Slayt 1

advertisement
DOĞAL SAYILARLA İLGİLİ PROBLEMLER
Problem : 3,4,2,9,8,0 rakamları kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük 6
basamaklı doğal sayıların farkını bulunuz.
Çözüm:
9
8
4
3
2
0
2
0
3
4
8
9
7 8 0 8 3 1
0 en başa gelir mi?
8,9,6,4,2,3 kullanarak oluşturulabilecek en büyük tek sayıyı yazın.
Bu sayımız çift oldu.
986432
Tek sayımızı bulduk….
986423
7 , 5 , 2 , 0 , 4 , 9 kullanarak oluşturulabilecek en küçük çift sayıyı yazın.
204579
Bu sayımız tek oldu.
205794
Çift sayımızı bulduk….
5263
4885
36986
1239
1788
Hadi tek ve
çift sayılara
örnek
verelim…
ABC + 345 + ABC + ABC = 906 işlemine göre ,
A + B +C = ? İşleminin sonucu kaçtır?
Çözüm: 906 – 345= 561
Ben buldum
bile…
561 : 3 = 187
1 + 8+ 7=16
Problem: A K L
8 5 7
+
9 8 2
Yukarıdaki toplama işlemine göre A × K × L = ? işleminin sonucu kaçtır?
Çözüm: 982 – 857 =125
1 × 2 × 5 = 10
Bakalım bu
örüntüleri
çözebilecek misiniz?
BULDUK…
127- 155
25 – 49 – 74 – 100 - ……
+24
+25
+26
+27
+28
1036
539
4018 – 2009 – 2030 - 1015 - …… - 518 - …..
÷2
+ 21
÷2
+21
÷2
+21
Problem :Bir toplama işleminde toplananlardan biri diğerinin 5 katının 24 fazlasıdır.
Toplam 276 olduğuna göre, büyük toplananı bulun.
Çözüm: Toplanan
Toplanan
+
Toplam
Önce fazlalıkları atalım…
276 – 24 = 252
252 : 6 = 42
276 – 42 = 234
5a + 24
a
276
Şşşt hadi çabuk
çözün…
Problem :Ardışık 3 sayının toplamı 147’dir. Buna göre en küçük sayı kaçtır?
Çözüm:
147 : 3 = 49 ortadaki sayı
…… - 49 - ……
48
50
Bunu
öğrenmiştik.
Bakalım kim
hatırlıyor
Problem :Ardışık 6 sayımız var . Bu sayılardan son üçünün toplamı 252’dir. Buna göre
bu ardışık 6 sayının en küçüğü kaçtır?
Çözüm:
80
81
82
83
.... - …. - …. - .… - …. - .…
84
85
252
252 : 3 = 84
Off nasıl çözücem
ben bunu…
Problem: 529 232 doğal sayısındaki 2 rakamının basamak değerlerinin
toplamı kaçtır?
Çözüm: 529
Hadi
çözün…
232
2
200
20000
+
20202
Bulduk…
Problem : Bir çıkarma işleminde eksilen , çıkan ve farkın toplamı 234 olduğuna
göre eksilen kaçtır?
Çözüm:
Benim için
çözer misiniz?
Eksilen
Çıkan
Fark
+
234
234 : 2 = 117
Eksilen
Problem : Bir çıkarma işleminde eksilen , çıkan ve farkın toplamı 606’dır. Fark, çıkanın
2 katının 45 fazlasıdır. Çıkanı bulun.
Eksilen
Çözüm:
2 tane eksilenimiz oldu.
Çıkan
Fark
+
606
606 : 2 = 303
303 = çıkan + fark
303 – 45 = 258
258 : 3 = 86
Eksilen
Şşşt sessiz
olun ama…
Problem: Uzun kenarı , kısa kenarının 32 cm
fazlası olan bir dikdörtgenin çevresi 256 cm’dir.
Bu dikdörtgenin uzun kenarını bulunuz.
a
b
b
a
Dikdörtgenin
çevresini nasıl
buluruz?
2×( a+b)
b + 32
b
Önce fazlayı bir atalım mı?
256: 2 = 128
96:2 =48 cm
128 – 32 =96
(kısa kenarı )
48+32=80 cm uzun kenarı
Problem: Uzun kenarı , kısa kenarının 3 katından 12 cm eksiği olan bir
dikdörtgenin çevresi 120cm’dir. Bu dikdörtgenin uzun kenarını bulunuz.
3b - 12
b
Hadi siz çözün bakalım…
120:2 = 60
60+12=72
72:4=18 kısa kenarı
18×3=54 54 – 12 =42uzun
kenarı
Problem: Yandaki çemberin yarıçapı 34 cm olduğuna
göre bu çemberin çevresini bulun.
Çözüm: 34 × 2 = 68 cm çap
68 × 3 = 204 cm ÇEVRE
Problem: Yandaki çemberin çevresi 72cm olduğuna
göre bu çemberin merkezinin çembere olan uzaklığını
bulun.
Çözüm: 72 : 3 = 24 çap
24 :2 = 12 yarıçap
ÇÖZDÜK
Problem: Çevresi 750
cm olan tekerlek kaç
kez dönerse 4500cm
yol alır?
Problem: Bir tekerlek 5 defa
döndüğünde 42 m yol alıyor.
Buna göre çemberin çapı kaç
cm’dir?
Çözüm:
Çözüm:
4500 : 750 = 6 kere
Önce m’ yi cm’ ye çevirelim.
42 m = 4200 cm
Çapını nasıl
bulacaksınız?
4200 : 5 = 840 çevresi
840 : 3 = 280 cm
ÇÖZZZZDÜÜÜKK…
Download