tarsus cumhuriyet lisesi 2003-2004 öğretim yılı türk dili

advertisement
GELENDOST ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008
ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11-.F
SINIFI I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMASI
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu yoktur?
A) Geçmişteki hatıralarımıza gülümseyerek
baktığımız anda büyümüşüz demektir.
B) Açlık ne dost ne akraba ne insanlık ne de hak
tanımaz.
C) Ne hikmettir, şu dünyaya gelen ağlar giden ağlar.
D) Küllük, arka arkaya yaktığım sigara izmaritleriyle
dolmuştu.
E) Akıllı adam,kendi aklını kullanır; daha akıllı adam
başkalarının da aklını kullanır.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Halkın bu dünyadan benim hiçbir şey alamadığımı
görebilmesi için elimi tabutun dışında bırakın.
B) Eğer özgürce yaşamıyorsak, ölümü karşılamamız
daha doğru olur.
C) Bir gün ayrılacağımızı düşünebilseydik, birbirimize
daha iyi davranırdık.
D) Voltaire, ölüm anında başında duran papaza: “
İçimde güzel bir yere göç ediyormuşum gibi bir his
var.” dedi.
E) Hangi işe elimi atsam yüzüme gözüme
bulaştırıyorum.
3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük
kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Bugün öğleden sonraki yağan yağmur, insanları
işlerinden alıkoydu.
B) İnsanoğlu şüphe içinde yaşamak için değil, sorup
öğrenmek için yaratılmıştır.
C) Dalgın kafayla bir şeyler öğretmeye çalışmak,
rüzgarlı havada ateş yakmaya benzer.
D) Bugün bildiklerimizin dışında bir kelime bile
öğrensek dünden farklı bir kişi oluruz.
E) Senin bir gecede okuduğun kitabı, ben senelerce
yazabilmek için saçımı ağarttım.
4.
Yukarıdaki dizelerde görülen anlatım bozukluğu
aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Özne – yüklem uyuşmazlığı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Yüklem eksikliği
D) Çatı uyuşmazlığı
E) Tümleç eksikliği
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu yapılmıştır?
A) Ehliyet alabilmeniz için lise öğretiminizi
tamamlamanız gerekir.
B) Unutmayın, gelecek de bir gün gelecek.
C) Yarın Siirt’ten Batman’a gidiyorum.
D) Kral da dilenci de aynı iştahla acıkır.
E) Ülkeler kılıçla alınır; adaletle korunur.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu yoktur?
A) O mahur beste çalar Müşgan’la ben ağlaşırdım.
B) Senin on yıl sonraki halini hatırladıkça üzülüyorum.
C) Çocukları çok sevdiğini ve asla zarar
veremeyeceğini söyledi.
D) Ağabeyim ders çalışıyor, ben de bağlama
çalıyordum.
E) Sevmek, yalnızlığı göze alabilmektir çoğu zaman.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu yapılmıştır?
A) Aşk dilekleri, yüksek katlara bir türlü ulaşmazmış.
B) Her zamankinden çok farklı bir mektup
okuyacaksın.
C) Divan Edebiyatı, Arap ve özellikle İran edebiyatının
etkisiyle gelişmeye başlar.
D) Çöplükten beslenenleri görünce bize anlatılan her
şeyi unutmak istedik.
E) Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra , hayata
bakış açılarında önemli değişiklikler olmuştur.
10. “ Arkadaşımla gezerken babam telefon açtı, işim
olduğunu söyleyip özür diledim.”
“Ay, bir yandan sen bir yandan sar beni.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Mantık hatası
B) Özne eksikliği
C) Yüklem eksikliği
D) Tamlayan eksikliği
E) Gereksiz sözcük kullanımı
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı
bir nedenden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) Rüştü, iyi bir kaleci ; ancak fazla topla oynuyor.
B) Eğer sütü çok dışarıda bırakırsanız, süt bozulur.
C) Bu işe üç üniversiteli genç müracaat etmiş.
D) Sanatçının eserini yazdığı mekan uygunsa, tabi ki
daha orijinal eserler yazacaktır.
E) Günde on kez telefon satan dükkana uğrardı.
6. Yeşil ördek gibi daldım göllere / Sen düşürdün beni
dilden dillere.
Başımı alıp gidem gurbet ellere / Ne sen beni unut
ne de ben seni.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin
hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Özne – yüklem uyumsuzluğu C) Özne eksikliği
B) Nesne – yüklem uyumsuzluğu D) Tümleç eksikliği
E) Çatı uyuşmazlığı
11. Aşağıdakilerden hangisi anı türünde bir eser değildir?
A) Hoc Yolunda
B) Kırk Yıl
C) Magosa Mektupları
D) Çankaya
E) Kurutulmuş Felsefe Bahçesi
12. Aşağıdakilerden hangisi anının özelliklerinden biri
değildir ?
A) Bugünü değil, geçmişi anlatması
B) Tarihe ışık tutması
C) İddia ve ispat yazıları olmaması
D) Bilgi, belge ve yazılı kaynaklara başvurulmaması
E) gözlemlerden geniş ölçüde yararlanılması
13- I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi ve bana bu tablo şimdi
sonbaharı anlatıyor.
III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk
girdiğinin göstergesi gibi.
IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi
olmasını diliyorum.
V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses
tonuyla çınlıyor kulaklarımda.
Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten
alınmış olamaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi
hem de ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır?
A) Namık Kemal "vatan şairi" olarak tanınır.
B) Orhan Veli İstanbul'u bir tepeden seyretmişti.
C) Yahya Kemal Beyatlı yıllarca değişik ülkelerde
elçilik yapmıştır.
D) Hamit, "Makber" adlı şiirini Fatma Hanım için
yazmıştır.
E) Ziya Paşa'nın pek çok sözü vecize olarak günümüze
kadar gelmiştir.
17. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun
ifadeleri yazınız. (5)
a) Birbirine yakın insanların arasında yazılan mektuplara,
…………………………denir.
b) Mektup, ………………….. mektup, …………..
mektubu ve …………… diye üçe ayrılır.
c) Şair Evlenmesi adlı eser, …………….. türünde bir
eserdir ve dil …………………… işlevlidir.
d) Dilekçeler üst makama ………………………… alt
makama ………………. …………….. eşit makamlar
arasında ise …………………………….. diye sona erer.
e) Kelimeler öğretici metinlerde genelde ………………
anlamında kullanılır.
18. Okul Müdürlüğüne okula gelemediğiniz gün için
mazeret bildiren bir dilekçe yazınız.(10)
15- Dün akşam yine yüce çınarın altında Meçhul
Filozofla buluştuk. İnsanlığın ilk ayırt edici belirtisinin
ne olduğunu sordum. Şu cevabı verdi: “Yeryüzünde
insanlık, tebessümün ilk görünüşü ile başlamıştır.
İnsanlardan önce, bu kara toprak üzerinde tebessümden
eser görülmezdi. Tebessüm insana özgüdür. Hiçbir
hayvan tebessüm etmez. insanla hayvanın ayırt edici bir
özelliğidir, tebessüm.”
Parçada, aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından
özellikle hangisine başvurulmuştur?
A) Tanımlama
B) Örnekleme
C) Somutlama
D) Karşılaştırma E) Tanık gösterme
1.Metin:
Bu pencere dünyayla öyle barışıktır ki, önündeki
sedirde saatlerce oturabilirim. Ucu dantelli, kar
beyazı perdeyi araladığımda önce yaşlı ceviz
ağaçları çarpar gözüme. Az ötedeki küçük bostan,
mavi göğün altında bir avuç cıvıltılı yeşillik... Taş bir
duvarla çevrili ve mevsimine göre çeşit çeşit
sebzelerin bulunduğu bir bahçe: mısır, domates,
biber, salatalık...
2. Metin:
Su, insanoğlunun en temel gereksinimlerinden
biridir. Su,temas ettiği hemen her şeyi az çok çözer.
Bu nedenle, az çok çözünmüş olarak gazlar,
organik ve inorganik maddeleri içerebileceği gibi,
mikroorganizmaların da bulunabileceği iyi bir
ortamdır. Oysa, içilebilecek bir suyun, renksiz,
kokusuz, berrak ve mikroorganizma içermemesi
gerekir. İçme suları yeterince temiz değilse, bu yolla
insanlara geçebilen enfeksiyonların mikroplarını
taşır .
16.Yukarıdaki metinleri anlatım türü, dilin işlevi
bakımından karşılaştırınız.(10 P)
NOT: Çoktan seçmeli sorular 3’er puandır.
Başarılar dilerim…
Özer ÇİLÇİK
T. Dili ve Edebiyatı Öğrt.
Download