Çevresinin iki katı 64 m olan dikdörtgen şeklindeki sınıfımızın boyu 9

advertisement
FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU 5-A SINIFI MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
Adı Soyadı:.................................
28.02.2011
1) Çevresinin iki katı 64 m olan dikdörtgen
şeklindeki sınıfımızın boyu 9 m ise genişliği
kaç m dir?
A . 10
B. 9
C. 8
D. 7
7) Kısa kenarı 13 cm ve uzun kenarı kısa
kenardan 6 cm fazla olan dikdörtgenin çevresi
kaç cm dir?
A . 32
2) Genişliği uzunluğunun
3
5
’i kadar olan bir
dikdörtgenin çevresi 32 cm dir.Bu
dikdörtgenin uzunluğu kaç cm dir?
A .7
B. 10
C. 14
B. 64
C. 48
D. 68
8) Çevresi 72 cm olan bir dikdörtgenin
uzunluğu genişliğinin üç katından 4 cm
fazladır.Buna göre dikdörtgenin alanı kaç cm2
dir?
D.21
A . 224
B. 296
C. 264
D. 260
3)
9) Kare şeklindeki bir bahçenin çevresine her
10 m ye bir fidan dikilmiştir. Bahçenin bir
kenarına 5 fidan dikildiğine göre bu bahçenin
çevresi kaç m dir?
A . 160
B. 170
C. 190
D. 200
Çevre uzunlukları birbirine eşit olan ABCD
karesi ile ABCD dikdörtgeninde;
Verilenlere göre ABCD dikdörtgeninin uzun
kenarı kaç cm dir?
A .16
B. 17
C. 18
D. 19
4) Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın boyu
eninin iki katından 8 m daha uzundur.Tarlanın
çevresi 70 m ise alanı kaç m2 dir?
A .234
B. 230
C. 216
D. 162
5) Uzun kenarı 10 cm ve kısa kenarı 6 cm
olan dikdörtgenin uzun kenarı 2 cm kısaltılıp
kısa kenarı 2 cm arttırılırsa şeklin çevresi
için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A . 2 cm artar
C. Çevre değişmez
B. 2 cm kısalır
D. 4 cm artar
6) Çevresi 42 cm olan dikdörtgenin uzun
kenarı kısa kenarının iki katıdır.Bu
dikdörtgenin kısa kenarı kaç cm dir?
A . 7
B. 10
C. 14
D. 21
10) Şekilde CBE üçgeni eşkenar üçgen ve
ABCD dörtgeni bir karedir.Buna göre s(ABE)
açısı kaç derecedir?
A . 60
B. 130
C . 110
D. 150
11)
Şekilde bir
karesel bölge ve
eşkenar üçgenler görülmekte.
Karenin çevresi 36 cm ise Görülen şeklin
tamamının çevresi kaç cm dir?
A . 72
B. 81
C. 108
D. 180
12) Bir kenar uzunluğu 74 m olan kare
şeklindeki bir bahçenin çevresine 2 sıra tel
çekilecektir. Bunun için kaç m tel gider?
16) Boyu eninin 2 katından 5 fazla olan bir
dikdörtgenin çevresi 64 cm dir. Bir uzun
kenarı kaç cm dir?
A .296
A . 18
B. 444
C. 592
D. 888
B . 23
C . 46
D. 32
17)
13)
A
D
F
G
B
ABCD bir kare ve şekilde verilenlere göre
ABC üçgeninde IABI kenarı kaç cm dir?
A . 42
B. 48
C. 50
E
C
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin içindeki ECFG
karesinin çevresi 12 cm’dir. EC uzunluğu BC’
nin 1/4' ü , DF =2 cm olduğuna göre,
taranmış şeklin çevresi kaç cm’dir?
A . 19
B . 34
C . 4O
D . 27
D. 52
18) Bir kenarı 24 cm olan eşkenar dörtgenin
çevresi bir dikdörtgenin çevresine eşittir.
Dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katı
olduğuna göre, bir uzun kenarı kaç cm dir?
14)
A . 48
Şekildeki iki eş karesel bölgenin bir tanesinin
çevresi 12 cm dir.Bu eş kareler şekildeki gibi
birleştiriliyor.Yeni oluşan şekilde taralı
bölgenin çevresi kaç cm dir?
A .18
F
B. 21
C. 24
E
C . 32
D . 36
19) Çevresi 196 metre olan kare şeklindeki
bir bahçenin bir kenar uzunluğu kaç metredir?
A) 87 m
B) 79 m
C) 49 m
) 39 m
D. 32
20) Uzunluğu 39 m, genişliği 13 m olan arsa,
kare şeklinde olsaydı, bir kenar uzunluğu kaç
metre olurdu?
15)
F
B . 72
D
A) 75 m
B) 51 m
C) 26 m
D) 13 m
A
B
C
Yukarıdaki paralelkenarı oluşturan üçgenler
birer eşkenar üçgendir ve bir üçgenin çevresi
42 cm olduğuna göre, paralelkenarın çevresi
kaç cm dir?
A . 84
B . 42
C . 392
D. 28
Hasan KARİP
Download