Genom Analiz Laboratuvarı Düşük Hacimli Spektrofotometre

advertisement
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MERKEZ LABORATUVARI
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ AR-GE MERKEZİ
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:1, 06800 Çankaya Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 312 210 64 48 Faks: +90 312 210 64 77 e-posta: [email protected] http://www.merlab.odtu.edu.tr
Genom Analiz Laboratuvarı Düşük Hacimli Spektrofotometre Numune Kabul Kriterleri
Düşük Hacimli Spektrofotometre Numune Kabul Kriterleri
ODTÜ MERLAB Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi GEN Laboratuvarı Düşük Hacimli
Spektrofotometre cihazı deneylerinden yüksek kalitede veri elde edebilmek için aşağıda açıklanan Numune
Kabul Kriterlerine uyulması gerekmektedir.
1. Düşük Hacimli Spektrofotometre cihazında RNA, DNA ve protein analizleri yapılabilmektedir. MERLAB’a
teslim edilen numunenin tanımı Tablo 1’e göre yapılarak, “Genom Analiz Laboratuvarı Deney İstek Formu”
nun “Deney Parametreleri “ bölümünde bildirilmelidir.
Tablo 1 Genom Analiz Laboratuvarı Deney İstek Formu Deney Parametreleri
RNA
DNA
Protein
□ RNA-40
□ dsDNA -50
□ 1 Abs=1mg/ml
□ cRNA
□ ssDNA -33
□ BSA
□ cDNA
□ IgG
□ Lysozyme
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Numunenin taşınma ve muhafaza koşulları : Numunelerin MERLAB Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji ArGe Merkezi’ne getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir. Soğuk zincir
gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir. Numuneler mutlaka
RNase/DNase free 0,5-2 mL’lik eppendorf tüplerde teslim edilmelidir. Çatlak, kırık yada temiz bir
görünüme sahip olmayan tüpler numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
Numune tüpleri numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.
Numuneler 01’den başlayarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney raporunda sadece
numune kodları belirtilecektir.
Numune tanımına uygun olarak deneyin gerçekleşmesi için teslim edilmesi gereken minimum hacim 10uL
olmalıdır.
Deney istek formu doldurulmuş olmalıdır ve numune ile birlikte getirilmelidir.
Tahmini analiz süresi 1-3 gündür.
İletişim için [email protected] adresi kullanılabilir.
FRM-MBB-GEN-16
Rev.No/Tarih: 01/16.03.2015
1/1
Download