kadın saglıgı 13,5x21-ok - SANERC

advertisement
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) ve Koç
Üniversitesi Yayınları işbirliğiyle hazırlanan bu kitap, 2000 yılında SANERC
tarafından yayımlanmış olan Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı adlı
kitabın güncellenmiş ikinci baskısıdır. Kitap, öğrenci ve mezun hemşire ve ebeler ile
akademisyenlere temel bir başvuru kaynağı olmayı amaçlamaktadır. El kitabı olma
özelliği korunarak yalın bir dille hazırladığımız bu baskı, kadın sağlığı hemşireliğine
ilişkin farklı konuların ele alındığı on sekiz üniteden oluşmaktadır. Üniteler, on yedi
yazarın ekip çalışmasıyla hazırlanmıştır. Her bir ünite, yenilikçi bir yaklaşımla güncel
bilgiler ışığında oluşturulmuş, önemli noktalar kutularda özet halinde sunulmuştur.
Ayrıca ünitelere hemşirelik bakım planları, özet ve çalışma soruları bölümleri
eklenerek özel bir formata taşınmıştır. Özellikle kadın ve üreme sağlığına ilişkin
genel kavramların, toplumsal cinsiyet ve hakların ele alındığı ilk ünite ile cinsel
sağlığın işlendiği son ünite, kitabımıza yeni bir açılım ve boyut kazandırmıştır.
Kitabımızın, mezuniyet öncesi ve sonrası kadın sağlığına gönül veren öğrenci ve
meslektaşlarımıza yararlı bir kaynak olmasını diliyoruz.
20 TL
Hazırlayan: Prof. Dr. Anahit M. Coşkun • Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı
HEMŞİRELİK
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği El Kitabı
Hazırlayan: Prof. Dr. Anahit M. Coşkun
Download