Untitled

advertisement
AMAÇ; ülkemizde henüz uzmanlık alanı haline gelmemiş ve bu nedenle de özgün
eğitim alınamayan ilgili alanda sektörün gereksinimini karşılayacak nitelikli insan gücü
yetiştirmektir.
5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikte herhangi bir kan
hizmet biriminde sorumlu olabilmek için uzman hekim ya da yüksek lisans eğitimi almış
pratisyen hekim olmak gerektiği belirtilmektedir. Kanuna göre düzenlenen yeni yapılanmada;
15 Bölge Kan Merkezi ile her yıl sayıları azaltılan (halen 42) Süreli Bölge Kan Merkezi
açılmış ve tüm yataklı tedavi kurumlarında bir transfüzyon merkezi bulunması gerekliliği ile
1500’ün üzerinde kan hizmet biriminin ruhsatlandırma çalışmaları yoğunluk kazanmıştır.
Yataklı tedavi kurumlarının büyük bir kısmı (özel, devlet, üniversite) İstanbul ilinde
bulunmakta, hasta çeşitliliği ve hasta sayısı yönünden İstanbul’daki yoğunluk dikkati
çekmektedir.
Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı, multidisipliner bir alandır ve bu nedenle özgün
eğitim gerektirir. Uzman hekimlerin bu birimlerde sorumluluk görevini üstlenmesi yalnızca
yeni yapılanmadaki boşluğu doldurmaktadır. Oysa bu alanda özgün eğitim almış nitelikli
hekimlere ve bu alanda yetişmiş sağlık personeline ciddi gereksinim bulunmaktadır. Ek
olarak, pratisyen hekimlere yüksek lisans eğitimi verilmek suretiyle çalışma sahası açılmış
olacaktır.
Ülkemizde halen iki üniversite hastanesinde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı
yüksek lisans programları yürütülmektedir. Ancak bu sayı gereksinimi karşılayamayacak
kadar sınırlıdır. Acıbadem Üniversitesi bu alanda yetişecek nitelikli sağlık personeli sayısının
artmasına öncülük yapmış olacak ve bu konuda yüksek lisans programına sahip ilk vakıf
üniversitesi olacaktır.
Download