2015-2016 Eğitim

advertisement
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı
4-…… Sınıfı 1.Dönem Fen Bilimleri 1.Yazılısı
…/11/2015
Adı-Soyadı:
No:
1- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. (Her soru 2
puan)
A. (
) Okul çantasını taşırken bir omzumuza asmak iskelet sağlığı için doğru olan davranıştır.
B. (
) Gırtlak alınan havanın soluk borusuna, alınan besinlerin yemek borusuna geçmesini sağlar.
C. (
) Burun solumum sırasında alınan havadaki tozu temizler.
Ç. (
) Soluk alma esnasında hava gırtlaktan sonra soluk borusuna geçer.
D. (
) Soluk verme esnasında diyafram kası gevşer ve kubbeleşir.
E. (
) İnsanlar enerji ihtiyacını karşılamak için soluk alırlar.
F. (
) Kalp soluk alıp vermede görevli organlardan biridir.
G. (
) Damar içinde oksijen ve besin taşıyan hayati bir sıvıdır.
Ğ. (
) Korku, heyecan gibi duygular kalp sağlığına zarar verebilir.
H.(
) Kemikleriz sert yapılar olduğundan tüm darbelere dayanabilir.
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını şıklar arasından bularak işaretleyin(Her soru 5 puan)
2-Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden biri değildir?
A)Vücudun dik durmasını sağlar
B)İç organları korur
C)Oksijenin vücuda dağılmasını sağlar
D)Vücuda destek verir
3-Kemikleri birbirine bağlayan ve kemiklerimizin uygun yerlerden bükülmelerini sağlayan yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Kas
B) Eklem
C) Kemik
D) Omurga
4- Şekilleri değişik olan irili ufaklı kemikleri birbirine bağlanmaları ile oluşan kemik yapıya……… denir.
Tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- Organ
B) Kas
C) İskelet
D) Kıkırdak
5- Aşağıdaki yapı ve organların hangisi solunum sisteminde görevli olduğu halde solup alıp verme sırasında
havanın izlediği yolda bulunmaz?
A)Yutak
B) Diyafram
C) Kalp
D)Akciğer
6-Vücudumuzdaki dolaşım sisteminde, vücuda gerekli olan besin ve havanın damarlar yoluyla taşınmasını
sağlayan hayati sıvı hangisidir?
A)Su
B) Tükürük
C) Kan
D) Süt
7Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık kaç kemik bulunur?
A)106
B) 206
C) 306
D) 196
8-“Kaslı bir yapıdandır, kasılıp gevşeme hareketiyle kanın hareketini sağlar.” olarak tanımlanan organ
hangisidir?
A)Kalp
B) Diyafram
C) Akciğer
D)Pazı
9- Kalp atışlarını dinlemeye yarayan alet hangisidir?
A) Periskop
B) Monokop
C) Stetoskop
D) Çinekop
10-Boşlukları kutucuktaki uygun sözcüklerle tamamlayın. (Her şık 2 puan toplam 20 puan)
eklemlerle—- lifli---- egzersiz ----dik----kalp----kemik----karbondioksit-----nabız----kasların----oksijen---iskelet----damarlar-----soluk
A. İskelet, vücudun ……………. durmasını sağlar..
B. Burnumuzdan ………….almalıyız.
C. Vücudun genel şeklini veren kemiklerden oluşan yapıya…………………………denir.
Ç. İskeleti oluşturan kemikler birbirine ……………………… bağlıdır.
D. Kasların ……………… bir yapısı vardır.
E. Hareketlerimiz ……………….…, …………………… ve …………………………. uyum içinde çalışmasıyla sağlanır.
F. ………………………ile soluk alıp verme sayımız artar.
G. Soluk alırken …………………… gazını içimize alırız, soluk vermeyle ……………………… gazını dışarı veririz.
Ğ. Kan, vücudumuz için gerekli besin ve oksijeni ……… ………………………..… aracılığı ile taşır.
H. Kalpten pompalanan kanın, damarların duvarlarına vuruş sayısına ……………denir.
11-İskeletimizin bölümlerini yazınız ve ok çizerek yazdıklarınızla eşleyiniz. (10 puan)
1-…………………………………………
2-…………………………………………
3-…………………………………………
4-…………………………………………
12- Yan tarafta verilen şemadaki boşluklara
solunum sistemi ile ilgili, soluk alma
organlarını yazınız. (10 puan)
Not: Süreniz 40 dakikadır. Zamanı dikkatli kullanın.
BAŞARILAR DİLERİM
Download