Avusturya Macaristan`a Almanya-----------Fransa ve

advertisement
• GEÇMİŞ YILLARDA
ÖĞRENDİKLERİNİZİ
HATIRLAYARAK---->
• 1. DÜNYA
SAVAŞININ
TEMEL
SEBEBİNİN
NE
OLDUĞUNU
TARTIŞINIZ.
SAVAŞIN NEDENLERİ
1- Sanayileşen ülkelerin hammadde
ve Pazar arayışı.
 Uyarı:Siyasi birliğini geç kuran Almanya
ve İtalya da sanayisini kurmuş ve sömürge
istemeye başlamıştı.
 Özellikle Almanya’nın dünya
pazarlarında etkili olması başta
İngiltere olmak üzere Fransa ve
Rusya’yı da kaygılandırmıştı. (yani
savaşın temel sebebi ekonomiktir)
2- Orta Avrupa’da yaşanan FransızAlman rekabeti.
Uyarı:Fransa Almanya’ya kaptırdığı Asace
Loraine’i geri almak istiyordu.
3- Balkanlar’da
yaşanan
Sırbıstan
Avusturya-Maca
ristan rekabeti.
• Uyarı: Sırbistan Rusya’nın panislavist
politikasını desteklerken Avusturya
Macaristan bundan olumsuz etkilenmiştir.
4- Bütün bunlar devletlerarası bloklaşmaya yol
açtı.
• İTTİFAK: (Bağlaşma dev.)Almanya,
Avusturya-Macaristan ve İtalya.
NOT:Savaş başlayınca İtalya taraf
değiştirmiştir.
Çünkü itilaf devletleri onlara
toprak vaad etmiştir.
İTİLAF: (Anlaşma dev.)İngiltere,
Fransa ve Rusya.
(daha sonra pek çok devlet bu
gruba katılmıştır.)
Üçlü itilaf
• SONUÇ olarak bu
ekonomik rekabet
en çok Almanya ve
İngiltere arasında
gerçekleşmiştir.
 Almanya'nın
Avrupa'nın en
güçlü kara devleti
oluşu,
endüstrisinin her
geçen gün dünya
piyasalarında
 Alman donanmasının
İngiliz mallarına
denizlerde İngiltere'ye
üstün gelmesi ve
rakip olması,
özellikle
İngiltere'yi uyandırdı.

Almanya, Fransız, Rus ve İngilizlerden oluşan Üçlü
İtilaf bloğuyla karşılaştı. Almanya böylece
Avrupa'da çember içine alınmış oldu.
• SAVAŞIN GÖRÜNÜRDEKİ
NEDENİ: AvusturyaMacaristan veliahtı’nın bir
Sırplı tarafından
öldürülmesidir. Böylece
bombanın pimi çekilmiş
oldu.
Avusturya-Macaristan-------Sırbistan’a
 Rusya--------Avusturya Macaristan’a
 Almanya-----------Fransa ve Rusya’ya
 İngiltere---------Almanya’ya

savaş ilan etti.
 Avrupa’da başlayan
savaş kısa sürede
sömürgelere ve diğer
kıtalara da sıçradı.
Japonya da Almanya’ya
savaş ilan ederek,
Asya’daki Alman
sömürgelerini ele geçirdi.
Osmanlı Devletinin Almanya
yanında savaşa katılma nedenleri
1- Temel neden son yıllarda kaybedilen toprakları
geri almaktı.
2- Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanmaları.
3- İttihat ve Terakkin’in Alman hayranlığı .
4- Rusya’yla aynı cephede bulunmak
istememeleri.
( bunun nedenini düşününüz)
5-İngiltere ve
Fransa’nın
birlik önerimizi
red etmeleri.
6- Almanya ve
Osmanlı
arasındaki
gizli antlaşma.
 ALMANYA
OSMANLIYI
KENDİ
YANINDA
SAVAŞA
SOKMAK
İSTİYOR.
ALMANYA’NIN AMACI:
Osmanlıyı kullanarak İngiltere’nin sömürgelerine
giden yolu kesmek.
Doğu cephesindeki yükünü hafifletmekti.
Padişahın
HALİFELİK
ünvanından
yararlanarak
İngiltere’nin
sömürgelerinde
yaşayan
müslümanları
ayaklandırmaktı.
Osmanlı’nın savaşa girmesine
neden olan olay
• İngiliz
donanmasından
kaçan iki alman
gemisi Goeben ve
Breslau
Çanakkale
boğazından
geçerek Osmanlı
Devletine sığındı
• GOEBEN ve BRESLAU’ın boğazlardan
geçmesi itilaf devletlerinin tepkisine
yol açar.
• Osmanlı Devleti, bu iki gemiyi, satın
aldıklarını açıklar. Böylece, Yavuz ve
Midilli adı verilen bu iki savaş gemisi
Osmanlı Donanması’na katılmış olur.
• Amiral Souchon komutasındaki
Yavuz, tatbikat amacıyla çıktığı
Karadeniz’de Ruslar’a ait
limanları bombalayınca 1 Kasım
1914’te Ruslar Osmanlı Devletine
savaş açar.Böylece osmanlı da
savaşa girmiş olur.
Download