Tanı 1

advertisement
TANIYA ULAŞIM
Prof.Dr.Bülent Erbay
Spesifik semptom-bulgu örnek
Ödem
Hipertansiyon
Hepatomegali
Splenomegali-lenfadenopati
Anemi
Nöropati
Retrosternal ağrı
Dispne
Makroskopik hematüri
KLİNİK AYIRICI TANI
Spesifik semptom-bulgu
Fizyopatolojik mekanizma
Klinik patoloji
Yok Var Kuşkulu
Sistemler
Klinik patoloji
Yok Var Kuşkulu
LABORATUVAR İNCELEMESİ
KESİN TANI
• 21 yaşında bekar bayan hasta
• Hastanın yakınmaları:
Bütün vücudunda (yüz, göz kapakları,bacakları…)
yaygın şişlik, halsizlik, idrarında azalma, nefes
darlığı, çarpıntı
• Öyküsü:
25 gün öncesine kadar hiçbir yakınması olmayan
hastanın, önce alt ekstremitelerde başlayan daha
sonra bütün vücudunda yaygınlaşan ödem ortaya
çıkmış. Bir hafta önce idrarında azalma, efor
dispnesi, taşikardi, halsizlik yakınmaları eklenmiş.
Doktora ilk başvurusu
Sistemlerin sorgulaması
(pozitif bulgular)
•
•
•
•
•
•
•
Ödem
Baş dönmesi-ortostatik
Ağız kuruması, polidipsi ile birlikte
Dispne-eforla geliyor.
İştahsızlık
Diyare-zaman zaman, günde 5 kez,sulu
İdrar miktarında azalma-aldığı 3 lt.
çıkardığı 1.5 lt. Niktüri(3 kez)
• Artralji-değişik eklemlerde,atipik
Sistemik fizik muayene
• Koopore, zorunlu pozisyonu yok
• Vital bulguları:
KB:100/50 mmHg N:110/dak solunum:25/dak.
• Konjonktivalar soluk-anemik
• Sağ akciğer, sinüs kapalı açıklığı yukarı bakan
matite bu bölgede solunum sesleri alınmıyor.
• Batın hafif bombe görünümde,perküsyon ile
açıklığı yukarı bakan, orta derecede, yer değiştiren
asit var
• Alt ekstremitelerde pretibial 30 sn. den uzun süren
godet bırakan,yumuşak kıvamda, soluk, simetrik
ödem
Spesifik semptom ve bulgular
•
•
•
•
•
•
Ödem
Anemi
Dispne
Plevral sıvı
Asit
Diyare
Spesifik olmayan semptom ve
bulgular
•
•
•
•
•
•
•
Halsizlik
Baş dönmesi
Ağız kuruması
İştahsızlık
Artralji
İdrar miktarında azalma
Noktüri
Spesifik semptom ve bulgular
•
•
•
•
•
•
Ödem ***
Anemi
Dispne
Plevral sıvı
Asit
Diyare
KLİNİK AYIRICI TANI
Spesifik semptom-bulgu ÖDEM
Fizyopatolojik mekanizma
Klinik patoloji
Yok Var Kuşkulu
Sistemler
Klinik patoloji
Yok Var Kuşkulu
LABORATUVAR İNCELEMESİ
KESİN TANI
ÖDEM Klinik ayırıcı tanı
Fizyopatolojik mekanizmalar
•
•
•
•
•
Hidrostatik basınç artışı
Venöz dönüş bozukluğu
Onkotik basınç azalması
Kapiller permeabilite artışı
Lenfatik drenaj bozukluğu
Ödem özellikleri
• Renk
Soluk, Hiperemik, Siyanotik
• Godet bırakıp, bırakmadığı
Bırakıyor- kalış zamanı (saniye)
• Yaygın-lokalize (yaygın-anazarka)
• Simetrik-asimetrik
• Kollateral dolaşım var-yok
• Eşlik eden,
Hipertansiyon, normotansiyon veya
hipotansiyon
Hidrostatik basınç artışı
Sistemik Na+ sıvı retansiyonu
(arteryel ve venöz kompartmanda
volüm yüklenmesi)
• Renal patolojiler
• Cushing sendromu
• Primer hiperaldosteronizim
• Uygunsuz ADH sekresyonu
• İlaçlar (NSAİ,….)
** Renal patolojiler dışındaki diğer durumlarda
hipertansiyon vardır ödem nadirdir
Ödem özellikleri
Hidrostatik basınç
• Soluk
• Kısa süreli godet
• Özellikle göz
kapakları
• Anazarka tarzında
değil
• Mutlak
hipertansiyon
•
•
•
•
•
Hasta
Soluk
Uzun süreli godet
Yaygın
Anazarka tarzında
(plevra,periton)
Kan basıncı
normal
Hidrostatik basınç artışına yönelik laboratuvar gereksiz
ÖDEM Klinik ayırıcı tanı
Fizyopatolojik mekanizmalar
•
•
•
•
•
Hidrostatik basınç artışı
Venöz dönüş bozukluğu
Onkotik basınç azalması
Kapiller permeabilite artışı
Lenfatik drenaj bozukluğu
Venöz dönüş bozukluğu
Santral (kardiyak)
• Sağ kalp veya
konjestif kalp
yetmezliği
• Önemli kardiyak
patoloji var
• Perikardit
•
•
•
•
•
•
Periferik
VKİ sendromu
VKS sendromu
Varis
Tromboflebit
Dışarıdan basılar
Travma
Ödem özellikleri
Venöz dönüş bozukluğu
• Siyanotik
• Kısa süreli godet
• Santral-anazarka
tarzında
• Kan basıncı
normal,düşük
• Periferik-asimetrik,lokal
• Periferik-kollateraller
• Santral-ciddi kardiyak
patoloji
•
•
•
•
•
Hasta
Soluk
Uzun süreli godet
Yaygın
Anazarka tarzında
(plevra,periton)
Kan basıncı
normal
***Venöz dönüş bozukluğuna yönelik laboratuvar gereksiz
ÖDEM Klinik ayırıcı tanı
Fizyopatolojik mekanizmalar
•
•
•
•
•
Hidrostatik basınç artışı
Venöz dönüş bozukluğu
Onkotik basınç azalması
Kapiller permeabilite artışı
Lenfatik drenaj bozukluğu
Onkotik basınç azalması
Hipoproteinemi-Hipoalbuminemi
• Kayıplar (renal-Nefrotik sendrom, akut kan
kaybı, geniş yanıklar)
• Sentez bozukluğu (karaciğer patolojileri)
• Yıkım artışı (tirotoksikoz, yaygın malignite,
ciddi infeksiyonlar)
• Absorbsiyon bozukluğu (malabsorbsiyon
sendromu)
• Alım yetersizliği (bilinç kaybı,anoreksia
nervoza, ciddi ağız,özofagus ve mide
patolojileri
Ödem özellikleri
•
•
•
•
•
Onkotik basınç
Düşüklüğü
Soluk
Uzun süreli godet
Yaygın
Anazarka tarzında
(plevra, periton)
Kan basıncı
normal-düşük
*****Hasta ile uyumlu
•
•
•
•
•
Hasta
Soluk
Uzun süreli godet
Yaygın
Anazarka tarzında
(plevra,periton)
Kan basıncı
normal
ileri irdeleme
Onkotik basınç azalması
Hipoproteinemi-Hipoalbuminemi
• Kayıplar (renal-Nefrotik sendrom, akut kan
kaybı, geniş yanıklar)
• Sentez bozukluğu (karaciğer patolojileri)
• Yıkım artışı (tirotoksikoz, yaygın malignite,
ciddi infeksiyonlar)
• Absorbsiyon bozukluğu (malabsorbsiyon
sendromu)
• Alım yetersizliği (bilinç kaybı,anoreksia
nervoza, ciddi ağız,özofagus ve mide
patolojileri
Gerekli laboratuvar incelemeleri
• Kan proteinleri
Total protein, albumin, globulin
• Tam idrar
Proteinüri, spot idrar-24 saatlik idrarda gram
• 24 saatlik gaitada protein kaybı-gram
ÖDEM Klinik ayırıcı tanı
Fizyopatolojik mekanizmalar
•
•
•
•
•
Hidrostatik basınç artışı
Venöz dönüş bozukluğu
Onkotik basınç azalması
Kapiller permeabilite artışı
Lenfatik drenaj bozukluğu
Kapiller permeabilite artışı
Allerjik ödem
Ödem özellikleri
Kapiller permeabilite
artışı
• Hiperemik
• Kısa süreli godet
• Lokal
• Anazarka tarzında
değil
• Kan basıncı
normal
• Kaşıntılı
Hasta
• Soluk
• Uzun süreli godet
• Yaygın
• Anazarka tarzında
(plevra,periton)
• Kan basıncı
normal
***Laboratuvar incelemeleri gereksiz
ÖDEM Klinik ayırıcı tanı
Fizyopatolojik mekanizmalar
•
•
•
•
•
Hidrostatik basınç artışı
Venöz dönüş bozukluğu
Onkotik basınç azalması
Kapiller permeabilite artışı
Lenfatik drenaj bozukluğu
Lenfatik direnaj bozukluğu
• Lenfanjit
• Lenfatik sistemi ilgilendiren malign kan
hastalıkları
• Lenfatik sisteme dışarıdan basılar
• Travmalar
Ödem özellikleri
•
•
•
•
•
Lenfatik direnaj
bozukluğu
Soluk
Godet bırakmaz
Lokal
Anazarka tarzında
değil
Kan basıncı
normal
Hasta
• Soluk
• Uzun süreli godet
• Yaygın
• Anazarka tarzında
(plevra,periton)
• Kan basıncı
normal
*** Laboratuvar incelemeleri gereksiz
Gerekli laboratuvar incelemeleri
• Kan proteinleri
Total protein, albumin, globulin
• Tam idrar
Proteinüri, spot idrar-24 saatlik idrarda gram
• 24 saatlik gaitada protein kaybı-gram
Kan proteinleri:
T.protein: 4.8 gr/dl
Albumin: 1.8 gr/dl
Globulin: 3.0 gr/dl
İdrar incelemesi:
Proteinüri: 10.7 gr/24 saat
RENAL PATOLOJİ
NEFROTİK SENDROM
Download