yüksek lisans programı ders bilgi formu - OBiS

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BİYOKİMYA (TIP) PROGRAMI
BİYOKİMYA (TIP) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Hücre Kültürü
Ders Kodu
BYK520
AKTS Kredi
5
İş Yükü
Ders Düzeyi
156 (Saat)
Teori
30.10.2017
Yüksek Lisans
2
Uygulama
2
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Özet İçeriği
Ökaryot hücrelerin in vitro ortamda çoğaltılma koşulları, hücre kültüründe kullanılan besi ortamları, genel
amaçlı kullanılan ortamlar ve içerikleri, süspansiyon kültürler için geliştirilmiş ortamlar ve içerikleri,
özelleşmiş hücreler (tümör, kemik, kıkırdak, bez dokusu vb.) için ortam, ortama eklenen, serum ve
sentetik “suplement” gibi maddeler, hücre kültürlerinin kullanım alanları. Hücre kültür laboratuarında
bulunması gerekli koşullar, sterilite ve izolasyon kavramları, laboratuvar donanım ve düzeni, laboratuarda
kesinlikle olması ve olmaması gerekenler, yıkama, sterilizasyon ve depolama. Aseptik teknik,
sterilizasyon yöntemleri, steril manipülasyon, hücre sayımı, hücre canlılık testi.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Deney, Gösterip Yaptırma, Tartışma, Bireysel Çalışma
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
Hayvan Hücre Kültürü: Gerekli methodlar
2
Temel Hücre Kültürü Protokolleri
3
Temel Hücre Kültürü:J.M.Davis
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
0,5
1
21
Uygulamalı Ders
14
0,5
4
63
Laboratuvar
6
3
9
72
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
156
6
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Çıktıları (Biyokimya (Tıp) Yüksek Lisans)
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 30.10.2017
1/1
Download