8. Sınıf Anlatım Bozukluğu Testi 5 | 1 Bu içerik Turkceci.Net

advertisement
8. Sınıf Anlatım Bozukluğu Testi 5 | 1
1. Aşağıdakilerin hangisinde cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni yanlış verilmiştir?
Cümle
Anlatım Bozukluğunun Nedeni
A) Arkadaşını aradı ve erken gelmesini söyledi.
Dolaylı tümleç eksikliği
B) Bize sık sık uğruyor, hiç ihmal etmiyor.
Nesne eksikliği
C) Mutfağı ben, salonu annem temizledi.
Zarf tümleci eksikliği
D) Arkadaşımın çantası kaybolmuş, çok üzülmüştü. Özne eksikliği
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci eksikliğinden kaynaklanan anlatım
bozukluğu vardır?
A) Sen bunca zorluğa nasıl dayandın, nasıl başa çıktın?
B) Her kuruluş bu konuda gereken önlemi alması gerekir.
C) Eski eserlere önem vermeli, gelecek kuşaklara tanıtmalıyız.
D) Evin balkonundan akan insan selini büyük bir dikkatle izliyordu.
3. • Yürümeyi bırak, daha doğru dürüst koşamı-yordu bile.
• Hatasının farkında ve kibirli olmayan bir insandı.
• Tatlı kurabiyeden az, tuzlu kurabiyeden hiç yemedim.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebeplerinden değildir?
A) Yüklem eksikliği
B) Yardımcı eylem eksikliği
C) Mantık hatası
D) Yanlış sözcük kullanımı
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan anlatım
bozukluğu vardır?
A) Çocuğa ninni söylüyor, uyutmaya çalışıyordu.
B) Dün gece çok garip bir rüya gördüğünü söyledi.
C) Kurumumuz bu yıl kültür ve sosyal faaliyetlere ağırlık verecek.
D) Trenin zamanında kalkmaması, yolcuların canını sıkıyordu.
5. Senin(1) bu konuyla ilgili çalışmaların(2) kitap hâline gelebilmesi (3) için dilinin daha(4) sade
olması gerekiyor.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ek eksikliği söz konusudur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım
bozukluğu vardır?
A) Çocuk, yüzmesini çok iyi bilmediğinden havuza giremedi.
B) Yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.
C) Her zaman yaptığımız şeye bu defa neden tepki gösterdi?
D) İlk gün pek bir şey yapmadık, ertesi günse sürekli gezdik.
7. • Kitapları izinsiz almak ve gereken özeni göstermemek yanlıştır.
• Kurallara uyalım ve benimseyelim.
• Komşularımızı çok seviyoruz ve çok iyi geçiniyoruz.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebeplerinden
birideğildir?
A) Özne eksikliği
B) Nesne eksikliği
C) Dolaylı tümleç eksikliği
D) Zarf tümleci eksikliği
8. Geçen yazdan beri kuzenimi görmedim hiç konuşmadık da.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ali’nin cümlesindekiyle aynı anlatım bozukluğuna sahip
bir cümle vardır?
Bu içerik Turkceci.Net tarafından oluşturulmuştur.
8. Sınıf Anlatım Bozukluğu Testi 5 | 2
A) Kimse ona karışmasın, ben gidip konuşurum.
B) Arkadaşlarına seslen de gelsinler, bir yere göndereceğim.
C) Yaz tatilinde babam Ankara’ya, biz de annemle Bursa’ya gittik.
D) Arayıp sormandan vazgeçtik, hiç olmazsa haftada bir gün yanıma gel.
9. Aşağıdakilerin hangisinde, “Yaşamı boyunca ülkesini tanıtmış, çok yararlı
olmuştu.” cümlesindekiyle aynı öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) Suçlunun evini bastılar, yakalayıp polise teslim ettiler.
B) Parayı önemserim ama gereğinden fazla da değer vermem.
C) Herkes birbirini tanıyor ama birbiriyle konuşacak konu bulamıyordu.
D) Bu durumda karşıdan gelen araçlar bizi, biz de onları görürüz.
1)C 2) A 3) D
4)C
5)B
6) A
7) A 8) A 9)B
Bu içerik Turkceci.Net tarafından oluşturulmuştur.
Download