MÇT1105

advertisement
LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : Kimya
Teori
Uygulama.
Kodu : MÇT1105
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
Fakülte/Y.O/:MMF
Program Adı :Çevre Müh.
Diğer
Krediler
Toplam
T+U+L= Kredi
AKTS
Kredisi
4+0+0=4
Yarıyılı
Türkçe/İngilizce
Dili
1
Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Çevre mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin asgari düzeyde ihtiyacını karşılayacak Temel Kimya
bilgisine sahip olması
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Mezunların ilgili alanlarda problemlere kimya bilgisini kullanarak çözüm bulabilmesi
Petrucci, H., Ralph; Harwood,S, William, Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar, Palme
Yayıncılık, 2002
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Madde, Özellikleri ve Ölçümü
Kimyasal Bileşikler
Kimyasal Reaksiyonlar
Uygulama
Sulu Çözelti Reaksiyonları
Gazlar
Periyodik Tablo ve Atomik Özellikler
Kimyasal Bağlar
Uygulama
Sıvılar Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler
Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
Asitler ve Bazlar
Elektrokimya
Uygulama
Elektronik Posta
[email protected]
Prof.Dr.Cengiz ÖZMETİN
Web Adresi
1
Yüzde (%)
Download