ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK YGS Test 61

advertisement
KAVRAMA
Test
61
STİ
TE
KAZ
AN
IM
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİL VE ANLATIM
ANLATIM BOZUKLUKLARI - 1
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
2. (I) Hiç kuşkusuz anne babalar için çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zamandan daha değerlisi yok sanırım. (II) Onun
ilk adımlarında elinden tutmak, ilk kelimesini duymak,
onunla yemek yemek, parklarda dolaşmak her ebeveyn
için çok kıymetli. (III) Özellikle zaman bu kadar hızlı akıp
giderken ve çocuklarla geçirilen anlar giderek azalırken
bunun önemi daha da artıyor. (IV) Bir de artık ebeveynler
daha bilinçli. (V) Bu yüzden çocuklarıyla çok fazla vakit
geçirmek istiyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
anlatım bozukluğu vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
3. (I) Mühendis olduğumda, yönetim aşamasındaki pek çok
noktaya yabancı olduğumu fark ettim. (II) Ve özel bir üniversitenin MBA programına başvurdum. (III) Tahmin ettiğimden yoğun eğitim sürecinden geçtiğimi söyleyebilirim.
(IV) Ancak sonrasında kesinlikle bu yorgunluğa değiyor.
(V) Şunu söyleyebilirim ki mezun olalı iki sene oldu ve bu
iki sene içerisinde kamu ve özel sektörden farklı olarak
kendim bir şeyler yapmak istedim.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle
değildir?
A) Bugüne kadar gök cisimleri üzerine sayısız araştırma
yapıldı.
B) Kamp çadırımızı gölün kıyısındaki yaşlı çınar ağaçlarının altına kurduk.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) I.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
anlatım bozukluğu vardır?
4. Duru bir cümlede gereksiz sözcüklere yer verilmez. Yani
bir sözcüğü attığımızda cümlenin anlamında daralma olmuyorsa o sözcük gereksiz, oluyorsa gereklidir.
MEB 2016 - 2017
1. (I) Bir çift, hayal etmişçesine aniden karşımıza çıkıverdiler. (II) Cakalı bir şekilde omuzlarına atılmış yün pelerinleri, yol yol çamur lekeleriyle kaplı; yıkanmamış saçları darmadağındı. (III) Kuru nehir yatağından çıkıp taşlarla dolu
dağ yamacını tırmanırken kuşkulu gözlerle bizi izlediler.
(IV) Bana eşlik eden İdris ve Halid, Yukarı Atlas Dağları’nda Berberilerin konuştuğu Tamazight dilinde onlara seslendi. (V) Vadide yankılanan bu sese iki genç çobandan
bir karşılık gelmedi.
C) Yazarın bugüne kadar çıkardığı kitapları aldım, okudum.
D) Bu maçın sonucunun belki de böyle olacağını tahmin
etmiyor olmalılar.
E) Özel kuruluşlar ile kamu kuruluşlarında çalışanlar öğleden sonra idari izinlidir.
5. Seyirci sayısının kalabalık olması takımı ateşlemeye yetti.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Gereksiz sözcük kullanılmasından
B) Yanlış sözcük kullanılmasından
C) Öznenin çoğul olmamasından
D) Cümlenin mantık ilkelerine aykırı olmasından
E) Birbiriyle çelişen sözcüklerin kullanılmasından
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
A) Meselelere, onun objektif bir tavırla yaklaşacağını
tahmin ediyorum.
B) Çalışmalarının onu istenilen başarıya götürmeyeceğini düşünüyorum.
C) Hedeflerine ulaşmak için bütün engelleri aşmaya çalışan bu gençlere hayranım.
D) Üyelerimize komisyonumuzun çalışmaları hakkında
detaylı bir bilgi vereceğiz.
E) Göreve yeni başlayan kaymakama tebrik ve kutlama
ziyaretinde bulunduk.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
Test
61
DİL VE ANLATIM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ANLATIM BOZUKLUKLARI - 1
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
A) Çocuğun gözlerindeki ışığı önce öğretmeni fark etmişti.
A) Onların suçlamalarını üzerime almadım çünkü ben
suçsuzdum.
B) Türklerin bu yalçın kayalar üstüne ne zaman yerleştiği
bilinmez.
B) Öyle heyecanlandım ki ne söyleyeceğimi şaşırdım,
elim ayağıma dolandı.
C) Artık okullarda öğrencilerin tırnak ve saç büyütmeleri
yasaklanacakmış.
C) Hakem son düdüğü çalınca yüreğime su serpildi.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
A) Hafta sonu babasıyla ve en yakın arkadaşlarıyla göle
balık tutmak için gelirler.
B) Balık tutarken az kalsın herkesin çok korktuğu bu göle
düşeyazdım.
C) Arkadaşımın yardımıyla kıyıya çıkmayı başardım.
D) Bir daha böyle tedbirsiz hareket etmemeye kendi kendime söz verdim.
E) Tuttuğumuz balıkların beşini yedik kalanları da pazara götürüp sattık.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
A) Eskişehir’in küçük bir ilçesinin büyük bir köyünde öğretmenlik yaptım.
B) Küçük esnafın ihtiyacı olan krediyi bu banka verecekmiş.
C) Tarihin en önemli olaylarına tanıklık eden bu yaşlı
adama sahip çıkmalıyız.
D) Bu olaydan sonra ele geçirdiğimiz öz güvenle işi sonuna kadar takip ettik.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Leylekler bu yıl her zamankinden daha geç geldi köyümüze.
D) Akşama kadar dolaşmış sokakları, ayaklarına kara
sular inmişti.
E) Olanları babama anlatana kadar ağzımda tüy bitti.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çelişen
sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?
A) Sanki bu adam iki gündür beni izliyor gibi.
B) Çocuğunuzla oynarsanız onunla iletişim kurmuş olursunuz.
C) Kardeşim yaklaşık olarak tam yirmi yıldır aynı kurumda çalışıyor.
D) Buranın tarihi eski ama yapıları da bir o kadar moderndi.
E) Kayalıklarda mahsur kalan genç, sivil savunma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
12. Yazın ortasında yaşanan sel nedeniyle pazarlarda sebze
ve meyve fiyatları iyice pahalılaşınca vatandaş pazarlara
çıkmaz oldu.
MEB 2016 - 2017
D) Elindeki tohumu okul bahçesindeki boş bir yere ekmeye karar verdi.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağdaşıklık ilkesine
uyulmamıştır?
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A) “yaşanan” sözcüğü yerine “görülen” sözcüğü getirilerek
B) “nedeniyle” sözcüğü yerine “dolayısıyla “ sözcüğü getirilerek
C) “fiyatları” sözcüğü yerine “ücretleri” sözcüğü getirilerek
E) Toplantıya katılanların söz almadan konuşması nedeniyle toplantıdan bir sonuç çıkmamış.
D) “pahalılaşınca” sözcüğü yerine “artınca” sözcüğü getirilerek
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) “iyice” sözcüğü cümleden çıkarılarak
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download