Varsa (X) olarak işaretleyiniz

advertisement
Dersin Adı-Kodu: BİYOKİMYADA İLERİ KONULAR-
Programın Adı:
EBY-6010
Biyokimya-Doktora
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
1/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Uyg. Lab.
Proje/Alan
Çalışması
28
Ödev
Literatür
Araştırması
47
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
175
2
100
AKTS
Kredisi
15
Türkçe
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Son yıllarda biyokimya alanındaki gelişmeler yönelik konuların incelenmesi
İçeriği
Dersin Amacı
Son yıllarda biyokimya alanındaki gelişmelerin incelenerek değerlendirilmesi
Öğrenme
Son yıllarda biyokimya alanındaki gelişmelerin takibi
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
Yüzde
olarak
(%)
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
X
40
Diğer - Ders ve tartışmalara katılım
X
20
Dönem Sonu Sınavı
X
40
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Ders
Sorumluları
Prof. Dr. Bolkan Şimşek
e-mail: [email protected]
Hafta
Konular
1
Apoptozis.
2
Kalsiyum bağlayıcı proteinler.
3
Vasküler oksidan stres, nitrik oksit ve patofizyolojik etkileri.
4
Sigara içimi ve oksidatif stres.
5
Diyabet ve tedavisinde yeni kavramlar.
6
LDL oksidasyonu ve atheroskleroz.
7
Glikopeptidler ve glikoproteinler.
8
Yeni keşfedilen hormonlar.
9
Yeni keşfedilen hormonlar.
10
Konjuge linoleik asit.
11
Paraoksonaz ve klinik önemi.
12
Koenzim Q ve klinik uygulamaları.
13
Sinyal iletimi ve regülasyonlarının biyokimyası.
14
Oksidatif DNA hasarı.
Download