numune kabul-red kriterleri ve saklama koşulları talimatı

advertisement
NUMUNE KABUL-RED KRİTERLERİ VE SAKLAMA KOŞULLARI
TALİMATI
DOKÜMAN NO
TH.TL.07
YAYIN TARİHİ
01.01.2016
REVİZYON NO
0
REVİZYON TARİHİ
---
SAYFA NO
1
1.0 AMAÇ
Hasta ve kan bağışçısı kan örneklerinin alınması,hazırlanması,taşınması ve saklanması işlemlerinin güvenli
şekilde yapılmasını sağlamak.
2.0 KAPSAM
Tüm laboratuar çalışanları,hemşireler ve TM çalışanları
3.0 UYGULAMA
3.1 Servislerden gelecek olan kan örneklerinin kabul ve ret kriterleri
 Hastanın adı soyadı,protokol numarası,servisi ve yattığı bölümü belirten barkod tüpün üzerine yapıştırılmış
olmalıdır.Hastadan kan alırken kimlik tespiti yapılmalıdır.
 Hemolitik anemi tanısı olmayan hastaların kan örneklerinde hemoliz olmaması gerekmektedir.
 Hemolitik anemisi olan hastaların kan örneği ile yapılan çalışmalarda hemolizli numune ile çalışılmıştır
notunun eklenmesi gerekmektedir.
 Transfüzyon merkezine transfüzyon öncesi uygunluk testleri için gönderilen numuneler EDTA’lı Tam kan
tüpü ile 2 ml.olacak şekilde gönderilmelidir.Eliza testleri için gönderilen numuneler vakumlu jel tüpü ile en
az 4 ml olacak şekilde gönderilmelidir.
 Pıhtılı ve yetersiz numuneler kabul edilmeyecektir.
 Transfüzyon öncesi hastaya 72 saat içerisinde Transfüzyon yapılmış ise yeni kan örneği gönderilmelidir
 Otomasyon sistemine girişi ve istemi yapılmadan gönderilen numuneler TM tarafından kabul edilmeyecektir
3.2 Transfüzyon Merkezi tarafından alınacak olan kan örneklerinin kabul ve ret kriterleri
 CBC veön gruplama için EDTA’lı tüpe 2 ml olacak şekilde alınmalıdır.Kan alma işleminden önce tüpe
barkod yapıştırılmalıdır.Kan alınırken kan bağışçısının kimlik tespiti yapılmalıdır.
 Kan torbalarının numune alma bölümünden kan örneği alınırken önce eliza testleri için barkotlu,vakumlu jel
tüpüne en az 4 ml olacak şekilde alınmalıdır. Numune alma işlemi kan bağışçısının yanında kimlik tespiti
yapılarak ve tüp barkotu karşılaştırılarak yapılmalıdır.
 Şahit numuneler kan bağışçısı barkotu yapıştırılmış cyro tüp içerisine en az 1,5 ml olacak şekilde plazma
olarak alınmalıdır
 Pıhtılı ve yetersiz numune alınmamalıdır.
3.3 Kan Örneklerinin Taşınması
 Kan tüpleri kapakları kapalı ve dik olarak taşınmalıdır
 Kan örnek tüplerinde sızıntı olmamalıdır.
 Kan örnekleri Kan taşıma kabı ile gönderilmelidir.
3.4 Kan Örneği Tüplerinin saklama koşulları ve en fazla saklama süreleri
 Cryo tüplerdeki şahit numuneler -25 derece üstünde 20 yıl
 EDTA’lı tam kan tüpü +2 ile+6 derece arasında 7 gün
 Vakumlu jel tüp saklanmaz işlem için kullanılır. Plazmanın saklanması gerekiyorsa plazma cryo tüp
içerisinde -25 derece üstünde 3 yıl saklanabilir
4.0 SORUMLULAR
TM personeli, Klinik Hemşireleri ve Kan alma
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Direktörü
Bülent BULUT
ONAY
BAŞHEKİM
Op.Dr.Salih Zeki PİŞKİN
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards