Anlatım Bozuklukları / Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

advertisement
VE
ANLATIM
IM
KAVRAMA
ST
TE
D
KAZ
AN
12-A
TEST
62
Anlatım Bozuklukları / Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları - 2
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük
kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
4. Elbette o da sizinle aynı düşünüyor olabilir bu konuda.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lise yıllarımda yabancı dilimi geliştirmek için Amerikalı
bir arkadaşla karşılıklı olarak mektuplaşırdık.
B) Yaz tatillerinde ilçeye giden bir tanıdığa verirdim
mektupları postaneye vermesi için.
C) İlk mektubunda ülkesinin ünlü müzisyenlerinin eserlerinden derlediği bir kaset de göndermişti.
D) Ülkemizi hangi sanatçı ile tanıtacağıma karar veremeyince arkadaşlarımdan yardım istemiştim.
E) İngilizce öğretmenimiz yabancı dil öğrenmek için
yabancı müzik dinlememizi tavsiye etmişti.
A) Aşırı sıcaklar nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde insanlar sokağa çıkmıyormuş.
B) Bazı roman yazarları kurgusal da olsa eserlerinde
kendilerinden söz ediyor.
C) Boyun fıtığı olan hastalara yüzme iyi geliyormuş.
D) İşlerini plansız yapmanın sana zaman kaybından
başka yararı olmuyor bence.
E) Her okurun kendisinden bir şeyler bulabileceği şiir,
iyi şiirdir.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Yarıyıl tatilini nerede geçireceğini henüz bize bildirmedi.
B) Hafta sonu yeni doğan abimin kızını görmek için
Bursa’ya gideceğim.
C) Şiir yarışmasına katılıp da derece alan öğrencileri
kutladı müdürümüz.
D) Ağaçları düzenli sulamadığın için seni bu görevden
alıyoruz.
E) Çocuğunun parktaki arkadaşlarına da birer oyuncak
aldı.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılması
C) Yanlış sözcük kullanılması
D) Bağlacın yanlış kullanılması
E) Tümleç eksikliği
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Polis habersiz bir baskınla suç çetesinin üyelerini
gözaltına aldı.
B) Bu köyün çocuklarının tamamı komşu köyün okulunda okumuş.
C) Askerliğimi yaparken tanıştığım bir arkadaştan öğrendim olta yapmayı.
D) Toplanan yünler yıkandıktan sonra bir sopayla dövülürdü.
E) Filmi o kadar övdünüz ki filme gitmek için işten izin
aldım.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu yıl bütün öğretmenler iş güvenliğiyle ilgili kurslara katıdı.
B) Sabaha karşı kapı çalınca beklediğimiz haberin geldiğini anladık.
C) Herkes merak içinde açılan kutudan çıkan eşyalara
bakıyordu.
D) Tercih ettiği okula kaydolamayınca evine en yakın
okula müracaat etti.
E) En yakın arkadaşınıza dahi bir gün size karşı kullanır diye gizli sırlarınızı söylemeyin.
TEST
D
62
VE ANLATIM
12-A
Anlatım Bozuklukları / Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları - 2
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sıcak yaz akşamlarında, deniz kenarında oturmanın
zevki bir başkadır.
B) Dağcılık, ülkemizde de çok ilgi gören bir spor dalıdır.
C) Yoğun trafikte, ani fren yapıldığında çocuklar mutlaka başlarını bir yere çarpabilirler.
D) Bu fotoğraf sergisinde, su altındaki gizemli dünyanın gözler önüne serilmesine çalışılmış.
E) Sporcularımızın kazandığı kupa ve madalyalar bu
bölümde bulunuyor.
A) Okulumuzdaki sorunlara çözüm bulmak için bir toplantı düzenlemek istiyordu müdürümüz.
B) Öğrencilerimiz kupa finalinde ellerine geçen fırsatları iyi değerlendirdiler.
C) Bir yere tatile gidecekseniz gezilecek yerleri önceden saptamalısınız.
D) Kötü günler yaşayan komşularımız davranışlarıyla
çocuklara örnek olmaya çalıştılar.
E) Onu ihtiyar heyetinin karşısına çıkarıp yaptığı suçları bir bir sıraladılar.
9. “Bu akşam bütün televizyonlar, organize suç örgütlerine yapılan baskınları, anında naklen yayınlayacakmış.”
Bu cümlede geçen sözcüklerden hangileri atıldığında cümlenin anlamında hiçbir daralma olmaz?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Yönetime gelince tüm masalara bilgisayar almaya
karar verdi.
B) Yılın başında verilen vaatlerin hiçbirini şimdi yerine
getirmiyorlar.
C) Günümüzün yeşil alan sorunu betonlaşmanın etkisiyle giderek artıyor.
D) Kurumumuzun küçümsenmeyecek kadar büyük bir
para kaynağı var.
E) Dershanemizin yeni öğretmenleri, eskileri aratacak
gibi görünüyor.
11. Yeni trafik kanunu, insanın daha az ölmesini sağladı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin
hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Gereksiz sözcük kullanılmasından
B) Tümleç eksikliğinden
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından
D) Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından
E) Özne – yüklem uyumsuzluğundan
12. Ünlü sporcu yeni aldığı son model ve çok pahalı arabasıyla tatile giderken uçurumdan aşağı yuvarlanmış,
kazayı hafif sıyrıklarla atlatmış.
Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi
gereksiz kullanılmıştır?
A) ünlü
B) pahalı
C) aşağı
D) sıyrıklarla
E) uçurumdan
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) akşam – bütün
B) bu – yayınlayacaklar
C) organize – anında
D) anında – naklen
E) suç – yapılan
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download