Türkçe Dersi 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı

advertisement
MİDYAT 75.YIL İMKB ORTAOKULU 8-E/F SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI
SINAVI
GÖRGÜ KURALLARI
Toplum, insanların bir araya gelerek oluşturdukları sosyal bir yapıdır. Birbirinden farklı düşünce ve
özelliklere sahip olan bu insanların bir arada yaşaması, ister istemez bazı sorunlar meydana getirmektedir. Bu nedenle
geçmişten günümüze gelmiş olan birtakım toplumsal kurallar mevcuttur. “Görgü kuralları” da dediğimiz bu toplumsal
kuralların amacı, toplumsal yaşayışı düzene sokmak, meydana gelebilecek olumsuzlukları devre dışı bırakmak ve
hayatın birliktelik yönünü güzelleştirmektir. Tüm insanlık için mutlu ve huzurlu bir dünya hayal eden her bireyin
yapması gereken en önemli iş, görgü kurallarına uymak ve bunları yaşatmaktır. Her şey güzel bir toplum, güzel bir
dünya için…
Ahmet AYTİMUR
(İlk dört soruyu yukardaki metne göre cevaplayınız.)
1. Yukarıdaki metnin konusu nedir?(5p)
2. Yazara göre “Görgü Kuralları” neden önemlidir? Açıklayınız. (5p)
3. Yukarıdaki metnin ana fikri nedir?(5p)
4. Metinde altı çizili ifade ile anlatılmak istenen nedir? (5p)
5. Aşağıdaki ifadelerin başına ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. (20p)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
) Fiilimsi ekleri fiil kök ya da gövdelerine gelir.
) Fiilimsilerden sonra herhangi bir ek gelmez.
) Fiilimsiler cümlede isim, sıfat ve zarf görevlerinde kullanılır.
) Fiilimsilerle iki veya daha fazla cümle birleştirilebilir.
) Fiilimsilerin olumsuz biçimleri yoktur.
) Bazı fiilimsi ekleri biçim olarak zaman ekleriyle benzerlik gösterir.
) Zarf-fiiller, cümleye durum ve zaman anlamı katar.
) Sıfat-fiiller ek alıp adlaşabilir.
) “Kardeşimle dolmuşa bindik.” cümlesindeki “dolmuş” fiilimsidir.
) Fiilimsiler kip eklerini almazlar.
6. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız. (15p)
masal
sohbet
deneme
destan
fıkra
makale
hikâye
Bir milletin tarihinde derin izler bırakmış olayların (göç, savaş, doğal afet…) anlatıldığı uzun metinlere
……………………………………..…………. denir.
Yazarın duygu, düşünce ve hayallerini ispata gerek duymadan karşısındakiyle konuşur gibi anlattığı yazılara
……………………….…………………. denir.
Yaşanmış veya yaşanması mümkün bir olayın kişi, zaman ve yer ögelerine yer vererek anlatıldığı yazı türüne
……………………………………………… denir.
7. Aşağıdaki metinde yer alan fiilimsilerin altını çizip çeşitlerini yazınız. (15p)
Okulumuzda bazı öğrencilerin yaptığı büyük bir hata var. Yapılan bu hata, şakalaşma. İki öğrenci birbirine vurup kaçıyor
ve nöbetçi öğretmen bunları yakalayınca da bunun bir şaka olduğunu söylüyorlar. Öğrencilerin birbirine zarar verecek
oyunlar oynaması çok tehlikeli bir durum. Kantinde oturup yemek yemek, çay içmek yerine, gidip tehlikeli şakalar
yapıyorlar.
8. “Vatan Sevgisi” konulu bir kompozisyon yazınız. (30p)
Başlık:5p
Anlama-Anlatım:15p
Yazım-Noktalama:5p
Sayfa Düzeni:5p
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards