2014-2015 eğitim öğretim yılı 4. sınıf kaynaştırma

advertisement
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ ..........................
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAVI
1. Cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıda verilen kelimeleri uygun şekilde
yerleştirin.( 10 puan)
Nabız





– kalp
– stetoskop – damarlar –iskelet –
Kalbin pompaladığı kanın damarlara yaptığı etkiye ……………………… denir.
Doktorlar kalp atışlarını ve solunum seslerini dinlemek için ……………
kullanır.
Kan, vücudumuz için gerekli besin ve oksijeni ……………aracılığı ile taşır.
Vücudumuzun dik durmasını sağlayan yapıya ............................ denir.
.................. kanı tüm vücuda pompalar.
2. Aşağıdaki ifadelerin başına “D” ya da “Y” yazınız.
(20 puan)
(……) Göğüs kafesi iskeletin temel kısımlarından biridir.
(……) El ve ayak parmak kemiklerimiz kısa kemiklerdir.
(……) Gırtlak, soluk borusunun yutağa açıldığı kısımdır.
(…..) Kalp ve damarlar ; dolaşım sistemimizi oluşturur.
(……) Koşan insanın nabzı hızlı atar.
( …...) Omurga kalbimizi ve akciğerlerimizi korur.
(……. )Soluk alırken karbondioksit alır, soluk verirken oksijen veririz.
(…..) Kafatası ve kaburga kemikleri yassı kemiklerdir.
(….) Düzenli spor yapmak, kaslarımızı yormaktan başka bir işe yaramaz.
(
) Kaslarımız lifli yapıya sahiptir.
3-) İskeletin görevleri nelerdir maddeler halinde yazınız?( 5 puan)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
4-) Vücudumuzdaki kemikler kaça ayrılır?Kemik çeşitlerine 1 tane örnek veriniz (5 puan )
1-………………………
2-……………………..
3-…………………….
5-). Kalbin görevi aşağıdakilerden hangisidir? ?( 5 puan)
A) Kan yapmak
B) Soluk alıp vermek
C) Oksijen üretmek
D)Kan pompalamak
6-) Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin güçlenmesini sağlar? ?( 5 puan)
A) Her gün süt içmek
B) Düzenli olarak kola içmek
C) Sigara içmemek
D) Egzersiz yapmamak
7-) Aşağıdakilerden hangisini yaparken nabız sayımız en fazla olur? ?( 5 puan)
A) Yemek yerken
B) Otururken
C) Yürürken
D)Koşarken
8-) Göğüs kafesi hangi organları korumaktadır? ?( 5 puan)
a) Akciğer-böbrek
b) Karaciğer-kalp
c) Kalp-akciğer
d) Mide-dalak
9-) Soluk alıp vermeyi sağlayan yapıların adlarını yazalım. ( 20 puan)
1. ……………….. ….
2. ……………………
3. ……………………
4. ……………………
5. ……………………
10-)Aşağıdaki verilen, iskelet şeklinde gösterilen boşlukları tamamlayınız. (20puan)
BAŞARILAR
Download