Spektroskopi Laboratuvarı UV-Vis Spektrofotometre Numune Kabul

advertisement
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MERKEZ LABORATUVARI
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ AR-GE MERKEZİ
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:1, 06800 Çankaya Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 312 210 64 48 Faks: +90 312 210 64 77 e-posta: [email protected] http://www.merlab.odtu.edu.tr
Spektroskopi Laboratuvarı UV-Vis Spektrofotometre Numune Kabul Kriterleri
UV-Vis Spektrofotometre Numune Kabul Kriterleri
1.
2.
Patojen özellik taşıyan numuneler (bakteri , virüs vb.) spektroskopi laboratuvarına kabul edilmez.
İnsan ve çevre sağlığı açısından risk taşıyan örnekler hakkında detaylı ön bilgi sağlamak analize başvuran
müşterinin sorumluluğundadır.
3. Numunenin Moleküler Biyoloji Ve Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi’ne getirilmesine kadar geçen sürede
muhafazasının sorumluluğu, müşteriye aittir.
4. Çatlak, kırık yada temiz bir görünüme sahip olmayan numune taşıyıcılar numunenin özelliklerini bozmuş
olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
5. Numunenin analizinde kullanılacak olan küvetler 1 ml hacmindedir.
6. Müşteri spektroskopi laboratuvarına ait küvetleri kullanabilir.
7. Numunelerin gerekli dilüsyonları müşteri tarafından analize gelmeden önce yapılmalıdır ve numuneler
hazır olarak spektroskopi laboratuvarına getirilmelidir.
8. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den
başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları
belirtilecektir.
9. Analiz öncesi deney istek formu doldurulmuş olmalıdır ve numune ile birlikte getirilmelidir.
10. DNA/RNA analizlerinin süresi numune miktarına göre yaklaşık olarak 30 dakika-1 saat sürmektedir.
11. Kinetik çalışmaların süresi numune miktarına göre yaklaşık olarak 1.5-2 saat sürmektedir.
12. İletişim için [email protected] adresi kullanılabilir.
FRM-MBB-SPL-10
Rev.No/Tarih: 01/16.03.2015
1/1
Download