Dersin Adı-Kodu: BİYOENERJETİK VE BİYOLOJİK

advertisement
Dersin Adı-Kodu: BİYOENERJETİK VE BİYOLOJİK
Programın Adı:
OKSİDASYONLAR- EBY 3010
Biyokimya-Doktora
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
1/2/3/4
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Uyg. Lab.
Proje/Alan
Çalışması
28
Ödev
100
Literatür
Araştırması
100
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
22
250
2
AKTS
Kredisi
10
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Biyoenerjetik ve termodinamik, standart serbest enerji değişiklikleri, fosfat grup transferleri ve ATP, biyolojik
İçeriği
olarak oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonları, standart redüksiyon potansiyelleri, elektron taşıyıcılar olarak
protein ve kofaktör tipleri
Dersin Amacı
Biyolojik enerji çevrimleri, tüm doğal olayları idare eden benzer fizik yasalarına göre gerçekleşir. Bir
biyokimya öğrencisi için esas olan bu yasaları anlamak ve evrendeki enerji akışına nasıl uygulandıklarını
öğrenmektir.
Öğrenme
-
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı ve/
Konu ile ilgili kitaplar
veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Varsa (X)
Ölçütleri
Yüzde
olarak
işaretleyiniz
(%)
Ara Sınavlar
X
20
Kısa Sınavlar
X
10
Ödevler
X
10
X
60
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer - Ders ve tartışmalara katılım
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Prof.Dr.Bolkan ŞİMŞEK
e-mail: [email protected]
Hafta
Konular
1
Biyolojik enerji değişimleri termodinamiğin yasalarına uyar
2
Enerji veren ve enerji gereksinimi olan reaksiyonlar
3
Denge konsantrasyonları hesaplamaları
4
Fosfat grup transferleri ve ATP
5
Grup transferleriyle ATP’nin enerji sağlaması
6-7
Biyolojik olarak oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları
8
Flavin nükleotidleri içeren flavoproteinler
9
Problemler ve çözümleri
10
Mitokondrial elektron akışı
11-12
Solunum elektron akışıyla birleşmiş ATP sentezi
13
Fotosentez; ışık enerjisinden ürün almak
14
Fotofosforilasyonla ATP sentezi
Download