Dersin Adı ve Kodu: VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ – BLY

advertisement
Dersin Adı ve Kodu:
Programın Adı:
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ – BLY - 209
BİLGİ YÖNETİMİ
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Krediler
Yarıyıl
Proje / Alan
AKTS
Ödev
Teori Uyg. Lab.
Diğer Toplam Kredi
Çalışması
Kredisi
III
14
14
99
127
4
5
Türkçe
Ders Dili
Zorunlu/Seçmeli Zorunlu
Yok
Ön Şartlar
Veritabanı ile ilgili tanımlar, veritabanı mimarisi. Dış kavramsal ve iç düzeyler, şemalar,
veritabanında veri bağımsızlığı, veritabanı için veri modelleri. Varlık bağıntı modeli, sıra düzensel
Dersin İçeriği
model, ağ modeli ve ilişkisel model, nitelikler arası bağımlılıklar, normal formlar.
Bu ders öğrencilerin veri tabanı oluşturmasını sağlayacak bilgilerin öğretimine yöneliktir.
Dersin Amacı
1. Bir konu, iş veya işletme ile alakalı iş akış süreçlerinin Veritabanını oluşturabilir.
Öğrenme
2. Veritabanı nesnelerini etkin olarak kullanabilir.
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
Uzaktan Eğitim MYO Öğrenme Yönetim Sistemi Ders İçerikleri
ve / veya
Kaynaklar
Varsa ( X )
Yüzde
olarak
(%)
işaretleyiniz
X
19,5
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Değerlendirme
X
5,4
Ödevler
Ölçütleri
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
X
5,1
Diğer
X
70
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Konular
Veri tabanı, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ile ilgili Temel kavramlar
1.
Veri tabanı Mimarisi: Dış Kavramsal ve İç Seviyeler, Şemalar
2.
Veri Bağımsızlığı, Veri Modelleri
3.
Varlık Bağıntı Modeli, Hiyerarşik Model, Ağ Modeli ve İlişkisel Model
4.
Nitelikler Arası Bağımlılıklar ve Normal Formlar
5.
Microsoft Access Veri tabanı Penceresi ve Veri Tabanı Oluşturma
6.
Tablolar, Formlar, Sorgular, Raporlar
7.
Ara Sınav
8.
Bir Veri Tabanı Tablosu Oluşturma, Tablo Alan ve Veri Özellikleri
9.
Sihirbaz Kullanarak Otomatik Form ve Rapor Oluşturma
10.
Birincil Anahtar Tanımlama ve Tablolar Arası İlişkiler Oluşturma
11.
Tasarım Görünümünde Form ve Rapor Oluşturma Form Bileşenlerini Tabloya Bağlama
12.
Sorgu Tabloları Oluşturma
13.
Verilerin İlişkisel Olarak Kullanımı Sağlamak
14.
Dönem Sonu Sınavı
15.
Süresi
(Saat)
14
14
14
28
1
25
1
15
1
15
1
30
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi
Sayısı
Öğrenci İş
Yükü Dağılımı
ve AKTS
Hesabı
Ders Öğrenme
Çıktıları
1
2
Haftalık Ders Saati (Teorik)
İçerik Okuma
İnternette tarama, kütüphane
çalışması
Ödev
Hazırlama
Ara sınav ve ara sınava hazırlık
Final sınavı ve final sınavına
hazırlık
1
5
5
2
4
4
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
5
3
4
5
4
3
5
3
4
5
4
12
Toplam
14
28
25
15
15
30
127
5
13
4
4
14
15
Download