konu 2 kan gazları analizi

advertisement
KONU 2
KAN GAZLARI ANALİZİ
1. Venöz kan gazları ölçümü sadece
asit-baz durumunu değerlendirmede
kullanılır.
2. Venöz kan örneklerinin oksijen
hariç diğer tüm parametreler için
kan gazı ölçümünde doğru sonuç
verdiği unutulmamalıdır!
3. Oksijenizasyon venöz kanda değerlendirilmemelidir!
4. Venöz kan örnekleri bilinen yöntemle, heparinize enjektör içerisine
toplanır.
5. Arteriel kan alımı ağrılı, zor, kanama riski yüksek olduğundan sadece asit-baz durumunun değerlendirileceği vakalarda venöz kan alımı
tercih edilebilir (Gastroenteritler,
buzağı ishalleri vb.) !
Kan Alma
2 cc lik heparinize plastik bir enjektör içerisine arter veya vena dan ve
hiç hava/hava kabarcığı kalmayacak
şekilde kan örnekleri alınır.
Enjektör ucu hava ile teması kesmek
amacıyla bükülür/kapatılır ve vakit
kaybetmeden ölçüm yapılır / Özel
enjektörler kullanılabilir.
Portatif kuru sistem cihazlar saha
şartlarında, yerinde ve hızlı ölçüme
imkan tanımaları nedeni ile de tercih
sebebidir!
Kan gazı trasesinde;
Oksijenizasyonu, arteriel kandaki
parsiyel oksijen basıncı (PaO2) gösterir.
Ventilasyonu ise, arterial veya venöz
kandaki parsiyel karbondioksit basıncı (PCO2) göstermektedir.
Asit baz dengesini değerlendirmede,
kan pH’sı, bikarbonat iyon konsantrasyonu (HCO3) ve BE (baz fazlalığı)
kullanılmaktadır.
! Respiratuar ve metabolik durumun
analizi için yukarıda bahsedilen tüm
parametreler tek bir resim olarak
düşünülmeli ve beraber değerlendirilmelidir.
2
Ölçümde Yapılan Hatalar
-Arterial kan yerine yanlışlıkla venöz
kan veya miks kan alınması (özellikle
kuyruk kan alımlarında),
-Şırınganın içinde hava kalması (1-2
damla/baloncuk dahi kalmamalı!),
-Kanın hemen değerlendirmeye
alınmaması. Bu durumda oksidatif
metabolizmanın devam etmesi reel
sonucu az ya da çok etkileyecektir.
-Plastik
enjektörlerin
oksijene
permeabl olduğu unutulmamalıdır!
(Hızlı ölçüm*)
-Fazla heparin kullanılması nedeniyle
PaCO2’nin düşük bulunması, (yapay
met. asidoz)
-Yüksek lökosit sayısı da PaCO2’de
düşüşe yol açar.
3
Download