Lineer Cebir - Enerji Sistemleri Mühendisliği

advertisement
Bölüm
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Ders Kodu
Ders Adı
MAT214
Lineer Cebir
Türkçe
Ders Dili
Zorunlu
Durumu
Yok
Ön şartlar
Dersin Adresi
Kredi
Teori
Uygulama
Öğretim Yıl
2016-2017
Dönem/Yıl
Bahar / 2.Sınıf
Tarih
06.06.2017
AKTS Kredisi
3
Laboratuar
Sunum
2
Öğretim Üyesi
Ders Yardımcısı
2
0
Doç. Dr. Hasan BULUT
Ders
İçeriği
Matematik ile ilgili temel konular ve problemlerine ilişkin çözümler
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Proje/Alan
Çalışması
Ders Planı
Konular
Bir matrisin karakteristik değer ve vektörleri ve soru çözümü
Lineer denklem sistemlerinin çözüm metodları
Homogen lineer denklem sistemleri ve çözüm metodları ve uygulamaları
Vektörel çarpım ve uygulamaları
Vektör uzaylarının lineer dönüşümleri ve matrisler
Vektör uzaylarının lineer dönüşümleri ve matrisler ve soru çözümü
Permütasyonlar
Alterne n-lineer dönüşümler
Bir lineer dönüşümün determinantı ve soru çözümü
ARASINAV
Vektör uzaylarının türetilmesi, Dual vektör uzayı
Bir lineer dönüşümün adjointi, İç çarpım uzayının dual vektör uzayı
Bölüm uzayı, Bilineer dönüşümlerin vektör uzayı ve soru çözümü
Karakteristik uzay, Kuadratik formlar
MAZERET SINAVI
Ders Kitapları
/Kaynakları
Yardımcı
Kitaplar
1.
Lineer Cebir, H. Hilmi HACISALİHOĞLU
1.
Çözümlü Lineer Cebir Problemleri, H. Hilmi HACISALİHOĞLU
Değerlendirme
Ölçütleri
Adet
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Ölçütleri
Hakkında
Adet
1
1
Yüzde (%)
40
60
İçerik Ağırlıkları
Yüzdesi (%)
Matematik ve Temel Bilimler
Bilgisayar Bilimleri
Programlama Tasarımı
Sosyal Bilimler
Ders Çıktıları
(Kazanımlar)
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin lineer cebir ile ilgili konuları kavraması ve problem çözme yeteneğin ve
bilginin aktarılması.
1.
Öğrencilere, lineer cebire ilişkin gerekli bilgi alt yapısını oluşturmak.
2.
Öğrencilere lineer cebirin temel konularıın ilgilendiren ve çözüm gerektiren
problemlerde en uygun çözümü üretebilecek bilginin kazandırılması.
Teori
Dersin İşleniş
Biçimi
Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi
Program çıktıları
123456789101112-
100
-
1
2
3
Matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini enerji sistemleri mühendisliği alanına
X
uygulayabilirler
Tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını yorumlayabilecek düzeye gelirler
X
Gerekli koşulları sağlayan sistem yada sistem parçası tasarlayabilirler
X
Multidisiplinlerde takımın bir üyesi olarak çalışabilirler, mühendislik problemlerini
X
tanımlayıp, formülize edip çözebilirler
Profesyonel ve etik sorumluluklarının farkındadırlar
X
Rahat iletişim kurabilirler
X
Mühendislik çözümlerinin global ve sosyal etkilerini anlayabilirler
X
Hayat boyu öğrenme gerekliliğinin farkında olurlar
X
Enerji sistemleri mühendisliği uygulamalarının gerektirdiği modern cihaz ve teknikleri
X
kullanabilirler
Bir projeyi tasarlayıp gerçekleştirebilirler
X
Yeterli derecede ingilizce okuma, yazma becerisi kazanırlar
X
Profesyonel kendine güven ve kurumsal kimlik kazanırlar, sosyal ve kültürel
X
sorumluluklarının bilincindedirler.
Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle
Düzenleyen Kişi(ler): Doç. Dr. Hasan BULUT
Hazırlanma Tarihi: 06.06.2017
Download