Lineer Cebir II

advertisement
Bölüm
Matematik
Öğretim Yıl
2012-2013
Dönem/Yıl
Bahar / 1.Sınıf
Tarih
07/ 09 / 2012
AKTS Kredisi
Laboratuar
Sunum
Ders Kodu
MAT 112
Ders Dili
Durumu
Ön şartlar
Dersin Adresi
Kredi
Ders Adı
Lineer Cebir
Türkçe
Zorunlu
Yok
5
Öğretim Üyesi
Ders Yardımcısı
4
2
Prof.Dr.Mehmet BEKTAŞ dahili: 3745
Ders
İçeriği
Matematik ile ilgili temel konular ve problemlerine ilişkin çözümler
Teori
Uygulama
Proje/Alan
Çalışması
Ders Planı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Konular
Bir matrisin karakteristik değer ve vektörleri ve soru çözümü
Lineer denklem sistemlerinin çözüm metodları
Homogen lineer denklem sistemleri ve çözüm metodları ve uygulamaları
Vektörel çarpım ve uygulamaları
Vektör uzaylarının lineer dönüşümleri ve matrisler
Vektör uzaylarının lineer dönüşümleri ve matrisler ve soru çözümü
Permütasyonlar
Alterne n-lineer dönüşümler
Bir lineer dönüşümün determinantı ve soru çözümü
ARASINAV
Vektör uzaylarının türetilmesi, Dual vektör uzayı
Bir lineer dönüşümün adjointi, İç çarpım uzayının dual vektör uzayı
Bölüm uzayı, Bilineer dönüşümlerin vektör uzayı ve soru çözümü
Karakteristik uzay, Kuadratik formlar
MAZERET SINAVI
GENEL SINAV
Ders Kitapları
/Kaynakları
Yardımcı
Kitaplar
Lineer Cebir, H. Hilmi HACISALİHOĞLU
Değerlendirme
Ölçütleri
Adet
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
1.
Çözümlü Lineer Cebir Problemleri, H. Hilmi HACISALİHOĞLU
Adet
1
1
Yüzde (%)
40
60
Ölçütleri
Hakkında
İçerik Ağırlıkları
Yüzdesi (%)
Matematik ve Temel Bilimler
Bilgisayar Bilimleri
Programlama Tasarımı
Sosyal Bilimler
Ders Çıktıları
(Kazanımlar)
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin lineer cebir ile ilgili konuları kavraması ve problem çözme yeteneğin ve
bilginin aktarılması.
Öğrencilere, lineer cebire ilişkin gerekli bilgi alt yapısını oluşturmak.
Öğrencilere lineer cebirin temel konularıın ilgilendiren ve çözüm gerektiren problemlerde
en uygun çözümü üretebilecek bilginin kazandırılması.
Teori
Dersin İşleniş
Biçimi
100
-
Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi
Program çıktıları
1
2
Düzenleyen Kişi(ler): Prof. Dr. Vedat ASİL
Hazırlanma Tarihi: 07. 09. 2012
1
2
3
X
X
Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle
Download