KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİ TRANSFERİ TALİMATI 1

advertisement
KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİ TRANSFERİ
TALİMATI
DOK. KODU: TH.TL.03
YAYIN TARİHİ:01.01.2016
REV. TARİHİ:00
REV. NO:00
Sayfa 1/1
1.AMAÇ: Kan ve kan ürünlerinin uygun depolama koşullarında saklama, uygun ısıda muhafaza etme
ve uygun dereceli kaplarda kan ve kan ürünlerinin kontaminasyonunu önleyerek hastaya kadar
transferini sağlamaktır.
2.KAPSAM: Kızılay’ a bağlı Bölge Kan Merkezi, Kan Transfüzyon Birimi, Biyokimya Laboratuarı,
Özel Düztepe Yaşam Hastanesinin Tüm Yatan Hasta Bölümleri
3.KISALTMALAR:
B.K.M: Bölge Kan Merkezi
TB: Transfüzyon Birimi
4. TANIMLAR:
5. SORUMLULAR:
Biyokimya Sorumlu Hekimi
Hekimler
Laboratuar Sorumlusu
Laboratuar çalışanları ve Hemşireler
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Kan ve kan ürünleri Özel Düztepe Yaşam Hastanesinde BKM ‘den kan ve kan ürününün ısı
deposuna göre depolanır. Stoka veya acil hastaya istenilen Kan / Kan ürünü depodan alınır ve ısısını
muhafaza edecek dereceli çantalara yerleştirilir. Transfer kapları araçlar ile biyokimya laboratuarına
teslim edilir. Anında dereceli kan dolaplarına yerleştirilir. Dolaplar da derecelidir. Dolapların derece
değişimi olursa sesli ve görsel alarm verir.
6.2. Hastanemizde biyokimya laboratuarına BKM’ den gelen kan / kan ürünleri o birimin hemşiresi
tarafından kan taşıma çantası ile imza karşılığı alınır.
6.3. Kan taşıma kapları sızdırmaz olmalı ve temizliği 7.5 litreye 1 tablet klor tablet konur ve çanta
temizlenir. Daha sonra durulanır.
6.4. Tam kan Eritrosit Süspansiyonu, TDP, kan nakli çantasının tabanının en az ¾’ nü kapsayacak
şekilde buz kalıbı konarak taşınır. Buz kalıbının kana temas etmesi engellenir. Ünitesinden kan veya
kan ürünleri plastik torba içerisinde alınıp, kan nakli kutusuna yerleştirilip kapağı kapatılır ve ilgili
servise hemşiresi tarafından ulaştırılır.
6.5. Kan ve kan ürünlerinin Biyokimya Laboratuarında çıkış saati kan ve kan ürünleri Transfüzyon
Analiz Formuna tarih ve çıkış saati kayıt altına alınır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAY
KAN TRANSFÜZYON SORUMLUSU
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
BAŞHEKİM
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards