EĞİTİM HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
ÖN LİSANS HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNLARI BÜTÜNLEME ÖDEVİ
1. HEMŞİRELİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE BAKIM TEORİLERİ:
“Öfke”,
“İnsan”,
“Suçluluk”,
“Ölüm”,
“Anksiyete” kavramlarından herhangi bir
kavramı seçerek hemşirelik bakımı açısından tartışınız.
2. İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ – I: “İç Hastalıkları Hemşireliği dersinin bakım
planı formunu” kullanarak klinikten bir hastanıza “hemşirelik bakım planı” oluşturunuz.
3. CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ – I
VAKA ÖRNEĞİ: 20 yıldır günde bir paket sigara içen 58 yaşındaki Bay M.K, sol kola
yayılan şiddetli göğüs ağrısı, terleme, bulantı- kusma, baş dönmesi nedeniyle acil servise
yatırılmış, rutin tetkiklere ek olarak kendisine angiografi yapılmıştır. Yapılan angiografide sağ
koroner arterde iki ve sol koroner arterde bir olmak üzere toplam üç damarda tıkanıklık
olduğu belirlenmiştir. Ameliyatta kalp akciğer makinesi kullanılmış, hastaya radiyal arter ve
safen venden greft alınarak “koroner arter bypass ameliyatı” yapılmıştır. Hasta ameliyat
sonrası kliniğe göğüs tüpüyle birlikte getirilmiştir. Bu vakaya göre aşağıdaki soruları
yanıtlayınız.
1. Angiografi yapılan hastanın işlem sonrasını hemşirelik bakımını yazınız.
2. Koroner arter bypass ameliyatı sonrası hastaya hangi pozisyon verilir?
3. Açık kalp ameliyatında kalp akciğer makinesinin neden olduğu en büyük
komplikasyon hangisidir?
4. Koroner arter bypass ameliyatı olmuş ve göğüs tüpü olan hastanın bakımında nelere
dikkat edilmelidir?
5. Koroner arter bypass ameliyatı geçiren hastanın taburculuk eğitimini yazınız.
6. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi nedir, neden kullanılır açıklayınız (en fazla 200
kelime).
7. Uluslararası rehberlere göre ameliyat öncesi hazırlıkta:
a. cilt hazırlığı
b. ameliyat öncesi açlıkla ilgili öneriler nelerdir
8. Kolostomi irrigasyonu hangi amaçlarla ve nasıl yapılır anlatınız.
4. KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ – I
Kadın-doğum kliniğinde bir lohusayı takip ediniz ve “POSTPARTUM İZLEM
FORMUNU” düzenleyiniz. POSTPARTUM İZLEM FORMU ekte sunulmuştur.
5. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Ödev Konusu: Psikiyatri ile ilgili bir makaleyi inceleyiniz. Bu doğrultuda
1) Makale hangi bölümlerden oluşur yazarak bölümleri kısaca açıklayınız.
2) Materyal ve Metot (Yöntem) bölümünü inceleyerek
a- Araştırmanın türü:
b- Evrenin tanımı:
c- Örneklem seçimine gidilmişse hangi yöntem kullanılmış:
d- Örneklem Çerçevesinin Tanımı:
e- Veri toplama Araçları
f- Araştırma nerede ve ne zaman yapılmış:
g- Hangi istatistiksel analiz yöntemi kullanılmış:
3- İncelediğiniz makaleye konu olan araştırmanın amacını yazınız
Not: Ödevinizi gönderirken incelediğiniz makaleyi de ekleyiniz lütfen.
Download