b sınıfı türkçe yazılısı

advertisement
8.SINIF TÜRKÇE YAZILISI
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
YAVRUTURNA ORTAOKULU 8.SINIFLAR TÜRKÇE
DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
ADI
:
SOYADI
:
SINIFI
:
NUMARASI :
SORU 3
( 6 Puan )
Aşağıdaki söz gruplarının anlamlarını metnin
gelişinden hareketle bulunuz.
İflas etmek : ………………………………………………
Çalışmayı reddetmek : …………………………………….
…………………………….
Eski çiftlik evimizi restore etmek için tuttuğum
marangoz, işteki ilk gününü zorlukla tamamlamıştı.
Arabasının patlayan lastiği onun işe bir saat geç
gelmesine sebep olmuş, elektrikli testeresi iflas etmiş
ve şimdi de eski püskü pikabı çalışmayı reddetmişti.
Onu evine götürürken yanımda adeta bir taş gibi
oturuyordu. Evine
ulaştığımızda beni,
ailesiyle tanışmam için
davet etti. Eve doğru
yürürken küçük bir
ağacın önünde kısa süre
durdu, dalların uçlarına
her iki eliyle dokundu.
İlginçti. Kapı açıldığında
adam şaşırtıcı şekilde
değişti. Yanık yüzü tebessümle kaplandı, iki küçük
çocuğunu kucakladı ve eşine kocaman bir öpücük
verdi. Daha sonra beni arabaya yolcu etmeye
geldiğinde ağacın yanından geçerken merakım daha
da arttı ve ona eve giderken gördüğüm olayı sordum. “
O benim dert ağacım!” dedi. “ Elimde olmadan işimde
bazı problemler çıkıyor ama şundan eminim ki onlar
evime, eşime ve çocuklarına ait değil. Bunun için
hepsini her akşam eve girerken o ağaca asıyorum.
Sabahları tekrar onları oradan alıyorum. Ama komik
olan ne biliyor musunuz? Ertesi sabah onları almaya
gittiğimde, astığım kadar çok olmadıklarını
görüyorum!”
SORULAR
SORU 1
( 10 Puan )
Aşağıdaki boşlukları metne göre doldurunuz.
Başlık : ……………………………………………………….
Olay : ……………………………………………………......
………………………………………………………………..
Yer : ………………………………………………………….
…………………………………………………………………
Zaman : ………………………………………………………
Kişiler:………………………………………………………...
SORU 2
( 10 Puan )
Metinde asıl anlatılmak istenen nedir?Düşüncelerinizi
yazınız.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Taş gibi oturmak: ……………………………………
SORU 4
( 4 Puan )
Eski çiftlik evimizi tamir ettirmek için marangoz
tutmuştum.
Cümlenin Anlam Özelliği :
Sebep Sonuç :
Amaç Sonuç :
Daha sonra beni arabaya yolcu etmeye geldi.
Cümlenin Anlam Özelliği :
Sebep Sonuç :
Amaç Sonuç :
SORU 5
( 5 Puan )
Yandaki metinle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan
doğru olanların başına “D”,yanlış olanların başına “Y”
yazınız.
(
(
(
(
(
(
) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.
) 1`inci kişi ağızdan anlatım yapılmıştır.
) Düşünce metnidir.
) “Tanık Gösterme” yolundan yararlanılmıştır.
) Hayal ürünü olaylar aktarılmıştır.
) Bir kavram eksiksiz olarak açıklanmıştır.
SORU 6
( 5 Puan )
Yandaki metnin tür olarak aşağıdakilerden hangisinin
özelliklerini göstermektedir?
A) Masal
B) Hikâye
C) Deneme
D) Gezi Yazısı
SORU 7
( 5 Puan )
Aziz Sancar, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü, hücrelerin
hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik
bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları
sayesinde kazandı.Çağın vebası olan kanser her yıl
birçok insanın ölümüne neden olmaktadır. Söz konusu
çalışmalardan,yeni kanser tedavilerinin geliştirilmesinde
faydalanıldı.Geliştirilen kanser tedavilerindeki başarı
dünyadaki tüm kanser hastaları için de umut oldu.
Yukarıdaki paragrafta düşüncenin akışını bozan
cümleyi aşağıya yazınız.
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
SORU 8
( 5 Puan )
Bana doğru söylersen sana
kızmayacağım.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde altı çizili sözcüğün
zıt anlamlısı kullanılmıştır?
A) Soruyu yanlış cevaplayınca düşük puan aldım.
B) Sen doğru ol,eğri cezasını bulur.
C) Yaptığı açıklama pek akla mantığa uygun değildi.
D) Yalan söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
SORU 9 ( 5 Puan )
Küçük Efe`nin hastalığı günbegün ilerliyordu.Ailesi
ve doktorlar artık ümidini kesmişti.Ümidini kesmeyen
tek kişi kendisiydi.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcükle
aynı anlama gelen bir söz kullanılmıştır?
A) İki günde bir ailesini ziyarete giderdi.
B) Tabiat baharla günden güne güzelleşiyordu.
C) Çocuk sürekli ders çalışıyordu.
D) Hayatının tamamını bu kasabada geçirmişti.
SORU 10
SORU 12
( 5 Puan )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye
“zaman” anlamı katmıştır?
A) Güneş doğmadan yola çıktılar.
B) Koyunları otlatıp köye dönmüş.
C) Muhtar yana döne kaybolan küreği arıyordu.
D) Durmaksızın çalışarak hedefine ulaştı.
SORU 13
(Artı 5 Puan )
Fiilimsiler kullanıldıkları cümlede tamlama
kurabilirler.Bu doğrultuda sıfat fiil aşağıdakilerden
hangi cümlede sıfat tamlaması kurmuştur?
A) Gelenden geçenden seni sorardı.
B) Paslanmış çivileri toplayıp eskiciye götürdü
C) Bildiklerini polisle de paylaştı.
D) Onun hedefine ulaşması en büyük arzumuzdu.
SORU 14
( 5 Puan )
*
Sıralı cümlelerin arasına konur.
*
Ara sözleri ayırmak için kullanılır.
*
Tırnak içine alınmayan alıntı sözlerden sonra
konur.
( 9 Puan )
Yukarıda virgülün kullanım yerlerinden bazıları
verilmiştir.Örnek ve açıklamalar eşleştirildiğinde
hangisi dışta kalır?
A) Büyük ustamdan, babamdan, çok şey öğrendim.
B) Ali, çalıştığı günlerde biriktirdiği paraları getirdi.
C) Hep bizi sakince dinler,kısa notlar alırdı.
D) Bir dizi açılışa katılıp yurda döneceğim,dedi.
Çok da tatlı.Büyüyünce
ne olacaksın?
1
2
Kavurma
3
SORU 15
(5 Puan )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yapılmıştır?
A)Herkes yardım ederken yalnız o uzak durdu.
B) Yanlış yoldan giden birçok hata yapar.
C) Herşey bir anda oldu ve hepimiz çok sevindik.
D) Bugün ailemle pikniğe gideceğiz.
Yukarıdaki numaralı sözcüklerin çeşitlerini tabloda
numaralarını yazarak gösteriniz.
İsim
Fiil
Fiilimsi
SORU 11
( 5 Puan )
FİİLİMSİLER
İSİM
FİİL
SIFAT
FİİL
ZARF
FİİL
Tablodaki fiilimsi çeşitlerine birer cümle örneği
yazılmak istenmektedir.Bu doğrultuda hangi cümle
yazılmaz?
A) Hayat ona bitmez çileler yaşatmıştı.
B) Araba sürüşü herkesinkinden farklıydı.
C) Tüm köy halkı heyecanla onu bekliyordu.
D) Yüzü gülünce hepimiz çok mutlu olduk.
SORU 16 GÜDÜMLÜ YAZMA
( 15 Puan )
SORUNLAR TABLOSU
* Çevre Kirliliği
* İşsizlik
* Trafik Yoğunluğu
* Engelli Sorunları
SEÇTİĞİM SORUN
……………………………………………………
ÇÖZÜM ÖNERİLERİM
……………………………………………………………...
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………….………………………………………………
Tuncay AKAT
Türkçe Öğretmeni
Download