Veritabanı listesi - Hisar School Blogs

advertisement
Ad Soyad: Ece Deniz Yıldırım
Sınıf: 6-B
İstatistik – Anket - Veri
Aşağıdaki boşluklara yukarıda verilen terimlerden uygun
olanını yazınız.
1) Bilgi toplamak için elde edilen değerlerdir. Bir amaca yönelik
yapılan anket, araştırma veya gözlem sonucunda elde edilen
değerlerin her birine ……veri…………… denir.
2) ………İstatistik………………… Veri toplama ve sayısal verileri
işleme ve yorumlama tekniklerini içeren bir bilimdir.
Ayrıca doğru ve geçerli verilerle sonuca ulaşarak, kullanıcılara
mevcut durum hakkında objektif bilgiler vermek, mevcut durumun
aksayan yönlerini ortaya koymak, ihtiyaçların önceden
belirlenmesine yardımcı olmak gibi faydalar da sağlamaktadır.
3) …Anket………… belli bir amaç doğrultusunda çeşitli soruları yüz
yüze görüşme, posta, telefon veya internet yolu ile kişilere
sorularak yapılan, veri ve bilgiye ulaşma tekniğidir.
Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere verilen terimlerden
uygun olanları yazınız.
İstatistik – Bilgi - Veri
Örnek: Sınıfınızdaki 10 öğrencinin ağırlıkları: 20, 23, 25, 28 21, 20,
26, 22, 25, 27 kg olsun.
Tablo1. Sınıfınızdaki 10 öğrencinin ağırlıkları
…Veri………
20, 23, 25, 28 21,
20, 26, 22, 25, 27
....Bilgi......
7 kişinin ağırlığı 20 ile 25 kg
arasındadır.
3 kişinin ağırlığı 26 ile 28 kg.
arasındadır.
……İstatistik……….
Kiloların aritmetik ortalaması=23,7
Kiloların medyan değeri=24
1- Veritabanı listesi nelerden oluşur?
Veritabanı listesi; listesi yapılan şey hakkındaki temel ve her
türlü bilgilerden oluşur.
2- Veritabanı nedir?
Veritabanı; verileri düzenli ve sistematik bir şekilde
toplayan tablodur.
3- Veri toplama yöntemleri nelerdir?
İnternet siteleri, ansiklopediler, dergiler, anketler, röportajlar
veya diğer insanlardan aldığımız bilgilerle very toplayabiliriz.
Kaynak: Vikipedi
Download