k.maraş merkez labaratuvarı klinik test amaçlı gönderilen

advertisement
Venöz kan alınması
Venöz kan, enjektör iğnesiyle alınıp tüplere boşaltılır veya iğne ucu
ile vakumlu tüplere alınır.
• Venöz kan nereden alınır?
• Öncelikle dirseğin ön tarafı venleri denenir.
• Mümkün olmazsa el sırtı, bileğin iç yüzünden alınabilir.
Laboratuvara gönderilen tüm tüplerin üzerinde hastadan
istenilen tetkiklerin salon isimlerinin (biyokimya, hormon, eliza
vs…), hasta adı ve soyadının, gönderen Doktorun ad ve soyadının
şifrelendiği barkot etiketinin yapıştırılmış olması gerekir.
• Hemogram tüplerine alınan kan örnekleri
alınınca tüp birkaç defa alt üst edilerek
karıştırılmalıdır. Diğer tüpler ise hiçbir
karıştırılma işlemi yapılmadan direkt olarak
tüp sporlarına dik olarak bırakılmalıdır.
• Özellikle biyokimya ve hormon testleri için
alınacak kan örnekleri aç karna alınmış olması
gerekir.
• Hemoliz, lipemik ve pıhtılı olmayan kan
örnekleri analiz için kabul edilirler.
ÖZEL KABUL KRİTERLERİ
1 – Biyokimya, Eliza-Hormon, Mikrobiyolojik
(Brucella, salmonella vb.); kan örnekleri SARI
kapaklı, jelli, vakumlu kan tüplerine en az 4-5 ml
olacak şekilde alınmalı, sporlara dik olarak
konulmalıdır. Alınan kan santrifüj edilmeden
önce en az 10 DAKİKA BEKLETİLMELİ sonrasında
santrifüj edilmeli (eliza numuneleri hariç) 4000
devirde 7 DAKİKA.
2. Hemogram ve Hba1C testleri için;
Hemogram örnekleri MOR kapaklı vakumlu kan
tüplerine tüpün üzerindeki siyah çizgiye kadar
alınmalı, alınınca hemen tüp alt üst çevirilerek
karıştırılmalıdır. Hba1C numuneleri de MOR kapaklı
numune tüpüne alınmalı, alındıktan sonra bir defa alt
üst çevrilmelidir.
NUMUNELERDE GÖRÜLEN HATALAR
1. Yetersiz numune
2. Aynı barkotlu fazla tüpe numune alınması
3. Eksik,yarım yada bozulmuş barkot
4. Numune tüplerine farklı salon
barkotları yapıştırılması.
• LİPEMİKLİ KAN ÖRNEĞİ: Serum örneğinin lipemik olması mevcut
bulanıklığa bağlı olarak, türbidimetri ve absorbans ölçümlerini olumsuz
olarak etkilemektedir. Bunun sonucunda özellikle sodyum, potasyum, klor,
lityum gibi parametrelerde yalancı düşük ölçümler tespit edileceğinden
lipemikli numuneler laboratuara kabul edilmezler.
• PIHTILI KAN: Pıhtılı numuneler kabul edilmez. Pıhtı; testlerin ölçüm
sürecini etkileyen ve cihazlarda sorunlara yol açan bir problemdir.
Hemogramda trombosit sayımı pıhtı içeren örneklerde düşük çıkacağından
bu örnekler laboratuara kabul edilmezler.
• Bir başka materyalle kontamine örnekler (idrarın dışkı ile karışmış olması
gibi) reddedilir.
• SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ TÜPLERE ALINMASI
Numuneler soğuk zincirde, sporlara tüpler dik şekilde bırakılarak taşınmalıdır.
Download