Test 7

advertisement
ANLATIMIN OLUŞUMU - 1
Test
7
1. (I) Bir çift güvercin, çevredeki kırlık alandan daha uzaklara gitmeye başladılar. (II) Ta ki bir gün kendi başlarına uçarken yağmur yağmaya başlayana dek.
(III) Onlarla evleri arasında bir düzine şemsiye açıldı.
(IV) Birden onlara sanki ters uçuyorlarmış gibi geldi.
(V) Onlar da ters uçmaya başladı ama yere çakıldı.
A) I.
C) III.
D) IV.
E) V.
5. I. Dergi çıkarmama destek olmuyor, üstelik acımasızca eleştiriyor.
II. Çocukların istekleri hiç bitmez, sürekli yeni oyuncaklar ister.
III.Gazete manşetlerinden üzüntü duyduğunu, bizden
sorumluların cezalandırılmasını istedi.
IV.Genç şair, eleştirmenlerin övgülerine maruz kalınca
duygulandı.
Üstüne kerametler yazılı derilerde
Geleceği bildiren derilerde
IV
Başlar yeni bir mantığın bağbozumu
V
Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Deyim yanlışlığı
B) Özne eksikliği
C) Yüklem eksikliği
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Nesne eksikliği
6. Genç adam, beş gün boyunca elbette birinden birine
rastlayabilirim diye Kandilli önlerinden ayrılmamıştı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi bağlamda farklı bir anlam kazanmıştır?
D) IV.
MEB 2016 - 2017
3. İlkin sakin kiraz bahçeleridir andığım eski günlerden
I
II
Şehrin çocuklara mahsus kaydıraklardan olduğu
III
Bir kere elime aldım mı çocukluğumu
C) III.
B) II.
C) II. ve III.
E) IV. ve V.
A) Atlarımız çözüldü girdik handan içeri
B) Beni artık kimseler arayıp da bulmasın
C) Derinden derine ırmaklar ağlar
D) Ağlamak için gözden yaş mı akmalı
E) Sensiz çıktığımız gezintiler de anlamsız şimdi
B) II.
DİL VE ANLATIM
Numaralanmış dizelerin hangisinde alışılmamış
bağdaştırmaya örnek vardır?
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır?
A) I.
SINIF
4. I. Bir arkadaş evine uğrarız yolüstü
II. Bir fincan kahve içeriz, ısıtır bizi
III. Başını sessizce omzuma koyarsın
IV. Biz kalırız kuşlar dönüp gelir
V. Her balkonda bir menekşe sesi
Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlatım
bozukluğu vardır?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
D) III. ve V.
10.
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
E) V.
A) Yanlış anlamda sözcük kullanımı
B) Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanımı
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
D) Noktalama yanlışlığı
E) Yüklem eksikliği
10.
Test
7
SINIF
DİL VE ANLATIM
ANLATIMIN OLUŞUMU - 1
7. Aşağıdakilerden hangisinde bağdaşıklık ilkesine
uyulmamıştır?
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Neden böyle davrandığını sessizce kulağıma fısıldadı.
B) Kerem, onca çalışmaya rağmen başarılı olamadı.
C) Harput’a yeni turistik mekânlar açılmaya başladı.
D) Bu yıl, sosyal ve ekonomi alanında yenilikler yapılacak.
E) Öğrencilerden birkaçı, sınav sorularına itiraz ettiler.
A) Köyde iki günden beri olağanüstü durumlara özgü
bir hâl var.
B) Sokak hayvanlarının bakımı için halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor.
C) Aylarca işsiz kalmasına rağmen umudunu kaybetmemişti.
D) Filmin sonucunda yönetmen ve oyuncular tebrik
edildi.
E) Deniz kenarında, küçük bir evde yıllarca yaşadı.
8. Tanzimat edebiyatı, 1860 tarihinde Şinasi ile Agah
Efendi’nin ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmalarıyla başlamıştır.
A) “çıkarmalarıyla” sözcüğü, “çıkarılmasıyla” şeklinde
değiştirilerek
B) “tarihinde” sözcüğü yerine “yılında” sözcüğü getirilerek
C) “ilk” sözcüğü, “özel” sözcüğünden sonra getirilerek
D) Özne grubuna tamlayan eki getirilerek
E) “olan” sözcüğü “olup” sözcüğüyle değiştirilerek
MEB 2016 - 2017
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
11. (I) Denemenin geniş konu alanları, üslup esnekliği, düşünce üretimi yazana geniş olanaklar tanır.
(II) Çağımızda romanda bile denemenin bu olanaklarından yararlanıldığı görülüyor. (III) Bu, denemenin
klasik deneme anlayışına göre alan genişlettiğini gösterir. (IV) Bundan dolayı kökleşmiş kurallarıyla deneme
sayılabilecek yazı sayısı pek fazla değildir. (V) Yazarın
savunduğu düşünceyi kanıtlamak için edebiyatın bütün
türlerini kullanabilir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz ek
kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) I.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaşıklık ilkesine uyulmamıştır?
STİ
TE
KAZ
AN
C) III.
D) IV.
E) V.
12. Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırmaya örnek yoktur?
A) İleride sana pişmanlık verecek davranışlardan kaçınmalısın.
B) Hazır gıda tüketmenin zararları açıklandı.
C) Yazar gözlem ve deneyimlerini bizimle paylaştı.
D) Konuşulması gereken ben değil, kitaplardır.
E) Hürriyet âşığı köylüler, gençlere örnek oldu.
KAVRAMA
IM
B) II.
A) Yalnızlığın dükkânlarında hasır koltuklarda oturduk.
B) Bir bülbül içimde sedefle kaplanıyor.
C) Baharı seller götürdü boğuldu yaz.
D) Taşıtlar hızlı gelip geçiyor, her yer kalabalık.
E) Adam yıldızlara basa basa yürüdü.
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download