SPSA–2030 SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ

advertisement
SPSA–2030 SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SPORDA-PSİKO-SOSYAL ALANLAR
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Krediler
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
1
Teori
Uyg.
Lab.
42
56
-
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu/
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Proje/Alan
Çalışması
-
-
Ödev
Diğer
Toplam
Kredi
70
20
188
3
AKTS
Kredisi
7.5
Yok
Dersin İçeriği
Sporun Sosyal Psikoloji ile ilişkisi, Türkiye’de Sosyal Psikoloji ve beklentileri.
Dersin Amacı
Spordaki sosyal oluşumların psikolojik boyutunu açığa çıkartmak, sporda gruplar arası (seyirci-sporcu,
hakem-seyirci, medya-seyirci, kulüp başkanları-seyirci, grup liderleri-seyirci) ilişkilerini analiz ve sentez
edebilmektir.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikleri
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Ders
Sorumlusu
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dersin sonunda müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen psikolojik
problemlerin giderilmesinde başarı sağlanması.
-Kuru,E., Spor Psikolojisi, Gazi Basımevi, Ankara,2000.
-Barlas,T.,İsen,G.,Batmaz,V.,Ben ve Toplum Sosyal Psikoloji-1,Teori Yayınları ,Sosyoloji ,1985.
-Social Psychology İn Sport, Editors:Jowett,S.,Lavallee,D.,Human Kinetics, Champaign,2007.
İşaretleyiniz
Yüzde
(X)
(%)
X
40
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
X
10
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
X
50
Dönem Sonu Sınavı
Doç.Dr. Emin Kuru
[email protected]
Konular
Spor ve Sosyal Psikoloji İlişkisi, Türkiye’de Sosyal Psikoloji ve beklentiler.
Grupların oluşmasına yol açan nedenler.
Normlar, Yapısal özellikleri, Türleri, Oluşması.
Çoğunluk ve azınlık etkileri, Grup liderliği ve iletişim, Grup baskısı, Rol farklılaşması.
Kalıp yargıların bazı özellikleri.
Uyma davranışı veya çoğunluğun etkisi, Azınlığın çoğunluğa etkisi, Grup üyeliği.
Gruplar arası karar alma, grup kutuplaşması, kutuplaşmayla ilgili teorik yaklaşımlar.
Değerlendirme
Grup üyeliği ve sosyal kimlik, kimlik kaybı, kimsizlikleşme.
Heyecan, Ayırt edilmesi, genel sonuçlar, saldırganlık.
Tırmanan çatışma kuramı, Gruplarda söz birliği, Karşılıklı önleyicilik kuramı.
Liderliğin tanımı ve tarihsel gelişimi.
Liderlik türleri, Grup liderlikleri.
Değerlendirme
Download