1. Doğal sayılarla toplama işlemi yapılırken önce

advertisement
................................................. OKULU 5. SINIF MATEMATIK 1. DÖNEM 1. YAZILI
Öğrencinin Adı Soyadı:
Numarası:
.....................................
.................
Aşağıdaki
boşlukları
uygun
tamamlayınız.(2x2=4puan)
ifadelerle
1. Doğal sayılarla toplama işlemi yapılırken önce
.................. basamağı toplanır.
5/
..........
8. 342 326 704 sayısının birler ve milyonlar
bölüğündeki rakamlar yer değiştirirse yeni sayı
kaç olur ?
A) 704 342 326
B) 704 326 342
C) 326 342 704
D) 326 704 342
2. 28362713 sayısında 8 rakamının basamak
değeri ..................’dur.
Doğru Yanlış Bölümü. Doğru ifadelere D yanlış ifadelere
Y yazınız.
3. ( ) Çıkarma işleminde eksilen sayı verilmezse
çıkan sayıdan fark çıkartılarak eksilen sayı
bulunur.
9. Aşağıda verilen doğal sayıların hangisinde
3'ün basamak değeri "üç milyon" dur?
A) 132 205 789
B) 123 502 987
C) 312 108 926
D) 402 307 125
4. 3-5-7-9-..................
Yukarıdaki örüntü 11-13-15 ... şeklinde
devam eder.
5. ( ) 53426098 sayısının okunuşu elli üç
milyon dört yüz yirmi altı bin doksan sekiz’dir.
Aşağıdaki sorularda doğru cevabı işaretleyiniz. Her bir
soru 5 puan değerindedir.(10x5=50p)
10. Bir çıkarma işleminde,eksilen,çıkan ve
farkın toplamı 9000'dir. Bu işlemde çıkan 500
olduğuna göre fark kaç olur?
A) 8050
B) 4000
C) 3000
D) 2500
6. 0-2-3-4-5-7-8-9 rakamlarının tamamını birer
kez kullanılarak yazılabilecek 8 basamaklı en
büyük sayı kaçtır?
A) 98 754 320
B) 98 745 320
C) 78 954 320
D) 87 954 320
7. 696 + 214 işlemini en yakın onluğa
yuvarlayarak çözen Çınar hangi sonucu
bulacaktır?
A) 900
B) 910
C) 920
D) 930
11. Okunuşu "on üç milyon bin sekiz" olan sayı
hangisidir?
A) 13 001 080
B) 13 001 008
C) 130 001 008
D) 1 301 008
12. 53 622 doğal sayısındaki 6'nın sayı değeri ile
basamak değerinin toplamı kaçtır?
A) 606
B) 666
C) 12
D) 16
Aşağıdaki soruların çözümünü yapınız. Her bir soru 10
puan değerindedir.(4x10=40p)
16. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa
yuvarlayarak işlemleri çözün.
a) 987 - 316 =
b) 189 +396 =
13. "5 - 11 - 23 - 47 "
Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 katının 1 fazlası
B) 2 katının 1 eksiği
C) 3 katının 2 eksiği
D) 2 katı
17. Milyonlar bölüğünde 3,5,7 ve birler
bölüğünde 0,2,4 rakamları kullanılarak
yazılabilecek 9 basamaklı en büyük sayıyı
yazınız.
14. Aşağıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
18. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
A) 11397
B) 11097
C) 11997
D) 12907
15. "216 703 454" sayısında milyonlar
basamağındaki rakam 3 artarsa sayının değeri
kaç artar?
A) 300 703 454
B) 30 000 000
C) 3 000 000
D) 3 703 454
19. 17 052 384 doğal sayısının;
a)Okunuşunu yazınız.
b) Binler bölüğündeki rakamların sayı
değerlerinin toplamını bulunuz.
Puanlama Yönergesi: Her boşluk doldurma ve D/Y sorular 2puan, çoktan seçmeli her soru 5 puan ve klasik sorular 10 puan
değerindedir.
Download