Anlatım Bozuklukları / Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

advertisement
VE
ANLATIM
IM
KAVRAMA
ST
TE
D
KAZ
AN
12-A
TEST
61
Anlatım Bozuklukları / Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları - 1
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük
kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bütün gün kırlarda ve deniz kenarında dolaştı en
yakın arkadaşıyla.
B) Gökalp ve arkadaşları hem edebî eserlerinde hem
de Türkçeyi sadeleştirmek için ortaya koydukları
prensiplerde halka yöneldiler.
C) Derme çatma bir kır bahçesinde, genç bir dut ağacının gölgesinde oturdum.
D) Sisli havalarda vapurların düdük seslerine dikkat
ettiniz mi?
E) Yeni kurulan hükümet GAP projesinin tamamlanmasına öncelik verecekmiş.
A) Artık okullarda öğrencilerin tırnak ve saç büyütmeleri yasaklanacakmış.
B) Elindeki tohumu okul bahçesindeki boş bir yere ekmeye karar verdi.
C) Ankara uzun tarihinin şaşırtıcı terkipleriyle doludur.
D) Türklerin bu yalçın kayalar üstüne ne zaman yerleştiği bilinmez.
E) Leylekler bu yıl her zamankinden daha geç geldi
köyümüze.
3. Okul takımı yarın öğleden sonra rakipleriyle karşılıklı
maç yapacak.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanlış anlamda sözcük kullanılması
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Özne - yüklem uyumsuzluğu
D) Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılması
E) Anlam belirsizliği
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağdaşıklık ilkesine uyulmamıştır?
A) Konu anlatma tarzı öğretmenden öğretmene değişse de konular aynıdır her derste.
B) Suriye’deki ve Irak’taki Türk soydaşlarımızın yardımına koşmaktan çekinmedik.
C) Yapılacak bu köprü sayesinde iki kent arasındaki
ulaşım sorun olmaktan çıkacak.
D) Edebiyatta ekoller eserlerin yalnız özüne değil biçimlerine de yön vermiştir.
E) Köydeki herkes, onu büyük bir heyecanla bekliyordu.
5. Ekonomik kriz nedeniyle greve giden işçiler çalışmayınca Atina sokaklarını çöp yığınları kapsadı.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mantık hatası
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Yanlış sözcük kullanılması
D) Anlam belirsizliği
E) Gereksiz ek kullanılması
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Hafta sonu babasıyla ve en yakın arkadaşlarıyla
göle balık tutmak için gelirler.
B) Balık tutarken az kalsın herkesin çok korktuğu bu
göle düşeyazdım.
C) Arkadaşımın yardımıyla kıyıya çıkmayı başardım.
D) Bir daha böyle tedbirsiz hareket etmemeye kendi
kendime söz verdim.
E) Tuttuğumuz balıkların beşini yedik kalanları da pazara götürüp sattık.
TEST
D
61
VE ANLATIM
12-A
Anlatım Bozuklukları / Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları - 1
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çelişen
sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan
bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Eskişehir’in küçük bir ilçesinin büyük bir köyünde
öğretmenlik yaptım.
B) Küçük esnafın ihtiyacı olan krediyi bu banka verecekmiş.
C) Tarihin en önemli olaylarına tanıklık eden bu yaşlı
adama sahip çıkmalıyız.
D) Bu olaydan sonra ele geçirdiğimiz öz güvenle işi
sonuna kadar takip ettik.
E) Toplantıya katılanların söz almadan konuşması nedeniyle toplantıdan bir sonuç çıkmamış.
A) Olanları babama anlatana kadar ağzımda tüy bitti.
B) Öyle heyecanlandım ki ne söyleyeceğimi şaşırdım,
elim ayağıma dolandı.
C) Hakem son düdüğü çalınca yüreğime su serpildi.
D) Akşama kadar dolaşmış sokakları, ayaklarına kara
sular inmişti.
E) Onların suçlamalarını üzerime almadım çünkü ben
suçsuzdum.
9. “yaklaşık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
anlamına uygun kullanılmamıştır?
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Son yıllarda Türkiye özellikle Afrika ülkelerine yaptığı yardımları artırdı.
B) Toplanamayan vergiler ülkemizin ekonomik krize
girmesini sağladı.
C) Konak, bozuk ve çamurlu bir yolun kenarında inşa
edilmişti.
D) Düzenli yapılan spor, kalp krizi riskini yarı yarıya
azaltıyormuş.
E) Okullarda bu yıl kuru üzüm ve süt dağıtılacakmış.
12. Yazın ortasında yaşanan sel nedeniyle pazarlarda
sebze ve meyve fiyatları iyice pahalılaşınca vatandaş
pazarlara çıkmaz oldu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin
hangisiyle giderilebilir?
A) “yaşanan” sözcüğü yerine “görülen” sözcüğü getirilerek
B) “nedeniyle” sözcüğü yerine “dolayısıyla “ sözcüğü
getirilerek
C) “fiyatları” sözcüğü yerine “ücretleri” sözcüğü getirilerek
D) “pahalılaşınca” sözcüğü yerine “artınca” sözcüğü
getirilerek
E) “iyice” sözcüğü cümleden çıkarılarak
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) Dayımlar yurt dışına gideli yaklaşık beş yıl olmuş.
B) Okulumuzda her sınıfta yaklaşık yirmi beş öğrenci
vardı.
C) Cevabı tam bilemesek de yaklaşık bir cevap vermek
zorundaydık.
D) Aldığı arsa yaklaşık bir spor sahası büyüklüğündeydi.
E) Tarlaların birbirine çok yaklaşık olması köylüler arasında tartışmalara neden oluyordu.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Sanki bu adam iki gündür beni izliyor gibi.
B) Çocuğunuzla oynarsanız onunla iletişim kurmuş
olursunuz.
C) Kardeşim yaklaşık olarak tam yirmi yıldır aynı kurumda çalışıyor.
D) Buranın tarihi eski ama yapıları da bir o kadar moderndi.
E) Kayalıklarda mahsur kalan genç, sivil savunma
ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download